Najem okazjonalny jest coraz częściej praktykowanym rodzajem umowy. Zastosowanie tej formy w przypadku wynajmowania mieszkania,  zapewnia zabezpieczenie interesów wynajmującego. Dowiedz się, czym jest najem okazjonalny i o czym trzeba pamiętać, decydując się na tę formę najmu.

 

Najem okazjonalny – co to znaczy?

Niewiele osób wie, co to jest najem okazjonalny. Tymczasem forma ta niesie ze sobą wiele korzyści, przede wszystkim dla wynajmującego. Umowa najmu okazjonalnego to umowa najmu lokalu mieszkalnego, która jest zawierana na czas określony (maksymalnie 10 lat). Może być ona zawarta tylko przez wynajmującego, który nie prowadzi działalności gospodarczej. Umowa najmu okazjonalnego ułatwia przeprowadzenie eksmisji lokatora, który nie chce dobrowolnie opuścić mieszkania po rozwiązaniu umowy. 

 

Najem okazjonalny ma jednak też pewne zalety z punktu widzenia najemcy. Umowę najmu okazjonalnego można bowiem wypowiedzieć tylko w określonych przypadkach (m.in. zaleganie z czynszem, użytkowanie lokalu niezgodne z umową, czy podnajmowanie lokalu bez zgody właściciela). Nie ma więc możliwości rozwiązania umowy za wypowiedzeniem, bez ważnej przyczyny.

 

  Zatrudnienie obcokrajowca - co należy wiedzieć?

Dlaczego warto rozważyć najem okazjonalny?

Jeśli jesteś właścicielem lokalu mieszkalnego, który chcesz wynająć obcym osobom, rozważ podpisanie umowy najmu okazjonalnego. Taki dokument zabezpieczy Twoje interesy na wypadek problemów z opuszczeniem mieszkania przez lokatorów, po zakończeniu obowiązywania umowy.

 

najem okazjonalnyPodpisując zwykłą umowę najmu, warto zdawać sobie sprawę z trudności, z jakimi może zetknąć się wynajmujący. W przypadku, gdy najemca mimo rozwiązania umowy nie chce opuścić lokalu, trzeba skierować sprawę do sądu. Postępowanie takie może jednak trwać bardzo długo. Sprawa może stać się skomplikowana, jeżeli najemcy przysługuje lokal socjalny, na który trzeba czekać. Ponadto, nie można przeprowadzić eksmisji w okresie jesienno-zimowym, czyli od 1 listopada do 31 marca. Przez cały ten czas zatem wynajmujący nie ma możliwości korzystania ze swojego lokalu, a najemca może nie płacić czynszu.

 

Sytuacja wygląda zgoła inaczej w przypadku najmu okazjonalnego. W tym przypadku bowiem najemca już na samym początku musi podpisać oświadczenie o dobrowolnym opuszczeniu mieszkania po rozwiązaniu umowy i przeprowadzeniu się do wskazanego wcześniej lokalu. Oświadczenie takie w znaczący sposób ułatwia postępowanie eksmisyjne i skraca czas jego trwania. 

  Zwolnienie od kosztów sądowych w postępowaniu cywilnym

 

Umowa najmu okazjonalnego – co musi zawierać?

Najem okazjonalny musi zostać potwierdzony w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. W umowie musi zostać podany czas użytkowania lokalu (nie dłuższy niż 10 lat). 

Do umowy dołączone powinny zostać następujące oświadczenia:

  • oświadczenie najemcy o dobrowolnym poddaniu się egzekucji i zobowiązaniu do opuszczenia lokalu po tym, jak umowa straci ważność (potwierdzone notarialnie);
  • wskazanie przez najemcę lokalu, w którym może zamieszkać w przypadku opuszczenia lokalu, którego dotyczy umowa;
  • oświadczenie osoby, posiadającej tytuł prawny do lokalu wskazanego przez najemcę, że zgadza się na jego zamieszkanie pod tym adresem.

 

Może jednak zdarzyć się tak, że po podpisaniu umowy najmu okazjonalnego, najemca dowie się, że nie będzie miał możliwości przeprowadzenia się do wskazanego lokalu. Najemca od momentu uzyskania takiej informacji ma 21 dni na wskazanie innego lokalu i przedstawienie stosownego oświadczenia. 

 

Następnie, w ciągu 14 dni od rozpoczęcia najmu, wynajmujący ma obowiązek zgłosić zawarcie umowy do Urzędu Skarbowego. 

 

Najem okazjonalny a eksmisja

W przypadku, gdy umowa najmu wygaśnie lub zostanie rozwiązana, a najemca nie reaguje na żądanie opróżnienia lokalu, właściciel od razu może skierować sprawę do sądu. Sąd nadaje wówczas klauzulę wykonalności oświadczeniu o dobrowolnym poddaniu się egzekucji przez najemcę. 

  Jak wprowadzić RODO w małej firmie?

 

Następnie sprawa kierowana jest do komornika, który przeprowadza eksmisję lokatora do mieszkania wskazanego przez niego w oświadczeniu. Cała procedura odbywa się szybko i bez dodatkowych komplikacji. Nie trzeba bowiem czekać w takiej sytuacji na lokal socjalny, nie obowiązują też okresy ochronne lokatorów.