Zakładanie i rejestracja spółek

Proces zakładania spółek może być żmudny i czasochłonny. Dzięki pomocy doświadczonych prawników cała procedura przebiegnie płynnie i bez komplikacji. Nasza kancelaria zapewnia pełne wsparcie dla osób planujących założyć spółkę. Począwszy od pomocy w wyborze właściwej formy, poprzez opracowanie lub weryfikację zapisów w umowie, aż po przeprowadzenie całego procesu rejestracyjnego. Sprawdź, jak możemy Ci pomóc!

Zakładanie spółek – rodzaje spółek

Pierwszym zadaniem, przed którym stoją przedsiębiorcy planujący utworzenie spółki jest podjęcie decyzji o rodzaju spółki. Istnieje wiele możliwości, które należy starannie rozważyć w zależności od konkretnej sytuacji. Nasi prawnicy służą pomocą w wyborze odpowiedniej formy działalności. Zajmujemy się ponadto obsługą różnych rodzajów spółek. Oto spółki, jakie można założyć w Polsce :

Spółka cywilna

Jest to spółka, do założenia której potrzeba minimum 2 wspólników (osób fizycznych lub prawnych). Istotnymi cechami tego typu spółki jest brak posiadania przez nią osobowości prawnej oraz podleganie Kodeksowi cywilnemu. Co również ważne, taki rodzaj działalności gospodarczej zakłada odpowiedzialność każdego ze wspólników za podjęte przez spółkę zobowiązania. Wymaga podpisania umowy, jednak założenie spółki cywilnej nie podlega rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS). Zamiast tego zgłasza się ją do  Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej poprzez złożenie formularza w urzędzie gminy lub miasta.

Spółki handlowe – osobowe

Spółka jawna

Spółka jawna jest rodzajem spółki osobowej, która może zostać utworzona przez 2 osoby fizyczne lub prawne. Jest ona zwykle powoływana przez stosunkowo niewielkie przedsiębiorstwa. Podstawą jej działalności jest umowa między wspólnikami. Po założeniu spółka zaczyna istnieć dopiero w momencie rejestracji w KRS. Spółka jawna nie ma osobowości prawnej, posiada jednak możliwość zaciągania zobowiązań, jak również uczestniczyć w procesie sądowym.

Spółka partnerska

Spółki partnerskie są specyficznym rodzajem działalności gospodarczej, dedykowanym dla tzw. wolnych zawodów. Oznacza to, że spółka taka może powstać na przykład przy współpracy adwokatów, architektów, maklerów, czy lekarzy. Opiera się na odpowiednio skonstruowanej umowie, a zaczyna funkcjonować z chwilą wpisu do KRS. Podobnie jak spółka jawna, spółka partnerska nie posiada osobowości prawnej, ale występuje tutaj zdolność prawna, sądowa i procesowa.

Spółka komandytowa

Cechą charakterystyczną spółki komandytowej jest różnica w ponoszeniu odpowiedzialności za zobowiązania przedsiębiorstwa między wspólnikami. Utworzenie spółki komandytowej wymaga umowy zawartej pomiędzy komplementariuszem oraz komandytariuszem. Komandytariusz wnosi wkład finansowy w działalność spółki i po jego uiszczeniu nie ciąży na nim odpowiedzialność za jej funkcjonowanie. Komplementariusz natomiast reprezentuje przedsiębiorstwo i odpowiada za powstałe zobowiązania. Zdolność tej spółki do czynności prawnych jest analogiczna jak innych spółek osobowych. Rejestracja następuje w wyniku wpisu do KRS.

Spółka komandytowo-akcyjna

Jest to spółka, w której podobnie jak w spółce komandytowej występuje podział na komplementariuszy oraz wspólników inwestujących w działalność spółki – akcjonariuszy. Ci ostatni nie ponoszą w ogóle odpowiedzialności za zobowiązania przedsiębiorstwa. W przypadku zakładania spółki komandytowo-akcyjnej wymagane jest utworzenie statutu. Podobnie jak w przypadku innych spółek handlowych, spółka ta zaczyna istnieć po zamieszczeniu w KRS.

