zakres usŁug

∗ Obsługa prawna przedsiębiorstw

Kancelaria prowadzi kompleksową obsługę prawną przedsiębiorstw, zapewniając fachową pomoc m. in. z zakresu prawa spółek handlowych, prawa gospodarczego, administracyjnego, prawa pracy i cywilnego na każdym etapie działalności. Udzielamy porad prawnych, sporządzamy opinie, prowadzimy negocjacje z kontrahentami oraz reprezentujemy przedsiębiorstwa przed organami administracji publicznej i sądami.

∗ Obsługa prawna klientów indywidualnych

Kancelaria udziela porad prawnych oraz reprezentuje klientów indywidualnych przed organami administracji publicznej i sądami, przede wszystkim w zakresie:

  • Prawo karne, w tym m. in. obrona w sprawach karnych, karnoskarbowych i w sprawach o wykroczenia na każdym etapie postępowania, także w postępowaniu karnym wykonawczym,

  • Prawo cywilne, w tym m. in. sprawy o zapłatę należności, także o odszkodowanie i zadośćuczynienie, o zniesienie współwłasności, o zasiedzenie, o eksmisję; sprawy spadkowe, takie jak sprawy o zachowek i dział spadku, o roszczenia wynikające z umów,

  • Prawo rodzinne, w tym. m. in. sprawy o alimenty, o rozwód, separacje, pozbawienie władzy rodzicielskiej, o ustalenie kontaktów z dzieckiem, o podział majątku wspólnego po rozwodzie,

  • Prawo pracy, w tym m. in. o ustalenia istnienia stosunku pracy, o odszkodowania z tytułu niegodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę, o sprostowanie świadectwa pracy, o mobbing i dyskryminację oraz o świadczenia w razie wypadku przy pracy,

  • Prawo administracyjne i podatkowe, w tym m. in. reprezentowanie przed organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi