B2B to kontrakt między przedsiębiorcami, podczas gdy umowa o pracę zawierana jest między pracodawcą i pracownikiem. Różnice te rodzą konkretne konsekwencje prawne, które warto znać. Jeśli zastanawiasz się, czy lepiej podpisać umowę o pracę, czy przejść na samozatrudnienie, czytaj dalej!

 

Umowa B2B – na czym polega?

b2b czy umowa o pracęB2B to skrót, pochodzący od angielskiego określenia business-to-business. Jest to umowa cywilnoprawna o współpracy, którą zawierają dwie firmy. Osoba fizyczna, która chce podpisać umowę B2B musi więc mieć zarejestrowaną działalność gospodarczą. Zawarcie umowy z innym przedsiębiorcą oznacza więc w praktyce świadczenie usług, nie zaś stosunek pracy. Tym samym, umowa taka może być w łatwy sposób rozwiązana, ale łączy się też z pewnymi ograniczeniami.

 

 

Kontrakt B2B – co mówią przepisy?

Umowa B2B to kontrakt między równorzędnymi partnerami biznesowymi. Osoba wykonująca zlecenie na bazie tego kontraktu nie podlega więc swojemu zleceniodawcy. Nie może ona wymagać realizowania zadań pod jego kierownictwem, ani w określonym czasie, czy miejscu. Umowy B2B nie dotyczą też przepisy kodeksu pracy.

  Czym są klauzule abuzywne w umowach?

 

Trzeba zwrócić uwagę na to, czy za rzekomą umową B2B nie kryje się tak naprawdę stosunek pracy. W niektórych przypadkach bowiem przedsiębiorcy proponują kontrakt B2B tylko po to, aby uniknąć dodatkowych formalności i płacenia składek. 

W umowie o współpracy B2B nie mogą znaleźć się zapisy, z których wynika, że osoba realizująca usługi:

  • wykonuje je w wyznaczonym miejscu,
  • pracuje w określonym czasie,
  • realizuje zadania pod kierownictwem przedstawiciela firmy zlecającej usługi.

 

Jeśli tego typu zapisy znajdą się w umowie, można stwierdzić, że nie jest ona tak naprawdę kontraktem B2B, tylko umową o pracę. Ściśle określa to prawo pracy. Jeśli pracodawca narzuci Ci taką umowę, możesz złożyć pozew o ustalenie istnienia stosunku pracy. W przypadku, gdy sąd stwierdzi, że taki stosunek rzeczywiście istnieje, niezbędne będzie zawarcie umowy o pracę. 

 

B2B czy umowa o pracę – co jest lepsze?

Wiele osób zastanawia się, czy lepiej jest pracować na bazie umowy B2B zamiast umowy o pracę. Warto zdawać sobie sprawę z tego, jakie są plusy i minusy takiego rozwiązania. Przede wszystkim, przejście na samozatrudnienie wiąże się z samodzielnym opłacaniem składek ZUS i podatków. Przedsiębiorca musi również prowadzić własną księgowość i rozliczać się ze swojej działalności z urzędem skarbowym. 

  Zarząd rzeczą wspólną

 

Z drugiej strony, wynagrodzenie za wykonaną pracę w wielu przypadkach może być wyższe niż na umowie o pracę. Jest to związane z tym, że zleceniodawca nie musi odprowadzać składek, tak jak to robi zatrudniając pracownika. Należy jednak dokładnie obliczyć koszty prowadzenia działalności, aby sprawdzić, czy taki układ się opłaca. Prowadzenie własnej działalności i podpisywanie umów B2B z usługobiorcami ma sens, jeśli chcesz pracować na własny rachunek, cenisz sobie elastyczność i niezależność w pracy.

 

Należy pamiętać o tym, że umowa B2B nie jest zamiennikiem dla umowy o pracę, tylko zupełnie inną formą działalności zarobkowej. Umowa o pracę tworzy stosunek pracy, w ramach którego pracownik jest do dyspozycji pracodawcy w określonym przez niego czasie i miejscu. W ramach tego stosunku pracodawca odprowadza podatki i składki pracownika, a ponadto zapewnia mu płatny urlop. Jest to korzystniejsza sytuacja, jeśli zależy Ci przede wszystkim na stabilizacji i nie chcesz martwić się o załatwianie formalności.

 

Podsumowując, nie ma jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, co wybrać – czy lepsza jest umowa o pracę czy B2B. Wszystko zależy od indywidualnej sytuacji. Decyzja o założeniu działalności gospodarczej powinna być jednak starannie przemyślana. Nie może być podejmowana pod wpływem nacisku ze strony pracodawcy, który w ten sposób próbuje ukryć faktyczny stosunek pracy.