Postępowanie wieczystoksięgowe

Obowiązek prowadzenia księgi wieczystej dotyczy każdej nieruchomości. Z tego powodu postępowania wieczystoksięgowe to wymóg, który dotyczy każdego właściciela gruntu oraz zabudowy. W naszej Kancelarii pomagamy klientom w procesie składania deklaracji i zmian do księgi wieczystej.

Jak odbywa się postępowanie wieczystoksięgowe?

Postępowanie wieczystoksięgowe odbywa się w trybie nieprocesowym. Jego uczestnikami są wnioskodawca oraz osoby, których  dotyczą zmiany we wpisie, np. sprzedający lub kupujący lokum, grunt albo nieruchomość. Wniosek o dokonanie wpisu lub zmiany w księdze wieczystej musi spełniać wszystkie wymagania określone rozporządzeniem. Jakie osoby uprawnione są do złożenia wniosku? 

 • właściciele nieruchomości 
 • użytkownicy wieczyści 
 • osoby, które ubiegają się o wpis
 • wierzyciele, o ile możliwość tę określa prawo
 • organ uprawniony podczas spraw dotyczących obciążeń 

W części przypadków notariusz może przesłać do sądu wieczystoksięgowego wypis aktu notarialnego uprawnionego, który zawiera wniosek o wpis w księdze wieczystej. Procedura ta traktowana jest identycznie jak złożenie wniosku przez uprawnionego.

Postępowanie wieczystoksięgowe – najpopularniejsze problemy

Najczęściej klienci zwracają się do nas w sprawie błędnych wpisów w księdze wieczystej. Wielkość działki, jej numer, błędy w imionach i nazwiskach właścicieli (na przykład istnienie tam osób już zmarłych), nieprawidłowe dane (jak na przykład data urodzenia) – te i inne kwestie należy jak najszybciej uregulować. Zapis w księdze wieczystej musi zgadzać się ze stanem faktycznym. Istotne jest także to, że powinien zawsze być aktualny i należy niezwłocznie dokonywać w nim zmian. Czasem w celu sporządzenia odpowiedniego wniosku trzeba również domknąć inne kwestie – spadkowe lub współwłasności. Zawsze podczas postępowania wieczystoksięgowego konieczne jest zebranie kompletu załączników i na tej podstawie stworzenie odpowiedniego wniosku.

Kiedy następuje wpis do księgi wieczystej?

 

Wpis do księgi wieczystej następuje, gdy nie ma już możliwości odwołania, czyli w chwili uprawomocnienia wpisu. Jeżeli formularz urzędowy jest wypełniony niepoprawnie, przewodniczący postępowania wzywa do korekty dokumentu. Jeśli obowiązek ten nie zostanie dopełniony, przewodniczący zarządza zwrot wniosku. Złożone poprawnie dokumenty są gwarancją uzyskania wpisu do księgi wieczystej. Właśnie dlatego warto skorzystać ze wsparcia prawnego. Uczestnicy postępowania są informowani o dokonaniu wpisu przez sąd przy pomocy zawiadomienia. Poza osobami, które zrzekły się chęci jego dostarczenia.

Jak pomagamy w uzyskaniu wpisu do księgi wieczystej?

 

Nasz zespół oferuje kompleksowe usługi w zakresie postępowania wieczystoksięgowego. Klienci mogą korzystać z naszego doradztwa w zakresie: 

 • przygotowania wniosków o dokonanie wpisów w księdze wieczystej 
 • sporządzenia dokumentów w sprawie zmiany lub wykreślenia informacji z ksiąg wieczystych 
 • tworzenia pism o wprowadzenie lub wykreślenie praw rzeczowych (takich jak hipoteka czy służebność) 
 • pomocy w uaktualnieniu treści ksiąg wieczystych, zgodnie z rzeczywistym stanem prawnym
 • reprezentacji klienta we wnioskowaniu o utworzenie, podział lub zamknięcie ksiąg wieczystych
 • reprezentacji przy wnioskowaniu o połączenie ksiąg wieczystych lub odłączenie nieruchomości z dotychczasowej księgi 
 • sporządzania pism procesowych, w tym skarg na orzeczenie pełnomocnika sądowego, powództwa o stwierdzenie niezgodności treści księgi wieczystej ze stanem prawnym 

Postępowanie wieczystoksięgowe obarczone jest wieloma regulacjami – warto skorzystać z pomocy doświadczonych prawników. Zadzwoń lub napisz, a pomożemy Tobie we wszystkich formalnościach, związanych z wpisami do księgi wieczystej.

Wsparcie prawne Kancelarii Stypuła w postępowaniu wieczystoksięgowym

Kancelaria Stypuła udziela wsparcia na każdym etapie postępowania wieczystoksięgowego. Posiadanie zgodnej ze stanem prawnym i faktycznym księgi wieczystej to obowiązek każdego właściciela nieruchomości. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w postępowaniach wieczystoksięgowych. Zwracamy uwagę na stan prawny adnotacji oraz pomagamy w uzyskaniu wpisu do księgi wieczystej. Reprezentujemy naszych klientów w przypadkach spornych oraz podczas procesu odrzucenia wniosku o wpis lub korektę księgi wieczystej przez sąd. Gwarantujemy fachową pomoc w czasie wypełniania formularzy urzędowych, analizy poprawności dokumentów oraz załączników, a także doradztwo w zakresie zakładania nowych ksiąg wieczystych. Oferujemy również usługę weryfikacji ksiąg wieczystych pod kątem ich zgodności ze stanem faktycznym. Zapraszamy do kontaktu.

Jest on istotny z kilku przyczyn, jednak dla właścicieli nieruchomości najczęściej ma on największe znaczenie wtedy, gdy chcą sprzedać działkę lub budynek. Nieaktualny wpis w księdze wieczystej będzie skutkował koniecznością jego zaktualizowania, co nie trwa krótko.

Po zebraniu całej dokumentacji, stworzeniu i złożeniu wniosku cała procedura najczęściej trwa do trzech tygodni. Jednak całkowity czas uzależniony jest od liczby złożonych wniosków, a więc “obłożenia” sądu.

Należy zadbać o poprawny wpis do księgi wieczystej między innymi, gdy:

 • kupuje się nieruchomość
 • następuje dziedziczenie
 • dzieli się nieruchomość
 • występuje konieczność aktualizacji danych
 • przy ustanawianiu hipoteki, służebności