Odzyskiwanie należności od kontrahentów, którzy nie płacą w terminie jest procedurą trudną i nieprzyjemną. Kiedy kolejne prośby o spłatę nie skutkują, nie musisz od razu kierować sprawy na drogę sądową. Windykacja miękka jest szybszym i zdecydowanie mniej kosztownym sposobem odzyskiwania długu. Na czym polega i jak się ją przeprowadza? Sprawdź!

 

Niespłacone długi – kontakt z kontrahentem 

Skuteczne negocjacje z dłużnikiem wymagają utrzymania dobrych relacji. Warto wykazać się zrozumieniem i przedstawić kontrahentowi korzystne dla niego aspekty polubownego rozwiązania sprawy. Na tym etapie bardzo przydają się umiejętności mediacyjne. Należy nawiązać kontakt z dłużnikiem, ustalić termin i warunki spłaty i dać mu czas na wywiązanie się z umowy. Niekiedy jednak zadłużony klient lub kontrahent celowo unika rozmowy – nie odbiera telefonów i nie odpowiada na maile. Jeżeli odzyskiwanie należności na tym etapie okaże się nieskuteczne, warto skorzystać z profesjonalnej pomocy prawnej.

 

Windykacja przedsądowa – wezwanie do zapłaty

Jeżeli pomimo ustalenia terminu i warunków spłaty, kontrahent nadal zwleka z płatnością, należy wysłać mu pismo nazywane wezwaniem do zapłaty. Najlepiej jest zrobić to już w dniu następującym po wyznaczonej ostatecznej dacie uregulowania płatności. Pismo powinno zawierać m. in. kwotę długu, nowy termin spłaty i podstawę, z której wynika zobowiązanie (umowa, faktura). Warto, byś skorzystał z pomocy adwokata, który wystosuje list w Twoim imieniu. Często prawnicze pismo jest już wystarczającą motywacją do spłaty długu. W sytuacji, kiedy jednak ten krok nie wystarcza, można wysłać wezwanie do zapłaty ponownie i ustalić konsekwencje dla dłużnika (np. naliczenie odsetek, wpisanie do rejestru BIG). Warto zaproponować ugodę – np. rozłożenie długu na raty. Jeżeli zadłużony kontrahent odpowie na propozycję, jest to dowód uznania długu. Może być wykorzystany w sądzie w sytuacji, kiedy polubowna windykacja należności okaże się nieskuteczna. 

  Zarząd rzeczą wspólną

 

Windykacja należności – przedsądowe wezwanie do zapłaty

Jeżeli odzyskiwanie należności nie powiodło się, kolejnym etapem jest wysłanie przedsądowego wezwania do zapłaty. Pismo to jest ustawowo obowiązkowe, stanowi ostatni krok postępowania polubownego i zawiera ostrzeżenie przed skierowaniem sprawy na drogę sądową. Zanim to zrobisz, możesz jeszcze wpisać dłużnika do rejestru BIG. Profesjonalnie przeprowadzona windykacja przedsądowa pozwala na ustalenie warunków spłaty korzystnych dla wierzyciela. Zawarcie umowy z dłużnikiem może zakończyć sprawę bez kierowania jej do sądu. Jeżeli jednak tak się nie stanie, przedsądowe wezwanie do zapłaty, jest dowodem potrzebnym do sporządzenia  pozwu. Dopiero wyrok sądu daje możliwość przeprowadzenia egzekucji komorniczej długu. 

 

Odzyskiwanie długu – wsparcie prawne

Wykwalifikowani adwokaci z naszej kancelarii mają wieloletnie doświadczenie w polubownym odzyskiwaniu długów. Prawnik z Poznania odciąży Cię w kwestii kierowania pism do dłużników i prowadzenia negocjacji, jeżeli szukasz pomocy w wyegzekwowaniu spłaty długu w mieście i okolicach. Dzięki profesjonalnemu wsparciu adwokata, windykacja przedsądowa jest szybkim, skutecznym i mniej kosztownym rozwiązaniem niż kierowanie sprawy na ścieżkę sądową.