Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest rodzajem spółki handlowej kapitałowej. Co za tym idzie, do jej założenia potrzebny jest pewien wkład, który wnoszą wspólnicy spółki. Ten rodzaj przedsiębiorstwa ma wiele zalet, które sprawiają, że jest często wybieraną formą działalności. Dowiedz się, w jaki sposób założyć i zarejestrować spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

 

Cechy spółki z o.o.

Jak założyć spółkę zoo?Jak sama nazwa wskazuje, jedną z cech charakterystycznych tego typu spółki jest ograniczona odpowiedzialność wspólników. Jest to niewątpliwa zaleta tej formy działalności, bowiem wyłączona w tym przypadku jest odpowiedzialność osobista za zobowiązania finansowe spółki. Za wszelkie powinności ponosi odpowiedzialność spółka jako osoba prawna. 

 

Spółka z o.o. powinna mieć kapitał, który może zostać wniesiony w formie pieniężnej lub w postaci wartości niepieniężnych. Kapitał zakładowy spółki z o.o. mogą więc stanowić np. nieruchomości, wierzytelności, czy akcje giełdowe. Jedynym warunkiem jest minimalna wartość wkładu, wynosząca 5 tysięcy złotych.

 

Jak założyć spółkę z o.o. 

W celu założenia spółki z o.o. należy dopełnić następujących formalności:

  • zawarcie umowy, 
  • zgromadzenie kapitału zakładowego,
  • powołanie władz spółki,
  • rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym.
  Zasady rozliczeń przy podziale majątku małżonków

 

Umowa spółki powinna zawierać przede wszystkim nazwę firmy, adres siedziby spółki, przedmiot działalności gospodarczej i wartość kapitału zakładowego. Należy w niej określić również liczbę i wartość udziałów obejmowanych przez każdego ze wspólników oraz czas trwania spółki, jeśli jest ograniczony. Umowa może zostać podpisana przez internet lub w formie tradycyjnej, u notariusza.

 

Spółka musi powołać władze, czyli zarząd i organ nadzorczy, w postaci komisji rewizyjnej lub rady nadzorczej. Wspólnicy muszą także wnieść ustalone wcześniej wkłady do spółki. Jeśli wkłady te mają formę pieniężną, dokonują po prostu przelewu na konto spółki lub wpłacają gotówkę do kasy. W przypadku zaś formy niepieniężnej dokonują aktu przeniesienia własności danej rzeczy na spółkę. Następnie pozostaje rejestracja spółki w KRS.

 

Jak założyć spółkę z o.o. przez internet?

Umowę spółki można zawrzeć poprzez system teleinformatyczny Ministerstwa Sprawiedliwości (S24). Zakładając spółkę w tym systemie można dopełnić wszelkich formalności w łatwy i szybki sposób. Na portalu znajdują się wzorcowe dokumenty, które wystarczy wypełnić w formie elektronicznej. Z procesem zakładania spółki w formie elektronicznej wiąże się też o połowę niższa opłata sądowa.

  Ochrona dóbr osobistych

 

Zakładanie spółki z o.o. poprzez system S24 ma jednak też pewne minusy. Niedogodnością może być ograniczona możliwość formułowania zapisów w umowie. Nie ma również możliwości zmiany roku obrotowego spółki – rok obrotowy w takim przypadku będzie równoznaczny z rokiem kalendarzowym. Kolejnym istotnym ograniczeniem w przypadku internetowego zakładania spółki jest charakter wkładów, które w tym przypadku muszą przyjąć formę pieniężną.

 

Rejestracja spółki z o.o.

Rejestrację spółki należy odróżnić od jej zawiązania. Zawiązanie ma miejsce w momencie podpisania umowy przez wspólników, rejestracja natomiast następuje z chwilą wpisu do KRS. Aktualnie rejestracja spółki z o.o. przebiega wyłącznie w formie elektronicznej. Można dokonać tych formalności poprzez system S24 (jeśli w tym systemie spółka została zawiązana) lub przez Portal Rejestrów Sądowych (jeśli umowa ma formę pisemną).

 

W obu przypadkach osoby rejestrujące spółkę wypełniają elektroniczny formularz, do którego dołączane są odpowiednie załączniki. System ułatwia wprowadzenie tych danych poprzez podpowiadanie potrzebnych dokumentów. Do wniosku do KRS muszą zostać dołączone: umowa, dane wspólników i członków zarządu, a także oświadczenie członków zarządu poświadczające wniesienie wkładów na pokrycie kapitału.

  Odszkodowanie a zadośćuczynienie

Jeśli chcesz założyć spółkę z o.o., kancelaria prawna Poznań Adwokat Stypuła pomoże Ci zrealizować wszystkie formalności. Służymy również poradą w przypadku wątpliwości natury prawnej. Zgłoś się do nas, aby przejść przez cały proces sprawnie i bezproblemowo!