Adwokat Oborniki – Kancelaria Stypuła do usług!

Szukasz sprawdzonej pomocy prawnej na terenie miejscowości Oborniki, a interesują Cię wyłącznie najwyższej klasy specjaliści? Zapraszamy do skorzystania z kompleksowej oferty usług Kancelarii Adwokackiej Stypuła, gdzie pracują uznani specjaliści z wielu branżowych dziedzin. Na potrzeby każdej prowadzonej sprawy nie tylko gromadzimy roboczą dokumentację pod różne gałęzie prawa, ale również zapewniamy profesjonalną reprezentację w postępowaniach z udziałem instytucji sądów czy urzędów.

Nasz zespół adwokatów i radców prawnych świadczy usługi prawne zarówno klientom indywidualnym, jak też przedstawicielom przedsiębiorstw. Zajmujemy się wieloma dziedzinami prawa, przede wszystkim prawem cywilnym, gospodarczym, karnym, pracy, rodzinnym, a także odszkodowaniami czy windykacją należności.

Kancelaria Adwokacka Stypuła

Wybierając naszą kancelarię adwokacką w Obornikach, zapewniasz sobie pierwszorzędną i rzetelną pomoc na każdym etapie danej sprawy. Każdorazowo podchodzimy do działań z wyjątkową rzetelnością oraz maksymalnym możliwym zaangażowaniem, stawiając na dobry kontakt z klientem czy przekrojową analizę przedstawionego przypadku. Pełen profesjonalizm naszych specjalistów (również w zakresie ochrony interesów klienta) przekładamy na systematyczne dążenia do korzystnego rozwiązania określonego problemu. Od wielu lat reprezentujemy klientów w obliczu nowych wyzwań czy skomplikowanych zagadnień, udowadniając, że zwycięstwo przed sądem i urzędem, nawet w najtrudniejszych sprawach, jest możliwe do osiągnięcia.

Poszukujesz najlepszego adwokata do obsługi prawnej, związanej z handlową działalnością firmy na rynku? A może posiadasz problemy prawne jako osoba prywatna? Bez względu na złożoność działań przygotowawczych czy przedmiot prowadzonej sprawy, nasza profesjonalna pomoc realizowana jest kompleksowo, sprawnie oraz terminowo. Opierając się na posiadanym doświadczeniu, potwierdzamy, że naszym priorytetem jest sukces na potrzeby finalnego rozwiązania sprawy klienta. Klient kancelarii otrzymuje dokumentacyjne, merytoryczne i reprezentacyjne wsparcie na wszystkich etapach danej sprawy, które opieramy na przepisach prawa oraz regułach etyki zawodowej.

 

Szukasz najlepszego adwokata dla swojej sprawy? Poznaj aktywnych członków Zespołu Kancelarii!

 

Zespół Kancelarii to grono naszych zaufanych specjalistów z różnych gałęzi prawa, którzy w przeszłości uczestniczyli w rozmaitych konferencjach o charakterze naukowym, seminariach, sympozjach czy szkoleniach. Dzięki obecności na tego typu spotkaniach, każdy z nich miał okazję jeszcze bliżej przyjrzeć się szczegółowym zagadnieniom z dziedzin posiadanych specjalizacji.

Zespół

Adwokat Szymon Stypuła specjalizuje się w czterech gałęziach prawa – cywilnym, karnym, lokalnym oraz rodzinnym. Realizuje obronę w sprawach karnych na każdym etapie postępowania, także w sprawach karnych gospodarczych i karnych skarbowych. Prowadzi szereg spraw z zakresu prawa rodzinnego, alimentacyjne i majątkowe, jak również rozwodowe. Kancelaria Adwokacka Szymona Stypuły pomaga też rozwiązać sprawy z zakresu prawa rzeczowego i spadkowego (wyznaczenie służebności, zniesienie współwłasności, przekazanie spadku). Swoją zawodową uwagę koncentruję także dochodzeniu zadośćuczynienia i odszkodowania po wypadku drogowym, jak też na skutek innych zdarzeń. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie oprócz studiów doktoranckich, prowadził działalność akademicką.

Kancelaria Radcy Prawnego Tomasza Gawreckiego specjalizuje się w czterech gałęziach prawa – cywilnym, gospodarczym, rodzinnym i prawie pracy. Do jego służbowych kompetencji zalicza się sporządzanie i opiniowanie umów, gdzie należy wskazać m.in. umowy sprzedaży towarów i usług, a także umowy agencyjne, dystrybucyjne, franchisingowe, o roboty budowlane. W tego rodzaju sprawach prowadzi spory oraz zapewnia reprezentację przed sądami wszystkich instancji. Służbowe działania prowadzi również w zakresie prawa pracy, przede wszystkim sprawy o wypowiedzenia, godziny nadliczbowe, czas pracy, urlopy itp.. W sprawach prawa rodzinnego zajmuje się natomiast alimentami, rozwodami czy separacjami. Kompleksowe usługi Radcy Prawnego Tomasza Gawreckiego obejmują ponadto obsługę prawną przedsiębiorstw, a nawet szkolenia dla firm i pracowników.

