Błędy medyczne

Spotkał Cię uszczerbek na zdrowiu lub straty finansowe wskutek błędu medycznego? Możesz ubiegać się o odszkodowanie. Tego typu sprawy nie są łatwe, jednak ich wygranie pozwala na zdobycie funduszy na leczenie, rehabilitację, zabezpieczenie przyszłości. Adwokaci z Kancelarii Stypuła dokładnie analizują sytuację każdego pokrzywdzonego pacjenta i od lat pomagają w skutecznym uzyskiwaniu odszkodowania za błędy medyczne.

Odszkodowania za błędy medyczne – na czym polegają?

Sprawy o odszkodowania za błędy medyczne są dość trudne i skomplikowane, niekiedy trwają bardzo długo. Należy udowodnić powstanie błędu, wykazać jego skutki oraz to, że wynikały one właśnie z powodu nieprawidłowości. Istotne jest przede wszystkim zebranie dokumentacji. Największą rolę pełni opinia biegłego, niezwykle istotne są również zeznania świadków.

Błędy medyczne to nieprawidłowe działanie lub zaniechanie odpowiednich czynności medycznych. Może być popełnione zarówno przez lekarza, jak i inny personel medyczny. Skutkują utratą zdrowia, a niekiedy nawet życia. Istnieje kilka rodzajów błędów medycznych, które są podstawą do ubiegania się o odszkodowanie:

  • nieodpowiednia diagnoza – prawidłowe rozpoznanie choroby stanowi podstawę do wdrożenia odpowiedniego leczenia. Jednak w przypadku błędnie postawionej diagnozy pacjent może stracić wiele cennego czasu, jak również ponieść szkody w wyniku niewłaściwej terapii. 
  • niewłaściwe leczenie – nawet trafnie postawiona diagnoza nie zawsze wiąże się z poprawnym leczeniem. Wiele takich sytuacji wiąże się z nieprawidłowym doborem leków lub ich błędnym dawkowaniem. 
  • błędy techniczne – najczęściej są powiązane z zabiegami lub operacjami i polegają na wykonywaniu działań wbrew procedurom, np. podczas operacji (usunięcie innego organu niż było to zaplanowane, podanie nieodpowiedniej grupy krwi pacjentowi)
  • błędy organizacyjne 

Odszkodowania za błędy lekarskie – dlaczego warto się o ubiegać?

Lekarz przy formułowaniu diagnozy powinien wykazać się przede wszystkim należytą starannością. Oznacza to, że musi wykonać niezbędne badania i wykorzystać aktualną wiedzę medyczną. W części sytuacji z powodu niedbałości lub przekonaniu o trafności pierwszych podejrzeń lekarze nie kierują pacjentów na odpowiednią diagnostykę. Bywają też przypadki, gdy lekarz zleca wykonanie inwazyjnego zabiegu kiedy nie jest to konieczne. Naraża wówczas chorego na niepotrzebną ingerencję, która może wywołać dodatkowe powikłania i problemy zdrowotne. Uchybienia w sposobie prowadzenia leczenia generują też straty materialne pacjenta, związane z wydawaniem pieniędzy na niepotrzebne medykamenty lub dojazdy do szpitali. Za poniesione w ten sposób wydatki pacjentowi należy się odszkodowanie medyczne.

Nieodpowiednie leczenie, błędne leki, źle przeprowadzone operacje, pominięcie procedur – to tylko część przykładów medycznych. Pomyłki lekarskie zdarzają się pomimo dobrej woli i chęci pomocy pacjentowi. Skutkują jednak pogorszeniem zdrowia, niebezpiecznymi powikłaniami, dodatkowymi wydatkami na dłuższe leczenie. Skutki błędów medycznych są ciężarem dla pacjentów, wpływają na ich codzienne funkcjonowanie, często uniemożliwiają powrót do poprzedniego trybu życia, a niekiedy prowadzą do śmierci.

Ubieganie się o odszkodowanie medyczne to dla wielu pacjentów nie tylko pieniądze. Pozwalają one na rehabilitacje, dalsze leczenie, zabezpieczenie swojej przyszłości, możliwość spokojnego powrotu do zdrowia, gdy uszczerbek nie pozwala na pracę w swoim zawodzie. Dla wielu to przede wszystkim walka o sprawiedliwość.

Uzyskaj odszkodowanie za błąd medyczny

 

Najważniejsze dla osób, które poniosły szkody w związku z błędem medycznym, jest to, by udowodnić błędy medyczne, a potem otrzymać za nie rekompensatę. Może ona mieć formę odszkodowania – za straty majątkowe, lub zadośćuczynienia – za szkody niematerialne (np. śmierć bliskiej osoby). Warto podkreślić, że dużą rolę tutaj odgrywa czas – im wcześniej zacznie się działać, tym większa jest szansa na uzyskanie odszkodowania za błędy lekarskie. Najlepiej więc od razu, gdy zaistnieją podstawy do podejrzenia o błąd medyczny, zgłosić się do naszej kancelarii. 

 

Wiele osób rezygnuje z ubiegania się o odszkodowanie za błędy medyczne ze względu na to, że sprawy są skomplikowane i mogą trwać długo. Jednak można wygrać, mając do pomocy doświadczonych i wykwalifikowanych pracowników. Nasza kancelaria dba o zebranie dokumentacji, odpowiednie przesłuchanie świadków i wszystkie inne kwestie, od których zależy pozytywny wynik procesu. Zachęcamy do kontaktu!

Pozew przeciwko szpitalowi może być złożony do 3 lat od momentu stwierdzenia błędu medycznego (np. przy usg lub RTG pacjent dowiaduje się, iż w jego ciele zostały narzędzia pooperacyjne), ale nie może to być więcej niż 10 lat od popełnienia tegoż błędu.

Tak, odszkodowanie za błąd medyczny można uzyskać w przypadku każdej procedury medycznej – porodu, operacji, zabiegów dentystycznych, a nawet pobierania krwi, np. kiedy pracownik medyczny nie zmieni igły po poprzednim pacjencie w wyniku czego dojdzie do zakażenia jakąś chorobą.