Zastępstwo procesowe

Reprezentowanie przedsiębiorstwa przez adwokata w wielu przypadkach może okazać się konieczne. Jednocześnie profesjonalna pomoc znacząco usprawnia cały proces i wzmacnia szanse na korzystne dla Klienta zakończenie sprawy. Zachęcamy do kontaktu z naszą kancelarią, w której wyspecjalizowani prawnicy fachowo zajmą się Twoją sprawą.

Na czym polega zastępstwo procesowe?

Zastępstwo procesowe powstaje w wyniku uzyskania przez adwokata lub radcę prawnego pełnomocnictwa do reprezentowania danego podmiotu gospodarczego podczas rozpraw sądowych i przed organami administracyjnymi. Osoba występująca w roli zastępcy określonego przedsiębiorstwa nie tylko bierze bezpośredni udział w procesach, ale też przygotowuje całą dokumentację związaną z prowadzeniem sprawy.

Jest to możliwe poprzez zawarcie odpowiedniej umowy, która jest opracowywana przez radcę prawnego. Dzięki udzielonemu upoważnieniu prawnik bierze na siebie całość czynności, wykonywanych w ramach procesu, postępując w ścisłym porozumieniu z klientem. Jest to ogromne ułatwienie, w szczególności dla przedsiębiorców, zajętych prowadzeniem swojej firmy. Zastępstwo procesowe pozwala na sprawne poprowadzenie sprawy, jednocześnie bez szkody dla płynnego funkcjonowania podmiotu gospodarczego.

Wyjątkowo istotne są tutaj kwalifikacje adwokata lub radcy prawnego, które zapewnia duże szanse na wygraną.

 

Prawnicy Kancelarii Stypuła posiadają szerokie doświadczenie w prowadzeniu różnych procesów sądowych w imieniu swoich klientów, mogą też pochwalić się licznymi sukcesami w tym zakresie. Dzięki gruntownej znajomości przepisów prawnych i wieloletniej praktyce są oni specjalistami w swojej dziedzinie, którym można zaufać.

Uczestnictwo w rozprawach za klienta

Jednym z najważniejszych aspektów obsługi procesowej jest uczestnictwo w rozprawach w imieniu Klienta. Adwokat lub radca prawny jest obecny podczas postępowania procesowego, wskutek czego odciąża mocodawcę. Podczas partycypacji w procesie prawnik działa wyłącznie w interesach swojego Klienta i w ramach przepisów prawa. Jest więc w pełni zaangażowany w cel, jakim jest uzyskanie wyroku lub decyzji jak  najkorzystniejszej z perspektywy reprezentowanego przez niego podmiotu.

Każde działanie podejmowane przez zastępcę prawnego poprzedzone jest wnikliwą analizą sytuacji oraz dokładnym ustaleniem metodyki postępowania, wspólnie z Klientem.

 

W przypadku konieczności osobistego stawiennictwa strony postępowania, dbamy o jak najlepsze przygotowanie klienta do uczestnictwa w rozprawie sądowej. Przedstawiciele reprezentowanego przez nas przedsiębiorstwa mają także zapewnioną możliwość wglądu do całej dokumentacji dotyczącej postępowania.

Przygotowanie pism procesowych

 

Równie ważnym elementem postępowania sądowego, jak i przedsądowego jest opracowanie pism. Dokumenty takie powinny być zredagowane we właściwej formie i zawierać stosowne informacje. W wielu okolicznościach niezbędne jest nadanie takiemu pismu określonej struktury i dostosowanie się do pewnych wytycznych, aby w ogóle pismo zostało rozpatrzone przez instancję, do której zwraca się strona postępowania. 

 

Wymagania formalne to jedna kwestia, kolejną zaś, niezmiernie istotną jest argumentacja zawarta w piśmie. Niejednokrotnie bowiem sposób sformułowania takiego dokumentu jest jednym z kluczowych czynników, które przyczyniają się do sukcesu w danym postępowaniu. Do tego konieczna jest jednak szczegółowa wiedza z zakresu prawa, którą posiadają wykwalifikowani specjaliści.

 

W ramach zastępstwa procesowego kancelaria przygotować może różnego rodzaju pisma,  takie jak przedsądowe wezwania do zapłaty, pisma wszczynające proces (pozwy), odpowiedzi na pisma procesowe, wnioski związane z postępowaniem sądowym, dokumenty dotyczące spraw egzekucyjnych, odwołania od decyzji i wyroków oraz wiele innych. Ponadto niezwykle ważne jest to, aby dokumenty były składane w odpowiednim czasie. Jeśli wybierzesz naszą kancelarię, nie będziesz martwić się terminami.

Zastępstwo procesowe – dlaczego Kancelaria Stypuła?

 

Nasza firma zatrudnia wysoko wykwalifikowanych specjalistów w dziedzinie prawa gospodarczego. Są oni doskonale przygotowani do prowadzenia spraw związanych z reprezentowaniem przedsiębiorców indywidualnych, spółek cywilnych oraz handlowych. Prawnicy z naszej kancelarii w pełni angażują się w każdą sprawę, zawsze dążąc do uzyskania jak najkorzystniejszego rozwiązania dla Klienta.

 

Zastępstwo procesowe w naszym wykonaniu zwalnia klienta od wielu obowiązków i pozwala mu zajmować się sprawami, jakie są związane z prowadzeniem działalności.

W każdej sytuacji, w której nie chcesz angażować się w daną sprawę. Warto wykorzystać zastępstwo procesowe z kilku powodów. Klienta omija wiele obowiązków, ale też nie musi przygotowywać i składać samodzielnie dokumentów.

Oczywiście, że nie. Zawsze, kiedy będzie trzeba podjąć decyzję w jakiejś kwestii, nasi adwokaci przedstawią Ci opcje i możliwości kolejnych kroków we wszystkich tych przypadkach.

Tak, podczas tego, kiedy będziemy realizować zastępstwo procesowe, będziemy na bieżąco przekazywać Tobie wszystkie informacje.