Prawo gospodarcze

Czym jest prawo gospodarcze?

Prawo gospodarcze to zbiór norm prawnych służących regulacji form działalności gospodarczej. Cechą szczególną prawa gospodarczego jest brak jednego kodeksu norm – ta gałąź praw regulowana jest przez wiele aktów. Przepisy prawa gospodarczego ulegają zmianie, dlatego tak ważne jest, by w przypadku problemów lub wątpliwości, a nawet weryfikacji aktualności wiedzy (w celu odpowiedniego postępowania) skonsultować ze specjalistą. Pozwoli to uniknąć niechcianych konsekwencji, np. w czasie prowadzenia biznesu. Na prawo gospodarcze składają się: 

 • prawo gospodarcze prywatne
 • prawo gospodarcze publiczne 

Każdy przedsiębiorca powinien uwzględniać regulacje prawa gospodarczego – dzięki temu uniknie dodatkowych kosztów związanych z błędną interpretacją przepisów.

 

Adwokat prawo gospodarcze karne

 

Prawo karne gospodarcze pozwala na ochronę interesów wszystkich stron obrotu gospodarczego (zarówno przedsiębiorców, jak i konsumentów). Przestępstwa gospodarcze wymagają indywidualnego podejścia, ponieważ sposób ich rozpatrzenia zależy od specyfiki rzeczywistego przewinienia jednej ze stron. 

 

Sprawy, które wymagają rozpatrzenia przez prawo karne gospodarcze to m.in. oszustwo finansowe, piramidy finansowe, przestępstwa związane z obligacjami. Należą do niego także: plagiat i naruszenie praw autorskich czy nadużycie zaufania i działanie na szkodę spółki. Przestępstwo gospodarcze charakteryzuje się tym, że jego wykonanie nie wiąże się z użyciem przemocy fizycznej. Do odpowiedzialności karnej pociągnąć można zarówno podmiot zbiorowy, jak i osobę fizyczną. Postępowania z zakresu prawa karnego gospodarczego wymagają bezpośredniego wsparcia doświadczonych adwokatów. Nie tylko ze względu na specyfikę prawa gospodarczego, ale przede wszystkim zabezpieczenia interesów poszkodowanego. 

 

Jeżeli pojawi się podejrzenie o popełnieniu przestępstwa gospodarczego, do najważniejszych zadań  adwokata od prawa gospodarczego należy ustalenie przepływów finansowych oraz zabezpieczenie dokumentacji. Podczas postępowań dotyczących przestępstwa gospodarczego może zostać zastosowany środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

 

Prawo gospodarcze Poznań

 

Nasza kancelaria oferuje klientom kompleksową pomoc z zakresu prawa gospodarczego. Od lat wspieramy przedsiębiorców poprzez konsultacje, pomoc w tworzeniu oraz weryfikowaniu dokumentacji, udział w procesach sądowych. Zespół doświadczonych prawników z zaangażowaniem i rzetelnością podejmuje się wsparcia między innymi w poniższych obszarach prawa gospodarczego: 

 • przygotowanie uchwał spółek 
 • tworzenie i opiniowanie umów handlowych oraz kontraktów 
 • negocjowanie umów 
 • pomoc w założeniu spółki cywilnej lub spółki handlowej
 • wsparcie w procesie przekształcania lub likwidacji spółki cywilnej i handlowej 
 • zakładanie działalności gospodarczej
 • przekształcanie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę cywilną lub spółkę handlową 
 • obsługa prawna przedsięwzięć biznesowych na rzecz narodowego i zagranicznego funduszu 
 • ocena ryzyka transakcji handlowych 
 • doradztwo w zakresie nabycia lub zbycia udziałów i akcji 
 • wsparcie podczas procesu egzekucyjnego 
 • reprezentowanie przedsiębiorców przed organami administracyjnymi 

Nasi adwokaci, którzy są specjalistami z zakresu prawa gospodarczego, wspierają przedsiębiorców podczas konsultacji. Odpowiadamy na wszelkie pytania wraz z uzasadnieniem w postaci podstawy prawnej. Uczestniczymy w rozprawach, przygotowywaniu dokumentacji prawnej, a także wspieramy klientów podczas negocjacji przy konfliktach.

W przypadku prawa gospodarczego prywatnego ustawy regulują stosunek pomiędzy uczestnikami obrotu gospodarczego, np. przedsiębiorcami i konsumentami. Obrotem gospodarczym określany jest akt wymiany dóbr i usług, regulowany przez prawo gospodarcze. Główne cechy prawa gospodarczego prywatnego autonomiczność wszystkich stron stosunków prawnych oraz ich równorzędność. Zgodnie z kodeksem prawa cywilnego mianem “przedsiębiorcy” określa się osobę, która działalność gospodarczą wykonuje we własnym imieniu lub w taki sposób świadczy usługi zawodowe. “Konsument” to osoba fizyczna, która dokonuje transakcji z przedsiębiorcą. Konsument może być równocześnie przedsiębiorcą i w podwójnej roli występować w obrocie gospodarczym.

Prawo gospodarcze publiczne to zakres prawa gospodarczego, w którym mieszczą się wszystkie normy określające sposoby oddziaływania państwa na gospodarkę. Publiczny wymiar prawa gospodarczego dotyczy też sytuacji prawnej podmiotów biorących udział w obrocie gospodarczym. Regulacje w obrębie prawa gospodarczego prywatnego mają wpływ na ustrój gospodarczy: zasady jego funkcjonowania, sposoby ochrony i formy prawne wykonywania działalności gospodarczej. Kancelaria Stypuła świadczy swoim klientom merytoryczne wsparcie w zakresie prawa gospodarczego w Poznaniu – zarówno pod kątem prawa publicznego, jak i prywatnego.