Utworzenie spółki handlowo-kapitałowej

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółka taka może zostać założona przez dowolną liczbę osób fizycznych lub prawnych, zwykle jednak tworzona jest przez niewielką liczbę podmiotów. Co istotne, wspólnicy nie ponoszą w tym przypadku osobistej odpowiedzialności za podejmowane w imieniu spółki zobowiązania. Spółka z o.o. powstaje już w momencie podpisania umowy, a pełną osobowość prawną uzyskuje w momencie, gdy zaczyna figurować w KRS.

Spółka akcyjna

Podmioty tworzące spółkę akcyjną mogą być osobami fizycznymi lub prawnymi. Warto jednak wiedzieć, że tylko osoby fizyczne mogą pełnić funkcje w zarządzie spółki. Warunkiem zaistnienia spółki akcyjnej jest sporządzenie statutu, następnie zaś wspólnicy wnoszą ustalone wkłady do przedsiębiorstwa. Spółka akcyjna otrzymuje osobowość prawną po zarejestrowaniu w KRS, tak jak spółka z o.o.

Założenie spółki – umowa lub statut

Niezwykle ważnym momentem w procesie zakładania spółki jest spisanie umowy lub statutu. W zależności od wybranego przez przedsiębiorców rodzaju działalności gospodarczej, forma tego dokumentu będzie się różnić. W każdym przypadku jednak muszą znaleźć się tam podstawowe informacje dotyczące powoływanego podmiotu, takie jak nazwa firmy i jej siedziba, przedmiot prowadzonej działalności, nazwiska wspólników lub nazwy podmiotów gospodarczych tworzących spółkę. Podana także powinna być również informacja o wniesionych wkładach, czas trwania spółki (jeśli jest on ograniczony). Należy ustalić również zasady reprezentowania spółki, a także uregulowania dotyczące podziału zysków.

Nasza kancelaria w ramach obsługi związanej z zakładaniem spółek zajmuje się sporządzaniem umów i statutów. Możemy również zaopiniować gotowy dokument i pomóc w skorygowaniu ewentualnych nieprawidłowości, czy korzystniejszym sformułowaniu zapisów.

Rejestracja spółek – formalności

Po sporządzeniu i podpisaniu umowy lub statutu dokonuje się rejestracji spółki we właściwej instytucji (zwykle KRS). Po tym spółce nadawany jest NIP oraz REGON. Następnie należy dokonać stosownych zgłoszeń do Urzędu Skarbowego, ZUS i Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. Spółka musi uzyskać też status podatnika VAT i ponieść opłaty wynikające z rejestracji.

Zakładanie spółek w Poznaniu i Obornikach

Proces rejestracji jest obecnie w dużej mierze ułatwiony poprzez formularze elektroniczne. Nadal pochłania on wiele czasu i wymaga wiedzy. Prawnicy z naszej kancelarii podejmują się przeprowadzenia całej procedury, dzięki czemu nasi klienci mogą mieć pewność, że zostanie ona wykonana rzetelnie, sprawnie oraz terminowo.

Decyzja powinna być uzależniona od analizy tego, jaka forma jest bardziej opłacalna oraz jak będzie funkcjonowała firma.

Założenie spółki wymaga spełnienia wielu formalności, jednak zależą one od tego, jaki rodzaj spółki będzie rejestrowany. W części z nich wymagany jest kapitał zakładowy, konieczna jest umowa, lista wspólników Jeśli chcesz założyć spółkę określonego rodzaju, to zadzwoń do nas.

Czas zakładania spółki jest uzależniony od tego, jaką przepustowość ma dany sąd, a także tego, czy procedura jest wykonywana przez internet.