Przekształcanie spółek

Na pewnym etapie rozwoju spółki konieczne może okazać się jej przekształcenie, czyli zmiana prawnej formy jej funkcjonowania. Może to być spowodowane potrzebą dostosowania statusu prawnego spółki do zmiany prowadzonej przez nią działalności, optymalizacją kosztów, czy uproszczeniem wewnętrznych regulacji. Nasi prawnicy oferują fachowe przeprowadzenie procesu przekształcenia spółki, który przebiegnie efektywnie i płynnie.

Przekształcenia spółek – na czym polegają?

Zmiana formy działalności danego podmiotu jest procesem, w ramach którego występują pojęcia spółki przekształcanej i spółki przekształconej.  W tej procedurze ma zastosowanie zasada kontynuacji, chroniąca roszczenia kontrahentów, wierzycieli, czy państwa wobec spółki. Oznacza ona, że modyfikacja stanu prawnego nie oznacza utworzenia nowego podmiotu. Co za tym idzie, nie zmienia się NIP ani REGON firmy i stałe pozostają wszystkie inne aspekty funkcjonowania przedsiębiorstwa. Spółka przekształcona nabędzie zatem te same zobowiązania, jak posiadała przed przekształceniem.

Możliwości przekształcania spółek przewidziane w polskim prawie są stosunkowo elastyczne. Spośród spółek handlowych bowiem wszystkie ich rodzaje mogą dokonać przekształcenia w dowolną formę spółki handlowej. Spółka cywilna z kolei może także zmienić swój status prawny, stając się spółką handlową (jednak inną niż jawna). Istotnym ograniczeniem jest jednak brak możliwości przemiany spółki handlowej w spółkę cywilną.

Przebieg procesu przekształcenia spółki

W momencie decyzji o przekształceniu należy podjąć stosowne kroki formalne. Pierwszym etapem jest opracowanie dokładnego planu przekształcenia spółki. W dokumencie tym powinny znaleźć się wszystkie niezbędne elementy, wymienione w Kodeksie spółek handlowych. W związku z przekształceniem należy także przygotować sprawozdanie finansowe, projekt uchwały dotyczącej przekształcenia, a także umowy lub statutu przekształconej spółki. Dokumentacja ta dołączona zostaje do wspomnianego planu i dostarczona biegłemu rewidentowi, który przeprowadzi weryfikację wszystkich zapisów. 

Rewident po analizie planu przekształcenia wraz z załącznikami wydaje opinię, a następnie przedkłada ją spółce i sądowi rejestrowemu. Następnie musi powstać uchwała o przekształceniu oraz złożenie oświadczeń wspólników dotyczące dalszego pełnienia przez nich funkcji w spółce przekształconej. 

Jeśli cały proces przebiega poprawnie, następuje zawarcie umowy lub uchwalenie statutu przekształconej spółki oraz jej rejestracja w KRS. Należy także pamiętać o uiszczeniu odpowiedniej opłaty, związanej z opublikowaniem zmian w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Po dokonaniu wpisu przekształconej spółki do KRS i nadaniu jej nowego numeru, spółka przekształcana usuwana jest z tego rejestru.

Rola prawnika w procesie przekształcenia

 

Kluczowe dla sprawnego i skutecznego procesu przekształcenia jest zadbanie o właściwą dokumentację, niezbędną z perspektywy przepisów. Problemem dla wielu przedsiębiorców może być interpretacja niektórych zapisów aktów prawnych, których znajomość jest jednak konieczna w procesie przekształcania. Niezwykle istotne jest też dotrzymanie terminów na złożenie wniosku do KRS w związku z podpisaniem nowej umowy. Niezastosowanie się do tego skutkować może konsekwencjami w postaci kary finansowej, nałożonej na firmę.

 

Procedura przekształcania spółki jest dość złożona i dlatego można napotkać trudności, jeśli chce się to dokonać samodzielnie. W celu realizacji tego zadania najkorzystniej jest więc zdecydować się na współpracę z wykwalifikowaną kancelarią adwokacką. Zapewni ona jak najkrótszy czas przejścia przez wszystkie etapy przekształcenia spółki oraz poprawność pod kątem formalnym. Dzięki temu przedsiębiorcy nie będą musieli martwić się o właściwy przebieg procesu przekształcania spółki.

Przekształcanie spółek w Kancelarii Stypuła

 

Kancelaria Stypuła z chęcią pomoże Ci w prawnych aspektach, które dotyczą Twojej spółki.  Nasi prawnicy w ramach swojej aktywności zawodowej zajmują się prawną obsługą przedsiębiorstw, w tym rejestrowaniem oraz przekształcaniem spółek. Posiadamy wieloletnie doświadczenie na tym polu i biegłą orientację w przepisach prawa gospodarczego. Dzięki temu pomożemy Ci szybko i bezproblemowo przeprowadzić złożoną procedurę, jaką jest przekształcenie spółki. Naszym priorytetem jest dobro klienta, więc wszelkie prowadzone przez nas sprawy realizowane sumiennie i odpowiedzialnie. Zadzwoń do nas i umów się na konsultacje!

Najczęściej wszystkie etapy przekształcania spółki trwają łącznie około 2-3 miesięcy. Jednak dokładny czas jest uzależniony od indywidualnych aspektów.

Decyzja o przekształceniu spółki powinna mieć formę uchwały wspólników bądź członków zgromadzenia.

Tak, jest to możliwe. Osoba, która posiada JDG może przekształcić swoją firmę w spółkę. Najczęściej wykonywanym jest przekształcenie jej w spółkę z o. o.

Tak, musi on także mieć formę aktu notarialnego.