Windykacja należności

Zaleganie z zapłatą przez niesumiennych kontrahentów to problem, który dotyka wiele przedsiębiorstw. Brak otrzymania na czas oczekiwanych środków finansowych za sprzedany produkt lub wykonaną usługę naraża firmę na straty i utrudnia jej sprawne działanie. Proces windykacyjny często okazuje się konieczny. Najlepiej zlecić jego przeprowadzenie profesjonalistom, takim jak prawnicy z naszej kancelarii, którzy zadbają o każdy jego etap. Dzięki temu cała procedura przebiegnie sprawnie i możliwie jak najszybciej.

Czym jest windykacja należności?

Windykacja dążenie do uzyskania kwoty, należącej się prawnie danej osobie lub podmiotowi gospodarczemu. Wykorzystanie dostępnych możliwości prawnych często skutkuje pomyślnym odzyskaniem pieniędzy. Windykacja długów może dotyczyć wszystkich rodzajów niespłaconych należności, np. rachunków, faktur, nieuregulowanych rat kredytowych i innych zobowiązań. 

W wielu przypadkach przypomnienia o płatności, wysyłanie maili oraz inne próby kontaktu okazują się nieskuteczne. W przypadku opornych dłużników najczęściej sprawę trzeba skierować do sądu. Pełne wsparcie w procesie windykacji zapewni Tobie Kancelaria Stypuła, zajmująca się m.in. obsługą prawną i windykacją w Poznaniu.

Rodzaje windykacji długów

W zależności od charakteru prowadzonych działań, jak również stosowanych środków prawnych, windykacje podzielić można na miękkie i twarde oraz na polubowne, sądowe i komornicze.

 

 

Windykacja miękka

 

Jest to stosunkowo łagodna forma działań, mających na celu przekonanie dłużnika do spłacenia zobowiązania przed podjęciem bardziej radykalnych kroków. Czynności realizowane w ramach miękkiej windykacji długów warto podjąć już na samym początku zaistnienia zadłużenia. Jeśli osoba lub firma spóźnia się z zapłatą należności, zwykle rozpoczyna się od przypomnienia o konieczności uregulowania rachunku, na przykład poprzez telefon lub wiadomość e-mail. Można również wysłać pismo zawierające monit, a więc wezwanie do zapłaty. Kiedy takie formy są nieskuteczne, należy podjąć dalsze kroki, takie jak wpisanie podmiotu do rejestru dłużników. 

Windykacja miękka nie jest jeszcze procedurą sądową, może być nader czasochłonna i męcząca. Niejednokrotnie wymaga także uzbrojenia się w cierpliwość oraz systematyczności działań. Co więcej, trzeba pamiętać o formułowaniu pism wzywających do zapłaty w odpowiedniej formie. Pomoc prawników już na tym etapie może niezmiernie ułatwić tę procedurę.

 

 

Windykacja twarda

Jest to kolejny etap procesu odzyskiwania należności, który można rozpocząć w sytuacji, kiedy próby windykacji miękkiej zawiodły. Może to być spowodowane na przykład tym, że dłużnik nie posiada środków finansowych lub unika w ogóle kontaktu z wierzycielem, ignoruje jego wezwania. Jest to dodatkowy, mocny argument do wejścia na drogę sądową. Windykacja twarda zakłada zatem wszczęcie postępowania przeciwko dłużnikowi.

Prawne etapy windykacji

 

Windykacja długów składa się z różnych etapów, zdecydowanie łatwiej jest zaangażować w ten proces specjalistę z zakresu prawa. W naszej kancelarii doskonale wiemy jakie kroki podejmować, jakie są możliwości odzyskiwania długów na danym etapie. Odciążymy Cię czasowo oraz merytorycznie podczas windykacji długów. Oto główne fazy windykacji należności:

 

 

Windykacja polubowna

Termin ten oznacza próbę rozwiązania sytuacji bez kierowania sprawy do sądu. W jego obrębie mieszczą się zatem działania podejmowane w ramach windykacji miękkiej. Warto podkreślić, że konieczne jest podjęcie działań polubownych przed udaniem się do sądu.

 

 

Windykacja sądowa

 

Jest to kolejny etap procedury dochodzenia roszczeń finansowych przedsiębiorstwa. Po rozpoczęciu procesu sądowego, rozpatrywane są dowody uzasadniające konieczność spłaty należności. W przypadku stwierdzenia ich ważności, przez sąd wydawany jest nakaz zapłaty. Jeśli osoba zadłużona nie wniesie odwołania od decyzji w określonym czasie, wyrok staje się prawomocny.

 

 

Windykacja komornicza

 

Uprawomocnienie się decyzji sądu dotyczącej zapłaty należności inicjuje procedurę egzekucyjną, w ramach której komornik przystępuje do odzyskania zasądzonej kwoty. Czynności podejmowane przez komornika są uwarunkowane decyzją wierzyciela, który ma prawo wybrać sposób, w jaki dług zostanie pobrany. Egzekucja należności może odbyć się na przykład poprzez ściągnięcie wymaganej kwoty z pensji dłużnika lub poprzez przejęcie części jego majątku. 

 

Windykacje należności w Poznaniu

Skuteczność w ściąganiu długów zależy nie tylko od znajomości przepisów i poszczególnych kroków postępowania, ale także od umiejętności negocjacji i determinacji w dążeniu do celu. Bardzo często nie trzeba wstępować na ścieżkę sądową, aby uzyskać rozwiązanie korzystne dla obu stron. Odpowiednio przeprowadzona negocjacja polubowna może również okazać się niezwykle skuteczna i zapewnić spłatę długu w formie oraz terminie dogodnym dla wierzyciela, a jednocześnie możliwym do zrealizowania przez dłużnika. Dzięki temu można uniknąć uciążliwego i długotrwałego postępowania. Ze względu na to zlecenie windykacji miękkiej profesjonaliście może być bardzo opłacalne.

Gdy konieczne staje się przystąpienie do procesu sądowego, skorzystanie z pomocy prawnej jest szczególnie wskazane. Odpowiednio sformułowane pisma procesowe są jednym z zasadniczych elementów, zapewniających korzystne rozwiązanie wierzycielowi. W naszej kancelarii zajmujemy się windykacją długów w Poznaniu i Obornikach, gwarantując pełną rzetelność, profesjonalizm oraz płynne prowadzenie sprawy. Zachęcamy zatem do skorzystania z naszych usług windykacyjnych.

Proces windykacyjny rozpoczyna się próbą polubownego odzyskania pieniędzy. Po tym etapie wdraża się działania sądowe.

Najskuteczniejsze będzie skorzystanie z pomocy doświadczonych adwokatów z naszej kancelarii. Przeprowadzaliśmy wiele spraw, które zakończyły się pozytywnym odzyskaniem długów. Nasze doświadczenie pomaga nam obrać odpowiednią strategię.

Niekiedy windykacja trwa bardzo krótko (około 2 tygodni), czasem jednak może się przedłużać – w zależności od działań, jakie będzie podejmować dłużnik. Z pomocą naszej kancelarii odzyskasz pieniądze tak szybko, jak tylko będzie to możliwe.