Kontakty z dzieckiem

Nasza kancelaria skutecznie działa w sprawie ustalenia kontaktów z dzieckiem. Najczęściej działamy w imieniu rodziców – podczas rozwodu, ale też po nim. Jednak niejednokrotnie pomagaliśmy w regulowaniu kontaktów z dzieckiem dziadków. Jeśli chcesz uregulować prawnie częstotliwość, rodzaj, a także miejsce spotkań z dzieckiem, to odezwij się do nas!

Kontakty z dzieckiem a władza rodzicielska

Rodzice posiadają prawnie ustalony obowiązek do utrzymywania kontaktów ze swoim dzieckiem. W przypadku ich braku może dojść do ograniczenia lub pozbawienia władzy rodzicielskiej – kwestie te reguluje sąd. Ograniczenie władzy rodzicielskiej najczęściej następuje podczas rozwodu, ale nie jest równoznaczne z zakazem kontaktu z dzieckiem. W przypadku ograniczenia kontaktów rodzic posiada prawo spotkań z potomstwem oraz dochodzenia swoich uprawnień opiekuńczych przed sądem. Nawet w sytuacji, gdy zostały już określone, a rodzic chcą zmienić ich częstotliwość.

Prawo do kontaktu z dzieckiem – kto posiada?

Do kontaktu z dzieckiem mają prawo rodzice oraz dziadkowie. Przez kontakt z dzieckiem, zgodnie z artykułem 133 kodeksu rodzinnego, rozumie się osobiste przebywanie (odwiedziny, wycieczki). Należą do tego również porozumiewanie  się na odległość (telefon, internet). Sposób utrzymywania kontaktu z dzieckiem przez osobę uprawnioną można określić wspólnie z opiekunem prawnym lub rodzicem, u którego dziecko przebywa. W przypadku sporu lub braku porozumienia pomiędzy stronami o formie i zakresie kontaktu decyduje sąd opiekuńczy. Niekiedy rozstrzygnięcie sporu wymaga wszczęcia postępowania o kontakty z dzieckiem.

Postępowanie o kontakty z dzieckiem

 

Postępowanie o kontakty z dzieckiem wszczynane jest na wniosek rodzica lub dziadka. Składa się go do Sądu Rejonowego razem z propozycją kalendarza spotkań i planem opieki nad dzieckiem w czasie kontaktu.

Co zawiera wniosek o kontakty z dzieckiem?

Wniosek składany do Sądu Rejonowego powinien zawierać w sobie informacje niezbędne do podjęcia decyzji, w tym: 

 • wskazanie, w jaki sposób będą odbywały się kontakty z dzieckiem: w miejscu zamieszkania dziecka, osoby składającej wniosek lub w miejscu wskazanym przez osobę zainteresowaną kontaktem z dzieckiem 
 • określenie, czy kontakt z dzieckiem będzie odbywał się o określonej porze (np. po odbiorze z przedszkola, czy przewidziane są dłuższe wizyty dziecka w domu osoby starającej się o kontakt lub wspólne wakacje.
 • ustalenie, czy spotkania z dzieckiem będą odbywały się w obecności osób trzecich (drugiego rodzica lub kuratora sądowego) 

Szczegółowy plan kontaktu z dzieckiem powinien obejmować również takie kwestie jak ferie, święta oraz wakacje. Na wniosek ustalana jest przez sąd liczba dni w tygodniu oraz wyjątki związane z istotnymi wydarzeniami (na przykład urodziny, Dzień Matki). W czasie podejmowania decyzji o formie kontaktu z dzieckiem sąd kieruje się przede wszystkim dobrem dziecka i jego potrzebami. Składany do sądu wniosek to istotny element postępowania o kontakty z dzieckiem. Adwokaci z Kancelarii Stypuła gwarantują profesjonalne wsparcie w zakresie formułowania dokumentów niezbędnych do wszczęcia procedury.

Ograniczenie kontaktów z dzieckiem

Zgodnie z regulacjami zawartymi w Kodeksie rodzinnym możliwe jest ograniczenie kontaktów z dzieckiem. Czego może dotyczyć decyzja sądu? 

 • ograniczenia porozumiewania się na odległość i osobiście 
 • zakazu odbierania dziecka z miejsca jego stałego pobytu lub miejsca, w którym pobiera naukę 
 • zezwolenia na kontakt z dzieckiem jedynie pod obecność rodzica lub opiekuna prawnego 
 • ograniczenie kontaktów do form kontaktów na odległość

Adwokat – kontakty z dzieckiem

Nasz zespół prawników oraz radców prawnych oferuje kompleksowe usługi w zakresie wsparcia i poradnictwa podczas ustalania kontaktów z dzieckiem. Do naszych działań należą: 

 • sporządzanie wniosków o kontakty z dzieckiem, a także pozwów i pism procesowych w sprawie uregulowania zasad bieżącego kontaktu 
 • negocjacje w sprawie uregulowania kontaktów 
 • pomoc w ustalaniu kontaktów z dzieckiem
 • reprezentowanie naszych klientów w czasie rozpraw sądowych 

Gwarantujemy indywidualne prowadzenie sprawy – Kancelaria Stypuła z zaangażowaniem podejmuje się pomocy we wszystkich obszarach postępowań o uzyskanie, ustalenie lub ograniczenie kontaktu z dzieckiem. Nasi prawnicy działają skutecznie i pomogli już wielu rodzicom na to, by mogli widywać się z dziećmi, mimo rozpadu związku lub małżeństwa. Dzięki naszym adwokatom kontakty z dzieckiem są odpowiednio uregulowane, a relacje rodzinne mogą trwać.

Wspieramy w mediacjach, negocjacjach oraz postępowaniu sądowym w celu zmiany częstotliwości lub miejsca oraz pór kontaktów z dzieckiem zarówno rodziców rozwiedzionych, jak i w separacji.

Kontakty z dzieckiem oraz jego stałe miejsce pobytu są ustalane podczas rozpraw rozwodowych. Można jednak wnioskować o zmiany po jakimś czasie po rozwodzie.

Udzielamy pomocy prawnej także w sytuacji, kiedy rodzic opiekujący się na stałe dzieckiem utrudnia lub uniemożliwia kontakty z dzieckiem.