Prawo spadkowe Poznań

Sprawy związane z prawem spadkowym często są skomplikowane i wymagają indywidualnego podejścia. Od lat pomagamy naszym klientom w podziale spadku, zrzeczeniu się go, uzyskaniu należnego zachowku i w wielu innych kwestiach. Jeśli potrzebujesz porad spadkowych i dokładnej analizy Twojej sytuacji – odezwij się do nas!

Czym jest prawo spadkowe?

Prawo spadkowe reguluje zasady postępowania w przypadkach takich jak:

 • dziedziczenie ustawowe, 
 • nabycie, zabezpieczenie  i dział spadku
 • zachowek
 • długi spadkowe

 

Przepisy odnoszące się do prawa spadkowego mieszczą się w kodeksie cywilnym. Wiele spraw spadkowych wymaga jednak uwzględnienia zasad, które wynikają z prawa podatkowego.

 

Kancelaria Stypuła świadczy usługi profesjonalnego doradztwa w zakresie spraw spadkowych. Gwarantujemy naszym klientom poradnictwo spadkowe, jak również uczestnictwo i przygotowywanie strategii przy spadkowych procesach sądowych.

Sprawy spadkowe – czego dotyczą?

W testamencie można uwzględnić dowolną osobę. Właśnie dlatego często jest podważany – szczególnie, jeśli nie ma formy notarialnej. Osoby z rodziny, które nie są ujęte w testamencie, mają prawo do zachowku. Poza wyjątkami – na przykład osoby wydziedziczone, będące w separacji.Osobami, które mogą otrzymać spadek są: 

 

 • spadkobiercy 
 • zapisobiercy (na drodze zapisów zwykłych i windykacyjnych) 
 • uprawnieni do zachowku 
 • wykonawcy testamentu 
 • osoby posiadające notarialny akt poświadczający dziedziczenie 

 

Gdy spadek objęty jest długami do osób zainteresowanych pozyskaniem stwierdzenia nabycia spadku zalicza się również wierzycieli spadkobiercy.Konflikty spadkowe często dotyczą sposobu podziału majątku, ale też prawa do zachowku. Część spadkobierców może na przykład chcieć udowodnić, że jedna z osób nie jest godna zachowku. Charakter oraz przebieg spraw spadkowych jest bardzo różny, dlatego też tak istotne będzie uzyskanie profesjonalnego doradztwa spadkowego. Kancelaria Stypuła pomaga we wszelkich sprawach spadkowych. W odrzuceniu lub nabyciu spadku, ubieganiu się o zachowek, a także podczas skomplikowanych spraw spadkowych – wymagających negocjacji. Szukasz merytorycznego wsparcia? Zadzwoń do nas!

Postępowanie spadkowe – jakie są etapy?

 

W pierwszej kolejności dochodzi do stwierdzenia nabycia spadku. Można to wykonać sądownie (poprzez wniosek do sądu zgodnego z ostatnim miejscem zamieszkania spadkodawcy) lub notarialnie. Wtedy wymagana jest obecność i zgodność wszystkich spadkobierców. Kolejnym krokiem jest dział spadku, który można wykonać w dowolnym momencie (nie ma przedawnienia). Na tym etapie również można zdecydować się na wizytę u notariusza lub postępowanie sądowe. W pierwszym przypadku wszyscy spadkobiercy muszą zgadzać się na dany podział majątku spadkowego.

Nabycie spadku u notariusza – dokumentacja

 

Podczas wyboru nabycia spadku u notariusza należy spełnić kilka warunków. Ważna jest wtedy wizyta u notariusza wszystkich spadkobierców, którzy złożą zgodny wniosek w celu uzyskania notarialnego poświadczenia dziedziczenia. Do jego sporządzenia notarialnego aktu dziedziczenia wymagane są następujące dokumenty: 

 

 • dane osób, które dziedziczą (między innymi: imiona i nazwiska, dowody osobiste, adresy zamieszkania)
 • odpis aktu zgonu spadkodawcy 
 • odpisy aktów stanu cywilnego poświadczające więzi rodzinne pomiędzy spadkodawcą a spadkobiorcami (np. akt małżeństwa, akt urodzenia) 
 • testament (o ile spadkodawca sporządził taki dokument) 
 • jeśli w skład przekazywanego majątku wchodzą też nieruchomości, to należy mieć numery ksiąg wieczystych

Sprawy spadkowe Poznań – proces sądowy

Adwokaci z naszej kancelarii często reprezentują klientów podczas procesów sądowych. Pomagamy podczas składania wniosku, zbierania dokumentacji, rozstrzygania kwestii sportych odnośnie spadku. Nasze usługi, dotyczące spraw spadkowych w Poznaniu, dotyczą przede wszystkim:

 

 • poradnictwa prawnego 
 • sporządzania odpowiednich pism procesowych 
 • przygotowania i reprezentacji klienta podczas sprawy sądowej 
 • prowadzenia negocjacji w celu polubownego zakończenia postępowania spadkowego 
 • poradnictwa w zakresie zabezpieczenia spadku 
 • porad prawnych w zakresie nabywania spadku obciążonego długami 

 

Nasi doświadczeni prawnicy podejmują się analizy testamentów. Służymy pomocą w wyjaśnieniu postanowień prawnych oraz konsekwencji związanych z niedopatrzeniami w obrębie procedury spadkowej. Zapraszamy do kontaktu!

Rodzina ma prawo do zachowku, o ile nie została wydziedziczona. W przypadku wydziedziczenia przez rodzica o zachowek można ubiegać się dla własnych dzieci (wnuków spadkodawcy).

Odrzucenie spadku musi nastąpić w ciągu 6 miesięcy od momentu ogłoszenia testamentu lub dowiedzenia się o powołaniu do spadku

Mąż lub żona są spadkobiercami tylko w przypadku, kiedy w momencie śmierci wciąż byli w związku małżeńskim. Jeśli nastąpił rozwód, to prawo do dziedziczenia będą miały dzieci.