Co to jest służebność przesyłu?

Służebność przesyłu ma na celu prawne regulowanie sytuacji, w której instalacje przemysłowe (takie jak m.in. słupy energetyczne lub rurociągi) usytuowane są na gruncie, który nie należy do przedsiębiorstwa usługowego. Wokół służebności przesyłu często pojawia się wiele konfliktów, które są rozwiązywane na drodze sądowej. Potrzebujesz pomocy w kwestii służebności przesyłu? Chcesz uzyskać odszkodowanie z tytułu użytkowania Twojej działki w tym charakterze? Masz przed sobą postępowanie sądowe? Skontaktuj się z nami! Sprawimy, aby rozwiązanie było jak najbardziej korzystne dla Ciebie!

Służebności przesyłu – kwestie sporne

Prawo służebności przesyłu ma na celu unormowanie zasad korzystania z nieruchomości właściciela przez przedsiębiorstwo przesyłowe. Dużym problemem jest to, że przez istniejące na gruncie instalacje działka traci na wartości. Wielu właścicieli nieruchomości walczy więc o odpowiednią wartość odszkodowania. W wyniku działań montażowych, budowy instalacji może też dojść do szkód. Ponadto kwestią sporną jest też możliwość wkraczania na nieruchomość, która podlega służebności. Przedsiębiorstwo ma prawo do korzystania z niej w celach budowy, przebudowy, napraw instalacji, a więc nie tylko sama obecność, ale też trwające prace mogą być uciążliwością. Zdarzają się także sytuacje, że przedsiębiorca korzysta z nieruchomości, a nie ma ustalonej służebności przesyłu. Najczęściej taka sytuacja ma miejsce, kiedy ktoś odziedziczy działkę, ale nie dogląda jej, na przykład mieszka w innym mieście lub państwie i dowiaduje się o pracach lub wykorzystywaniu jego działki w momencie, gdy chce ją sprzedać, wybudować się na niej lub korzystać z niej w inny sposób. 

 

Kancelaria Stypuła służy profesjonalnym wsparciem w zakresie doradztwa prawnego i szukania optymalnych rozwiązań w kwestii służebności przesyłu. Takie sprawy mogą być skomplikowane, a umowa powinna być skonstruowana w taki sposób, by chronić właściciela działki. Przy tego rodzaju służebności niezwykle ważna jest wiedza prawnicza, skrupulatność i wnikliwość. Dlatego zacznij z nami współpracę jeszcze przed zatwierdzeniem wstępnych ustaleń, Zachęcamy do kontaktu!

Odszkodowania przy służebności przesyłu

Właściciel nieruchomości, na której zamontowana jest instalacja przedsiębiorstwa usługowego, może domagać się odszkodowania z tytułu służebności przesyłu. Przyznanie odszkodowania może wynikać z kilku powodów:

 

 • spadek wartości nieruchomości ze względu na obecność infrastruktury przemysłowej 
 • szkody powstałe na skutek obecności infrastruktury przemysłowej na terenie nieruchomości 

 

Właściciel nieruchomości może ubiegać się także o pokrycie kosztów obecności infrastruktury na jego terenie w następujących formach: 

 

 • ustanowienia odpłatnej służebności 
 • odszkodowanie za bezumowne korzystanie z nieruchomości przez przedsiębiorstwo przesyłowe 
 • roszczenie o ustanowienie odpłatnej służebności 

 

Najczęściej płatność za służebność przesyłu ma charakter comiesięczny. Niezwykle rzadko ustala się jednorazową opłatę, gdyż jest ona dość niekorzystna dla właściciela nieruchomości. Podczas użytkowania może dojść do nowych szkód, działka może coraz bardziej tracić na wartości. Dlatego o wiele korzystniejsze jest ustalenie comiesięcznej płatności. Niekiedy korzystanie przez przedsiębiorstwo z gruntu uniemożliwia wykorzystywanie go przez właściciela. Wtedy możliwe uzyskanie wysokich opłat za służebność. Często pomagamy naszym klientom w tym, aby uzasadnić wysokość comiesięcznych płatności i tym samym uzyskać jak najlepsze warunki umowy. Ponadto pomagamy w odszkodowaniach, na przykład w przypadku istnienia urządzeń lub instalacji  na działce przed ustaleniu służebności.

Formy ustalania służebności przesyłu

 

Ustanowienie służebności przesyłu możliwe jest na mocy umowy pomiędzy właścicielem nieruchomości a przedsiębiorcą. W przypadku braku porozumienia pomiędzy stronami, właściciel może żądać ustanowienia służebności przesyłu w formie odszkodowania wypłacanego przez przedsiębiorstwo. Ustanowienie służebności w taki sposób wymaga wstąpienia na drogę sądową i posiada moc prawną w oparciu o orzeczenie sądu. 

 

W przypadku porozumienia na mocy umowy niezwykle ważne jest to, aby była ona odpowiednio skonstruowana. Wspieramy naszych klientów poprzez weryfikację umowy, jaką otrzymał do podpisania przez przedsiębiorstwo. W większości przypadków sugerujemy wtedy wprowadzenie wielu zmian, by umowa była korzystna dla naszego klienta i chroniła go jak najbardziej to możliwe. Uczestniczymy też w negocjacjach.

Prawnik służebność przesyłu – tylko Kancelaria Stypuła!

 

Nasz zespół udziela kompleksowego wsparcia w zakresie prawa służebności przesyłu. Klienci, którzy się do nas zgłaszają, mogą liczyć na profesjonalne doradztwo prawne oraz pomoc w obszarach takich jak: 

 

 • analiza stanu faktycznego pod kątem prawnym 
 • dochodzenie odszkodowań za straty poniesione w związku z budową infrastruktury przemysłowej
 • reprezentowanie w czasie postępowania w sprawie o odszkodowanie lub wynagrodzenie za ustanowienie służebności przesyłu 
 • dochodzenie wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości przez przedsiębiorcę 
 • pozyskiwanie rekompensaty za szkody powstałe w wyniku korzystania z nieruchomości przez przedsiębiorcę (utrudnienia, zmniejszenie wartości nieruchomości) 
 • wsparcie w przedsądowych próbach uzyskania służebności przesyłu 

Najczęstszą formą rozwiązywania sporów z zakresu służebności przesyłowej jest przyznanie właścicielowi nieruchomości odszkodowania. Wysokość wynagrodzenia zależy od specyfiki gruntu, na którym zainstalowana została sieć przesyłowa. Stawkę ustala się na podstawie: 

 

 • ceny rynkowej nieruchomości 
 • stopnia ingerencji infrastruktury przemysłowej w nieruchomość 
 • stopnia strat poniesionych przez właściciela 
 • stopnia niedogodności związanej z obecnością instalacji na terenie nieruchomości

W ramach umowy służebności przesyłu, którą podpisuje się bez ingerencji sądu, można ustanowić korzystną płatność comiesięczną. Wystarczy odpowiednio skonstruować umowę i wynegocjować korzystną odpłatność, którą dobrze się uzasadni. Kancelaria Stypuła pomaga w takich kwestiach!