Alimenty Poznań

Alimenty to wypłacane osobie uprawnionej świadczenia pieniężne. Ustalona kwota przekazywana jest jest przez osobę zobowiązaną. Pozwala na zapewnienie środków niezbędnych do codziennego funkcjonowania lub wychowania dziecka. Obowiązkiem alimentacyjnym może zostać objęta osoba spokrewniona, spowinowacona, małżonek oraz bliscy krewni. Kancelaria Stypuła gwarantuje skuteczne wsparcie podczas toczących się spraw alimentacyjnych. Odezwij się do nas, a pomożemy Ci w uzyskaniu świadczenia o optymalnej wysokości, zwiększenia go i podczas innych rodzajów procesów alimentacyjnych!

Kto może ubiegać się o alimenty?

O alimenty mogą ubiegać się osoby, które wymagają wsparcia zobowiązanego. Są to: 

 • dzieci, które nie utrzymują się samodzielnie
 • małżonek, który z powodu rozwodu znajduje się w niedostatku. Warunkiem otrzymania alimentów przez małżonka jest brak jego winy rozkładu pożycia małżeńskiego. 
 • rodzic dorosłego dziecka, który znajduje się w niedostatku

Wskazane osoby mogą ubiegać się o alimenty, których kwota wyliczana jest na podstawie dwóch istotnych kwestii. Są to finansowe możliwości zobowiązanego – jego dochody oraz majątek, a także możliwość rzeczywistego pomnażania swojego dochodu. Pod uwagę brane są także potrzeby uprawnionego do alimentów.

Adwokat alimenty – wybierz Kancelarię Stypuła!

Adwokaci od alimentów z Kancelarii Stypuła z powodzeniem prowadzą rozprawy z tego zakresu. Pomagamy zarówno uzyskać alimenty, zwiększyć lub zmniejszyć ich wysokość, ale też prowadzimy sprawy uchylenia obowiązku alimentacyjnego.

Nasi prawnicy, którzy zajmują się alimentami, mogą reprezentować Cię w sądzie. Zajmą się kompletowaniem dowodów, przesłuchiwaniem świadków, wyliczaniu oraz uzasadnieniem wysokości alimentów. Wspieramy naszych klientów również w negocjacjach i sporządzaniem oraz składaniem wniosków oraz pism.  Jeśli potrzebujesz pomocy adwokata w sprawach o alimenty – odezwij się do nas!

Alimenty – rodzaje świadczeń

 

Każda sprawa alimentacyjna toczy się przy uwzględnieniu indywidualnych potrzeb uprawnionego i możliwości finansowych zobowiązanego. Ważne są powiązania rodzinne i regulacja konsekwencji związanych z niedopełnieniem obowiązku alimentacyjnego przez zobowiązanego. Jakie rodzaje alimentów są najpowszechniejsze? 

 • alimenty od rodzica na dziecko – jedno z rodziców znajduje się w sytuacji, w której opiekuje się dzieckiem i musi je utrzymywać. Zarówno sąd, jak i adwokaci kierują się dobrem dziecka. Uwzględnienia się jego potrzeby finansowe, które są niezbędne do rozwoju, edukacji. Jeżeli nałożony obowiązek alimentacyjny nie jest realizowany, rodzic może wytoczyć wobec swojego partnera proces sądowy. Gdy zobowiązany nie posiada dochodu umożliwiającego wypłacanie alimentów, obowiązek alimentacyjny może przejść na pozostałych członków rodziny. 
 • alimenty od rodziców na dorosłe dziecko – występują w przypadku problemów z zaspokojeniem podstawowych potrzeb przez pełnoletnie dziecko. Może ono domagać się alimentów od jednego lub obojga rodziców. 
 • alimenty od dzieci na rodziców – rodzice w niedostatku mogą domagać się alimentów od swoich pełnoletnich dzieci. Decyzja o ich otrzymaniu zależy od potrzeb rodziców i możliwości zarobkowych dzieci.
 • alimenty między byłymi małżonkami – świadczenia alimentacyjne przysługują jednemu z małżonków w przypadku rozwodu. Należy jednak dowieść, że ze względu na rozpad małżeństwa pogorszyły się jego warunki życiowe. Jeżeli postępowanie rozwodowe odbywało się w trybie bez orzeczenia winy, małżonek może wnioskować o alimenty w okresie do 5 lat od rozwodu.

Prawnicy od alimentów – jak pomagamy?

 

Kancelaria Stypuła udziela kompleksowego wsparcia na każdym etapie postępowania alimentacyjnego. Zapraszamy naszych klientów do skorzystania z usług doświadczonego zespołu adwokatów z zakresu świadczeń alimentacyjnych  w Poznaniu. Oferujemy:

 • analizę sytuacji i opracowanie najlepszej strategii
 • doradztwo alimentacyjne
 • reprezentowanie podczas spraw alimentacyjnych 
 • wsparcie negocjacyjne w kwestii ustalania wysokości alimentów
 • pomoc w dochodzeniu zaległych alimentów
 • obsługę administracyjną spraw alimentacyjnych – przygotowywanie i składanie dokumentacji

Nasi adwokaci alimentacyjni mają wieloletnie doświadczenie, co pozwala na obranie najskuteczniejszej strategii procesowej. Zapraszamy do kontaktu – nasz zespół gwarantuje indywidualne podejście do spraw związanych z obciążeniami alimentacyjnymi. Wspieramy naszych klientów merytorycznie i prowadzimy postępowania zarówno w sprawie podwyższenia, jak i obniżenia alimentów.

Zarówno procent, jak i kwota nie są ustalone. Adwokaci podczas spraw o alimenty przedstawiają odpowiednie wyliczenia oraz argumenty. Sąd bierze pod uwagę potrzeby osoby, która będzie otrzymywać świadczenie, ale także stan majątkowy płacącego. Każda sprawa o alimenty jest analizowana indywidualnie.

Obowiązek alimentacyjny nie ustaje w wyniku ukończenia przez dziecko 18 roku życia (czy też ukończeniu studiów w wieku 26 lat). Ciąży on na rodzicach do momentu, aż dziecko będzie w stanie samodzielnie się utrzymywać – także wtedy, gdy ma ono pracę, ale mało płatną. Oczywiście musi być to udowodnione i uzasadnione w sądzie.

Sąd bierze pod uwagę to, kto zajmuje się dzieckiem (sprawuje nad nim stałą opiekę). Ponadto weryfikowane są zarobki rodziców, ich zobowiązania i potrzeby, a także koszt utrzymania dziecka.