Na co dzień specjalizuję się w zagadnieniach z obszaru prawa karnego, a także cywilnego, gdzie skupia uwagę na dochodzeniu odszkodowań z tytułu ubezpieczeniowych umów, odpowiedzialności cywilnej czy autocasco. Pomaga w rozwiązywaniu spraw z zakresu prawa administracyjnego i gospodarczego. Zajmuje się też kompleksową obsługą spółek prawa handlowego (w tym zakładaniem, przekształcaniem i likwidacją). Dodatkowo, przeprowadza działania windykacyjne wobec nierzetelnych kontrahentów.

Jest specjalistą w prawie cywilnym, gospodarczym, administracyjnym i prawie pracy. Podejmuje się spraw w obszarze prawa zobowiązań (np. roszczenia z umów) oraz spadkowego (dział spadku, unieważnienie testamentu, zachowek itp.). W zakresie prawa pracy ma na swoim koncie wiele spraw, dotyczących zapłaty wynagrodzenia za godziny nadliczbowe (w tym zawodowych kierowców), jak też odszkodowań. W swojej prawniczej karierze sporządził i zrealizował szereg odwołań od decyzji, a także skarg do sądu administracyjnego. Kancelaria Radcy Prawnego Wojciecha Sikorskiego pomaga także przedsiębiorstwom, w formie kompleksowej obsługi prawnej przedsiębiorców i spółek, a dodatkowo przeprowadza szkolenia dla firm i ich pracowników.

Do jego specjalizacji zalicza się prowadzenie cywilnych i gospodarczych sporów z udziałem sądu. Może też pochwalić się doświadczeniem w obsłudze klientów, działających dla korporacji, jak i prowadzeniu negocjacji. Potrafi też prowadzić wybrane sprawy karne, w tym spory gospodarcze. Zajmuje się doradztwem na potrzeby kadr zarządzających przedsiębiorstw, podejmując prawne i strategiczne aspekty prowadzonej działalności gospodarczej.

Kancelaria Adwokacka w Obornikach – jaki jest zakres naszych usług?

W kręgu naszych działań znajduje się kompleksowa obsługa prawna, w szczególności porady prawne, pisma procesowe oraz opinie prawne. Kancelaria Adwokacka na terenie Obornik zajmuje się rozpatruje i realizuje kwestie sporne w sprawach, dotyczących różnych gałęzi szeroko rozumianego prawa. Obsługiwanymi sprawami, dotyczącymi prawa w teoretycznym i urzędowym wymiarze są sprawy karne, postępowania w zakresie prawa cywilnego, jak też prawa rodzinnego czy procesy o charakterze gospodarczym, odszkodowawczym, windykacyjnym. Dodatkowo, kancelaria świadczy pomoc prawną we współpracy z gronem doświadczonych specjalistów innych dziedzin, takich jak komornicy sądowi, notariusze czy tłumacze przysięgli. Posiadamy również siedzibę w Poznaniu.

Zespół Kancelarii brał również czynny udział, w tym w charakterze prelegentów, na wielu konferencjach naukowych, sympozjach, seminariach czy zebraniach poświęconych szczegółowym zagadnieniom różnych dziedzin prawa, w których się specjalizują.

 

Masz problem prawny? Nie czekaj! – co oferuje Kancelaria Adwokacka w Obornikach?

 

Jeśli mieszkasz w Obornikach lub okolicach, mamy dla Ciebie szeroki wachlarz usług w zakresie pomocy prawnej. Od wielu lat pomagamy firmom oraz osobom prywatnym, nasze zainteresowania zawodowe koncentruje na różnych dziedzinach prawa. Udzielamy kompleksowego wsparcia przedsiębiorstwom, jesteśmy otwarci zarówno na jednorazową pomoc, jak i stałą współpracę. W ramach obsługi prawnej dla przedsiębiorców, pełen profesjonalizm skupiamy na czynnościach, związanych z działalnością spółki, takich jak rejestracja, analiza i weryfikacja dokumentów, reprezentacja w procesach sądowych czy windykacja należności.

