Prawo pracy

Kancelaria Stypuła świadczy usługi z zakresu prawa pracy. Wieloletnie doświadczenie naszego zespołu pozwala nam udzielać udzielać klientom skutecznego wsparcia w bardzo wielu obszarach tej gałęzi prawa. Pomagamy zarówno pracownikom, jak i pracodawcom. Jeśli potrzebujesz poradnictwa lub pomocy w procesach, których podstawą jest prawo pracy, odezwij się do nas!

Czym jest prawo pracy?

Prawo pracy dotyczy regulacji stosunku pracy – jest więc bardzo istotne zarówno dla pracodawców, jak i pracowników. Normy prawa pracy mieszczą się w dokumencie o nazwie Kodeks pracy: uchwalonym w 1974 roku i wielokrotnie modyfikowanym z uwagi na zmiany, które zachodziły na przestrzeni lat, m.in. w wyniku dołączenia Polski do Unii Europejskiej. W Kodeksie pracy opisane są podstawowe zasady, jakimi powinni kierować się zatrudniający i pracownicy. Ze względu na złożoną strukturę prawa pracy porady doświadczonych adwokatów są niezbędne nie tylko w przypadku naruszenia zasad pracy przez jedną ze stron, ale również podczas procedur nawiązywania stosunku pracy.

Prawo pracy porady – kiedy warto skorzystać?

 

Z poradnictwa, dotyczącego prawa pracy, warto skorzystać w kilku sytuacjach. Jedną z nich jest zatrudnianie pracownika. Niezwykle istotne jest już samo przygotowanie umowy w taki sposób, aby była ona zgodna z przepisami prawa. Udzielamy porad z prawa pracy w Poznaniu zarówno w przygotowywaniu umów, weryfikacji ich, a także sprawdzenia, czy nie zostały naruszone warunki. Wspieramy naszych klientów we wszystkich aspektach, jakie są związane z prawem pracy.

Adwokat prawo pracy Poznań – dla pracowników

 

Kancelaria Stypuła składa się ze specjalistów prawników z prawa pracy. Gwarantujemy profesjonalne wsparcie merytoryczne i reprezentację spraw pracownika w czasie postępowań sądowych. Nasz zespół oferuje indywidualne rozpatrzenie każdego problemu – nie tylko doradzamy, ale również opiniujemy standardy BHP w miejscu pracy i pomagamy w sporządzaniu protokołów powypadkowych. Podczas sporów pracownika z miejscem pracy służymy pomocą między innymi  w zakresie: 

 • przygotowania pozwów o odszkodowania za wypadki przy pracy, mobbing lub dyskryminację 
 • tworzenie pozwów o zapłatę wynagrodzenia lub odprawy 
 • przygotowanie pozwów o uchylenie udzielonego przez pracodawcę upomnienia, nagany lub kary pieniężnej 
 • dokumentacji o wypłatę wynagrodzenia za nadliczbowe godziny pracy 

Oferujemy również pomoc w zakresie analiz treści świadectw pracy, ich sprostowania oraz ustalenia, czy zdarzenie, które zagrażało zdrowiu pracownika, posiada znamiona wypadku w miejscu pracy. Nasi adwokaci służą poradą prawną podczas interpretowania zapisów umów i wypowiedzeń, a także wszelkich innych sytuacji, które obejmuje prawo pracy.

Kancelaria prawo pracy Poznań – dla pracodawców

 

Z usług pomocy adwokata w Poznaniu w zakresie prawa pracy mogą skorzystać wszyscy pracodawcy. Regulacje prawa pracy pozwalają chronić interes pracodawców w przypadku naruszenia przez pracownika warunków umowy. Prowadzimy również sprawy w przypadku powstania strat, jakie poniósł pracodawca w wyniku działań zatrudnionego oraz sporów sądowych wytoczonych przez pracowników. Kancelaria Stypuła gwarantuje profesjonalne wsparcie w kwestii rozwiązywania sporów, które dotyczą: 

 • wypłatę wynagrodzenia 
 • zapłat za odprawy
 • uznania przez pracownika wypowiedzenia umowy za nieuzasadnione 
 • przywrócenia do pracy 
 • procedur, mających na celu ustalenie, czy niekorzystne zdarzenie miało charakter wypadku przy pracy

Prawo ubezpieczeń społecznych w kontekście prawa pracy

 

Prawo ubezpieczeń społecznych związane jest bezpośrednio z prawem pracy i dotyczy obszarów aktywności takich instytucji państwowych jak ZUS oraz KRUS. Kancelaria Stypuła rozwiązuje problemy osób ubezpieczonych i oferuje skuteczne doradztwo w zakresie prawa pracy w Poznaniu. Zachęcamy do kontaktu osoby, które potrzebują wsparcia w następujących kwestiach: ubezpieczenie emerytalne, ubezpieczenie wypadkowe, ubezpieczenie rentowe, ubezpieczenie macierzyńskie. Adwokaci z Kancelarii Stypuła reprezentują klientów w sporach pomiędzy nimi a organami państwowymi. Wspomagamy naszych klientów w rozwiązywaniu sporów sądowych dotyczących kwot przyznawanych świadczeń oraz w trakcie procedur odwoławczych.

 

Skuteczny Prawnik prawo pracy w Poznaniu – Kancelaria Stypuła

 

Oferujemy naszym klientom skuteczne i profesjonalne wsparcie w zakresie: 

 • prowadzenia sporów sądowych 
 • doradztwa przy sporządzaniu lub akceptowaniu umów o pracę
 • analizy treści dokumentów pracowniczych, takich jak wypowiedzenie lub świadectwo pracy 
 • reprezentowania w sporach sądowych z powództwa pracownika lub pracodawcy
 • doradztwa  przy rozwiązywaniu umów
 • innych spraw, które dotyczą prawa pracy