Ustawowo po osobie zmarłej dziedziczy najbliższa rodzina. Dziadkowie mogą ująć w testamencie swoje wnuki, nie każdy pamięta jednak o sporządzeniu dokumentu ostatniej woli. Jeżeli chcesz wiedzieć w jakiej sytuacji wnuki mogą odziedziczyć po dziadkach, w tym artykule znajdziesz odpowiedź na to pytanie. 

 

Kto dziedziczy spadek po dziadkach zgodnie z ustawą?

Na mocy ustawy po osobie zmarłej w pierwszej kolejności dziedziczy jego żyjący małżonek i dzieci. Wszystkim przysługują równe części majątku, z zastrzeżeniem, że część małżonka nie może być niższa niż 25% wartości spadku. W przypadku, gdy małżonek już nie żyje, w równych częściach dziedziczą wszystkie dzieci. Przy dziedziczeniu ustawowym wnuki nie dziedziczą majątku po zmarłych dziadkach. Może się tak stać jedynie  w przypadku, kiedy małżonek oraz dzieci osoby zmarłej nie mogą przejąć spadku, ponieważ:

  • nie żyją,
  • zrzekły się spadku,
  • zostały wydziedziczone.

 

W związku z tym możesz odziedziczyć po dziadkach część majątku, jeżeli Twój rodzic nie żyje. W tej sytuacji automatycznie prawo spadkowe zyskują dalsi zstępni, czyli wnuki. Podobnie jest w przypadku wydziedziczenia bądź odrzucenia spadku. Jeżeli Twój rodzic uprawniony do dziedziczenia z ustawy, odrzucił spadek lub został wydziedziczony w testamencie, jego część spadku przechodzi na Ciebie. Jeśli masz rodzeństwo, posiadacie równe prawa do dziedziczenia.

  Czy darowizna podlega podziałowi przy rozwodzie?

 

Dziedziczenie na mocy testamentu

W sytuacji, kiedy osoba zmarła zostawiła prawomocny testament, zapisy w nim zawarte są ważniejsze niż postanowienia ustawy. Dziadkowie mają prawo pominąć w testamencie dzieci i zapisać całość majątku wnukom lub jednemu z wnuków. W takiej sytuacji do spadkobiercy trafia spadek pomniejszony o zachowek. Jest to zagwarantowana ustawą część majątku, na którą może liczyć pominięty w testamencie spadkobierca. W większości przypadków stanowi połowę kwoty, jaką odziedziczyliby członkowie rodziny zmarłego na mocy ustawy. Prawo do zachowku nie przysługuje osobom wydziedziczonym. 

 

Czy osoba pominięta w testamencie dziadków może go podważyć?

Każdy ma prawo podważyć testament, nie jest to jednak łatwe. Osoba, która została pominięta w dokumencie musi udowodnić, że spadkodawca sporządził go nie będąc  w pełni świadomym bądź pod wpływem groźby. Za nieważny można również uznać testament zapisany niezgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

Czy przysługuje mi spadek po dziadku, jeżeli opiekuję się nim?   

Wnuk, który opiekuje się swoimi dziadkami nie nabywa z tego tytułu automatycznie prawa do spadku. Innymi słowy, nawet jeżeli poświęcasz czas, energię i pieniądze na pomoc dziadkom, ustawowo nie masz praw do spadku po nich. Dziadkowie mogą sporządzić notarialny testament bądź przepisać dom w darowiźnie. W obu tych przypadkach po ich śmierci jesteś zobowiązany do wypłacenia zachowku żyjącym spadkobiercom. W sytuacji, w której opiekujesz się dziadkami, najkorzystniejsze będzie zawarcie umowy dożywocia. Zgodnie z jej postanowieniami, zobowiązujesz się zapewnić dziadkom dożywotnio środki do życia w zamian za mieszkanie lub dom. W tej sytuacji po ich śmierci, nieruchomość staje się Twoją własnością i nie jesteś zobowiązany do wypłacenia zachowku pozostałym członkom rodziny. 

  Zastrzeżenie nazwy firmy i logo - najważniejsze informacje

 

Mieszkam z dziadkami – czy dostanę po nich dom w spadku?

Podobnie jak w przypadku opieki, sam fakt mieszkania w domu dziadków nie gwarantuje prawa do spadku. W tej sytuacji istnieją dwie drogi odziedziczenia domu lub mieszkania po dziadkach. Mogą oni przepisać na Ciebie prawo własności nieruchomości za życia (akt darowizny) lub wskazać Cię w testamencie jako spadkobiercę domu. Warto podkreślić, że tylko w dokumencie poświadczonym notarialnie, spadkodawca może dysponować poszczególnymi częściami majątku np. pozostawić dom konkretnej osobie. W przeciwnym razie może wskazać tylko procentowy udział spadkobierców. Jeżeli dziadkowie zapiszą dom wnukowi w odręcznym testamencie, inni zstępni mogą podważyć dokument.

 

Podatek od spadku po dziadkach

Niezależnie od tego czy dziedziczenie majątku odbywa się na mocy ustawy, czy testamentu, wnuczęta są w pierwszej grupie spadkobierców. Oznacza to, że mogą zostać zwolnieni z podatku. Warunkiem jest poinformowanie urzędu skarbowego o nabyciu prawa do otrzymania spadku w terminie maksymalnie 6 miesięcy. 

Potrzebujesz pomocy w kwestiach, które dotyczą dziedziczenia? Wybierz najlepszą kancelarię adwokacką w Poznaniu! Kancelaria Stypuła wesprze Cię prawnie we wszystkich kwestiach w tej dziedzinie.