Rozwód Poznań

Chcesz wziąć rozwód w jak najszybszy sposób i z możliwie jak najmniejszą liczbą komplikacji? W kancelarii Stypuła zajmujemy się fachowym prowadzeniem spraw o rozwód. Zgłoś się do nas, a wspólnie ustalimy najlepszą możliwą strategię postępowania w Twojej sprawie i wesprzemy Cię na wszystkich jego etapach.

Sprawa o rozwód – jak pomoże Ci adwokat?

Adwokaci zajmujący się rozwodami w poznańskiej kancelarii Stypuła skrupulatnie zbadają Twoją sytuację i zaproponują adekwatną do niej taktykę. Każda sprawa wymaga bowiem indywidualnego podejścia.

Zapewniamy rzetelną pomoc w każdym stadium postępowania rozwodowego. Począwszy od doradztwa w zakresie złożenia pozwu po sprawy dotyczące władzy rodzicielskiej. Wspieramy również w tym, by podział majątku był korzystny dla naszych klientów. Nasze kompetencje i wiedza w zakresie prawa rodzinnego pozwalają na skuteczne prowadzenie spraw, które kończą się pozytywnym rozstrzygnięciem dla klienta. 

Rozwód jest trudnym etapem w życiu. Często wiąże się z komplikacjami, skrajnymi emocjami i bywa długotrwały. Jeśli chcesz dobrze przygotować się do rozwodu oraz mieć pewność, że wszystkie kwestie formalne będą całkowicie poprawne – odezwij się do nas. Zapewnimy Tobie wsparcie merytoryczne, przygotujemy do rozprawy, zajmiemy się wieloma dodatkowymi kwestiami (dokumentacją, zbieraniem i przedstawianiem dowodów, negocjacją).

Pozew o rozwód – co warto wiedzieć?

Jeśli składasz pozew o rozwód w Poznaniu, skorzystaj z usług naszej kancelarii. Na początku pomożemy Ci rozważyć, czy zaistniały przesłanki wystarczające do tego, aby mógł zostać orzeczony rozwód. W innym przypadku najpierw konieczne może być złożenie wniosku o separację małżeństwa. Sąd musi stwierdzić, że rozkład pożycia małżeńskiego jest zupełny i trwały, aby zadecydować o rozwodzie.

Istnieją trzy płaszczyzny relacji małżeńskiej, które zostały określone w prawie. Przepisy mówią o tym, że małżeństwo stanowi wspólnotę duchową, fizyczną oraz gospodarczą. Zatem z rozkładem zupełnym mamy do czynienia wtedy, gdy ustaje więź między mężem i żoną w tych trzech sferach. W wielu przypadkach o rozkładzie pożycia można mówić jeśli spełnione są tylko dwa aspekty. Może to mieć miejsce na przykład w sytuacji, kiedy małżonkowie mieszkają razem ze względu na okoliczności, jednak nie łączy ich już żadna więź duchowa ani fizyczna. Ważne jest szczegółowe przeanalizowanie wszystkich aspektów więzi między małżonkami.

Rozwód – orzeczenie o winie

 

Jedną z najważniejszych kwestii, które związane są z postępowaniem rozwodowym, jest wybór dotyczący orzekania o winie. Warto wnikliwie przemyśleć tę decyzję, jest ona bowiem kluczowa dla całego procesu i będzie rzutowała na przyszłość obojga małżonków, a także ich dzieci.

Najczęściej osoby chcące zakończyć związek małżeński decydują się na rozwód bez orzekania o winie. Zasadnicze znaczenie ma tutaj jednak wyrażenie zgody przez obie osoby na takie rozwiązanie. Dzięki temu sprawa przebiega sprawnie i szybko, nie generując dodatkowych problemów. 

Zdecydowanie się na przeprowadzenie procesu z orzekaniem o winie pociąga za sobą często konsekwencje w postaci długotrwałego i uciążliwego procesu. Jednak w części sytuacji postępowanie takie jest jak najbardziej uzasadnione. Przykładem może być małżeństwo, w którym jedna ze stron stosowała przemoc. Natomiast w przypadkach, gdy jednoznaczne orzeczenie o winie jednego z małżonków okazuje się trudne, może zapaść wyrok o winie obopólnej.

Adwokat od rozwodów w Poznaniu – zakres pomocy

 

Adwokaci z poznańskiej kancelarii Stypuła udzielający wsparcia prawnego dotyczącego rozwodów, pomogą Ci w:

  • ustaleniu najlepszej strategii działania,
  • przygotowaniu się do postępowania rozwodowego,
  • złożeniu pozew o rozwód,
  • złożeniu apelacji od wyroku.

Ponadto udzielamy rzetelnych porad prawnych i reprezentujemy naszych Klientów podczas rozpraw sądowych. Masz pytania? Zadzwoń!

Wszystko jest uzależnione od tego, czy obie strony chcą rozwodu i decydują się na niego bez orzekania o winie. Wtedy całość procesu trwa do kilkunastu tygodni. Jeśli zachodzą dodatkowe komplikacje, udowadnianie winy i przedstawianie dowodów, to rozwód może trwać o wiele dłużej.

W wielu przypadkach separacja jest dobrym rozwiązaniem. Korzysta się z niej często wtedy, gdy małżonkowie chcą upewnić się, że rozwód jest dobrym rozwiązaniem. Istnieje też wiele innych sytuacji, kiedy separacja będzie pomocna.

Im dłużej trwa separacja, tym bardziej będzie przekonujące dla sądu, iż w małżeństwie doszło do rozpadu więzi. W takim wypadku rozwód będzie znacznie szybszy.