Stale zajmujemy się sprawami prawa cywilnego, gdzie wśród specjalności wyróżniamy postępowania dochodzeniowe odszkodowań, będące wynikiem szkód na skutek nieplanowanych zdarzeń, często wypadków w trakcie pracy czy wypadków drogowych. Oprócz spraw cywilnych, udzielamy obrony w postępowaniu karnym, gdzie zakres działalności obejmuje prawo gospodarcze, skarbowe oraz powszechne. Nasza kancelaria adwokacka reprezentuje klientów również w sprawach sądowych kategorii prawa rodzinnego i opiekuńczego, a więc dochodzeniach o wyznaczenie alimentów, przekazanie opieki nad dzieckiem, powierzenie władzy rodzicielskiej czy ustalenie ojcostwa. Każdą profesjonalną pomoc prawną, w tym udzielanie porad prawnych, cechuje indywidualność, poufność i rzetelność, dlatego przed pierwszym spotkaniem, zachęcamy do przesłania skanów niezbędnych dokumentów w elektronicznej formie.

Publikacje

 • Szymon Stypuła “Usprawnienie procesu karnego poprzez koncentrację materiału dowodowego. Propozycje de lege ferenda” (wspólnie z P. Wilińskim oraz H. Paluszkiewicz) (w:) Z problematyki funkcji procesu karnego, T. Grzegorczyk, J. Izydorczyk, R. Olszewski (red.), Warszawa 2013
 • Szymon Stypuła “Dynamika procesu karnego. Podręcznik do konwersatoriów” (wspólnie z H. Paluszkiewicz, A. Gerecką – Żołyńską, B. Janusz – Pohl, P. Libertowskim. P. Karlikiem, I. Zając  – Bange oraz M. Żbikowską), Warszawa 2013 r.
 • Szymon Stypuła “Niektóre problemy związane z odpowiedzialnością za naruszenia porządku towarzyszące imprezom sportowym” (wspólnie z A. Chlebowską, P. Jóźwiakiem, M. kowalewską) (w:) Prawnokarna ochrona imprez sportowych w związku z Euro 2012, M. Kopeć (red.), Lublin 2012
 • Szymon Stypuła “Dopuszczalność odwołania czynności procesowych stron w postępowaniu dyscyplinarnym w Policji” (w:) Węzłowe problemy prawa dyscyplinarnego w służbach mundurowych, P. Jóźwiak, K. Opaliński (red.), Piła 2012
 • Szymon Stypuła “Podsłuch procesowy na gruncie znowelizowanego kodeksu postępowania karnego”, Palestra 2012, nr 7 – 8
 • Szymon Stypuła “Wpływ postawy pokrzywdzonych na zakres postępowania dowodowego w sprawach z oskarżenia wzajemnego” (w:) Gwarancje praw pokrzywdzonych w postępowaniach szczególnych, D. Gil (red.), Warszawa 2012,
 • Szymon Stypuła “Postępowanie karne. Dynamika. Materiały do konwersatoriów, zeszyt IV” (wspólnie z P. Wilińskim, H. Paluszkiewicz, A. Gerecką – Żołyńską, B. Janusz – Pohl, P. Libertowskim. P. Karlikiem, I. Zając  – Bange oraz M. Żbikowską), Poznań 2011
 • Szymon Stypuła “Europeizacja polskiego procesu karnego na tle wybranych instytucji” (wspólnie z M. Żbikowską) (w:) Obszary akadmieckiej wiedzy naukowej. Prawo i społeczeństwo. Tematy do dyskusji na XXI wiek, M. Gwoździcka – Piotrowska, J. Wiśniewski (red.), Poznań 2011
 • Szymon Stypuła “Dyskwalifikacja dowodu w postępowaniu dyscyplinarnym w Policji” (w:) Odpowiedzialność dyscyplinarna w Policji, P. Jóźwiak, W. St. Majchrowicz, Piła 2011
 • Szymon Stypuła “Wymiar kary za ciąg przestępstw”, Edukacja Prawnicza 2009, nr 4
 • Szymon Stypuła “Modus operandi jako dowód w procesie karnym” (wspólnie z B. Grybską, K. Hermańską oraz M. Żylukiem) (w:) II Dni Kryminalistyki Uniwersytetu Rzeszowskiego, M. Zelek (red.), Rzeszów 2008
 • Szymon Stypuła “Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 20 września 2007 r., I KZP 26/07, OSNKW 2007, nr 10, poz. 71”, Monitor Prawniczy 2008, nr 15
 • Szymon Stypuła “Udział publiczności w posiedzeniach sądu I instancji”, Monitor Prawniczy 2007, nr 21 oraz wiele artykułów, felietonów, komentarzy i porad na łamach prasy codziennej i innych periodyków.