Prawo karne

Potrzebujesz obrońcy w sądzie lub postępowaniu przygotowawczym? Jesteś podejrzanym, a może chcesz skorzystać z pomocy oskarżyciela posiłkowego? Kancelaria adwokacka Stypuła w Poznaniu skutecznie wspiera w sprawach karnych. Dbamy o przygotowanie dokumentów i linii obrony. Reprezentujemy naszych klientów w sądzie i uczestniczymy w całym procesie. Jeśli potrzebujesz pomocy w zakresie prawa karnego – odezwij się do nas!

Prawo karne – etapy postępowania

 

Reprezentujemy naszych Klientów we wszystkich fazach, składających się na proces postępowania w świetle prawa karnego: postępowaniu przygotowawczym, procesach sądowych, zarówno przed sądami I i II instancji, jak i Sądem Najwyższym.

Przygotowujemy silną linię obrony – zarówno w przypadku wykroczeń, jak i przestępstw. Zajmujemy się sprawami, które są prowadzone przez prokuraturę oraz policję, ale również CBA, ABW, Służbę Celno-Skarbową, jak i inne organy. Mamy doświadczenie zarówno w występowaniu w roli oskarżyciela posiłkowego, jak i reprezentowanie pokrzywdzonego. Istnieją dwa najważniejsze etapy postępowania z zakresu prawa karnego.

Postępowanie przygotowawcze

Przeprowadza się je w celu weryfikacji, czy doszło do popełnienia czynu zabronionego określonego w kodeksie karnym. Na tym etapie organy ścigania usiłują ustalić sprawcę przestępstwa, a także doprowadzić do jego aresztowania, jeśli jest to konieczne. Gromadzą i zabezpieczają dowody w sprawie. Przesłuchują świadków zdarzenia, aby dokładnie poznać jego okoliczności.

Adwokat w prawie karnym na etapie postępowania przygotowawczego kontroluje, czy organy ścigania wypełniają wszystkie niezbędne czynności. Może złożyć również zażalenie na zatrzymanie oskarżonego, jeśli dopatrzy się uchybień w wykonaniu tej procedury. Rolą adwokata jest również przedstawianie dowodów, składanie wniosków, ale też bieżący kontakt z podejrzanym (jeśli jest on aresztowany).

Proces sądowy – prawo karne

 

Na podstawie materiału dowodowego zgromadzonego w postępowaniu przygotowawczym prokurator występuje do sądu z aktem oskarżenia. Moment sformułowania aktu oskarżenia jest również niezmiernie istotny z perspektywy ustalenia dalszej linii obrony oskarżonego. Ważne jest to, w jaki sposób został zakwalifikowany czyn popełniony przez osobę podejrzaną.

Po wpłynięciu do sądu aktu oskarżenia, wyznaczany jest termin rozprawy sądowej. Celem postępowania sądowego jest ostateczne ustalenie, czy na oskarżonym ciąży wina za popełnione przestępstwo i orzeczenie wobec niego wyroku. W części sytuacji sąd może orzec o wyłączeniu osoby spod odpowiedzialności karnej ze względu na okoliczności łagodzące. To na przykład: niepoczytalność, obrona konieczna, czy postępowanie w granicach uprawnień danej osoby ze względu na pełnioną służbę.

Skuteczny Adwokat od prawa karnego w Poznaniu

 

Działamy w imieniu naszych klientów, którzy są oskarżonymi lub poszkodowanymi. Pomagamy w procesach prawa karnego w wielu sytuacjach. Pełnimy rolę oskarżycieli posiłkowych i prowadzimy postępowania m.in. o naprawienie szkody czy zadośćuczynienie. Bronimy osoby oskarżone o spowodowanie wypadku komunikacyjnego, oszustwo, fałszerstwo. Zajmujemy się również reprezentowaniem w sądzie przy przestępstwach przeciwko zdrowiu i życiu (np. udział w bójce, pobicie). Reprezentujemy też osoby podejrzane o popełnienie czynów zabronionych z zakresu prawa gospodarczego (np. łapownictwo) oraz karnego skarbowego (uchylanie się od opodatkowania, nierzetelność lub wadliwość w prowadzeniu ksiąg). Potrzebujesz wsparcia w zakresie prawa karnego? Zadzwoń do nas i umów się na konsultację!

 

Prawo karne – jak pracują nasi adwokaci?

 

Od rozpoczęcia postępowania przygotowawczego, jak i sformułowania aktu oskarżenia wobec danej osoby do skazania jej prawomocnym wyrokiem jest długa droga i wiele czasu do tego, aby móc przedsięwziąć odpowiednie działania. Nasi adwokaci, którzy specjalizują się w prawie karnym, wykorzystują wszystkie dostępne możliwości, aby skutecznie bronić klientów.

Specjaliści z prawa karnego z poznańskiej Kancelarii Stypuła wnikliwie analizują całą dokumentację, aby zweryfikować wszelkie okoliczności towarzyszące zdarzeniu. Również te, które mogły umknąć organom ścigania. Bierzemy pod uwagę wszystkie przesłanki, jakie mogą zadziałać na korzyść naszego klienta. Dlatego nasza skuteczność w obronie osób oskarżonych i doprowadzeniu do uniewinnienia lub znacznego złagodzenia wyroku jest bardzo wysoka.

Jeżeli szukasz dobrego adwokata w Poznaniu, specjalizującego się w prawie karnym, jesteśmy do Twojej dyspozycji. Możesz powierzyć nam swoją sprawę, nawet jeśli wydaje się trudna. Nasi prawnicy opracują skuteczną strategię działania!

Adwokat w sprawach karnych działa na wszelkie sposoby, aby pomóc klientowi. Występuje z wnioskami, opiekuje się przebiegiem procesu, przygotowuje dokumenty, pilnuje dostarczenia dowodów do sądu, zajmuje się apelacją.

Każda osoba, która dokonała czynu zabronionego i zostało jej to udowodnione. Od wyroku można się odwoływać.

Jest wiele sytuacji, w których występują okoliczności łagodzące. Odpowiednie przeanalizowanie sprawy oraz dobre pokierowanie podczas postępowania umożliwia znaczne złagodzenie kary.

Poznaj zakres naszych wszystkich usług.

Adwokat od spraw karnych pomaga poszkodowanym w dużym stopniu. Zapewnia wsparcie merytoryczne, zajmuje się wszystkimi kwestiami formalnymi i pomaga pokrzywdzonemu w tym, aby jego sprawa była odpowiednio udokumentowana oraz uargumentowana. Zdecydowanie warto wykorzystać wsparcie w sprawach karnych, jeśli jest się w roli poszkodowanego.