Upadłość konsumencka

Upadłość konsumencka – co to jest?

Upadłość konsumencka jest przeznaczona dla osób, których zadłużenie jest tak ogromne, że nie są w stanie ich spłacić i jednocześnie utrzymywać siebie oraz rodzinę. To trudny i długotrwały proces, który jednak jest szansą na rozprawienie się z długami. Jednocześnie wiąże się on z utratą majątku, dlatego też warto rozważać upadłość konsumencką wtedy, gdy nie ma innej możliwości spłaty wierzycieli. Adwokaci z Kancelarii Stypuła wspierają we wszystkich działaniach i etapach związanych z upadłością konsumencką. Doradzą, czy sytuacja rzeczywiście odpowiada upadłości. Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz skonsultować swoją sytuację!

Kto może złożyć wniosek o upadłość konsumencką?

Wnioskować o ustanowienie upadłości konsumenckiej może osoba, która nie prowadzi działalności gospodarczej. Wyjątkiem jest Jednoosobowa Działalność Gospodarcza – jeśli posiadało się taki typ działalności i zamknęło się ją, to również przysługuje prawo do złożenia wniosku o upadłość konsumencką. Nie każdy będzie mógł jednak skorzystać z upadłości konsumenckiej, gdyż sądy szczegółowo i dokładnie badają sposoby zadłużania się oraz przyczyny. 

 

Najczęściej z upadłości konsumenckiej korzystają osoby, jakie wpadły w spiralę zadłużenia. Jest to także rozwiązanie dla tych, którym wydarzył się w ich życiu wypadek losowy (utrata pracy, niepełnosprawność), uniemożliwiający dalszą spłatę długów.

Wniosek o upadłość konsumencką – co powinien zawierać?

 

Wniosek o upadłość jest najważniejszym elementem tego procesu. Należy go wypełnić prawidłowo i poinformować sąd o wszystkim, co ma związek ze sprawą. Nie można zatajać żadnych ważnych informacji, gdyż może to rodzić poważne konsekwencje. We wniosku muszą być poprawne dane osoby, która go składa. Ponadto należy przedstawić swój majątek: jaki jest, na co się składa, gdzie jest ulokowany (konta, nieruchomości, obligacje itd.). Trzeba przedstawić wierzycieli i długi (liczbę, rodzaj, dokumenty poświadczające o ich istnieniu). Należy wykazać okoliczności, które składają się na obecną sytuację, która skłoniła do upadłości konsumenckiej. Nie wystarczy opisanie ich, należy dodać załączniki, które o tym poświadczają. Przykładowo, jeśli problemy finansowe i brak możliwości spłacenia długu były wynikiem utraty pracy, to trzeba załączyć dokumenty. W przypadku depresji lub innej choroby należy dodać zaświadczenia lekarskie. 

 

Potrzebujesz wsparcia w stworzeniu wniosku? Konsultacji dotyczących upadłości konsumenckiej? Skontaktuj się z nami! Wesprzemy Cię w całym procesie.

Jakie są etapy upadłości konsumenckiej?

 

Jest kilka podstawowych etapów postępowania o upadłość. W pierwszej kolejności weryfikowany jest wniosek w sądzie – bada się go szczegółowo pod kątem formalnym i udzielonych w nim informacji. Sąd sprawdza, w jaki sposób dana osoba może realizować plan spłaty, z jakich źródeł będzie do tego korzystać. Po szczegółowej analizie i stwierdzeniu, że upadłość konsumencka może zostać ogłoszona, sąd czyni sprawę jawną. Majątek (jeśli istnieje) zostaje przeznaczony na spłatę wierzycieli. Dane osoby, która ubiegała się o upadłość konsumencką, są publikowane w gazecie o ogólnopolskim zasięgu. Sąd wzywa wszystkich wierzycieli do zgłoszenia się w ciągu 30 dni. Tworzony jest również plan spłaty (dopasowany do możliwości finansowych upadłego). Niekiedy sąd umarza długi bez konieczności wykonywania planu spłaty. Dzieje się tak w szczególnych okolicznościach, np. nie posiada się majątku ani źródła przychodu, a choroba lub szczególna sytuacja nie pozwala  na to, by podjąć pracę. Po zakończeniu trwania planu spłaty sąd umarza pozostałe długi i dana osoba zaczyna od nowa.

Upadłość konsumencka – korzyści i negatywne skutki

Dużą korzyścią jest to, że osoba w procesie upadłości ma kontakt jedynie z wyznaczonym przez sąd syndykiem. Nie jest już niepokojona przez wierzycieli oraz komorników. Syndyk przez cały czas czuwa nad procesem realizacji planu spłaty. Każdy, kto zgłasza upadłość konsumencką, musi mieć świadomość tego, iż wiąże się ona z likwidacją majątku. Osoba w upadłości nie będzie miała już możliwości ponownego zadłużenia się. Syndyk dba o to, aby banki oraz Urząd Skarbowy wiedział o tej sytuacji.

Adwokaci od upadłości konsumenckiej – Kancelaria Stypuła

Nasz zespół doświadczonych prawników służy pomocą w zakresie prowadzonych postępowań upadłościowych. Gwarantujemy profesjonalne wsparcie w obrębie działań takich jak: 

 

  • analiza prawna i ekonomiczna stanu faktycznego zadłużenia na podstawie dokumentów udostępnionych przez klienta 
  • poradnictwo prawne w zakresie przebiegu oraz skutków postępowania dotyczącego upadłości konsumenckiej 
  • pomoc w zakresie sporządzania wniosków, w tym upadłościowego (także w przypadku małżeństw)
  • reprezentowanie klientów w postępowaniu upadłościowym Oferujemy klientom kompleksowe doradztwo – zarówno podczas przygotowań do ogłoszenia upadłości, jak i w trakcie postępowania. Ogłoszenie upadłości konsumenckiej to długi proces, który wymaga profesjonalnego wsparcia w zakresie zgromadzenia niezbędnych dokumentów i opracowania wniosku upadłościowego. Prawnicy z Kancelarii Stypuła gwarantują swoim klientom profesjonalną oraz skuteczną pomoc. Zachęcamy do kontaktu z naszym zespołem.

To ustalenie sądu, dotyczące tego, ile na podstawie naszych przychodów jesteśmy w stanie spłacić długi. Tworzony jest harmonogram miesięcznych spłat, którego musi przestrzegać osoba w upadłości konsumenckiej.

Wynosi on 36 miesięcy, w wyjątkowych sytuacjach może zostać przedłużony przez sąd (o 12 dodatkowych miesięcy). Niekiedy (w przypadku choroby uniemożliwiającej pracę) reszta rat jest anulowana. Należy jednak złożyć odpowiedni wniosek.