Wypadek komunikacyjny

Odszkodowanie za wypadek komunikacyjny

Pomimo malejącej liczby wypadków komunikacyjnych w Polsce, nadal w naszym kraju dochodzi do ponad 20 tysięcy zdarzeń na drogach. Skutkuje to ogromną liczbą rannych i ofiar śmiertelnych. Dlatego postępowania o odszkodowania i zadośćuczynienia po wypadku komunikacyjnym są dość popularne. W naszej kancelarii zajmujemy się profesjonalnie pomocą w takich sprawach. Nasi prawnicy wesprą Cię w dochodzeniu Twoich praw na każdym etapie postępowania.

Jak uzyskać odszkodowanie za wypadek komunikacyjny?

Odszkodowanie po wypadku komunikacyjnym należy się osobie, która została poszkodowana w wyniku wypadku drogowego lub kolizji. W efekcie tych wydarzeń można doznać poważnych obrażeń, co pociąga za sobą konieczność długotrwałego leczenia i rehabilitacji. Terapia powypadkowa wiąże się zatem z dużymi kosztami, co między innymi jest podstawą do wypłaty odszkodowania. Rekompensata pieniężna należy się również za straty finansowe poniesione w związku z potrzebą naprawy samochodu, który uległ uszkodzeniu w trakcie zdarzenia drogowego.

Wypadek komunikacyjny – odszkodowanie czy zadośćuczynienie?

 

Osoby, które poniosły określone szkody w efekcie wypadku, mają prawo domagać się rekompensaty nie tylko za szkody majątkowe, ale także niematerialne. Odszkodowanie za wypadek komunikacyjny przyznawane jest w sytuacji, gdy nastąpiła utrata pieniędzy z majątku poszkodowanego. Podstawą zatem do roszczeń jest rachunek za naprawę pojazdu, koszty związane z przebytym leczeniem, rehabilitacją czy inne opłaty, które poniosła dana osoba, będące konsekwencją wypadku. 

 

Z zadośćuczynieniem z kolei mamy do czynienia, gdy w rezultacie wydarzenia nastąpiła krzywda natury niefinansowej, czyli tzw. szkoda osobowa. Jest to chociażby zgon bliskiej osoby, która uległa wypadkowi, ale też cierpienie towarzyszące poszkodowanemu ze względu na doznane obrażenia fizyczne. Wówczas zadośćuczynienie ma na celu rekompensatę tych szkód.

 

Odszkodowanie za wypadek komunikacyjny od ubezpieczyciela

 

Według przepisów prawa polskiego, każdy właściciel pojazdu mechanicznego powinien posiadać aktualne ubezpieczenie OC (odpowiedzialności cywilnej). Najczęściej kierowcy nie są w stanie pokryć kosztów odszkodowania i zadośćuczynienia, więc najłatwiejszym sposobem otrzymania rekompensaty jest zgłoszenie się do ubezpieczyciela. Podstawą uzyskania należnej kwoty jest oświadczenie spisane przez uczestników zdarzenia lub notatka sporządzona przez policję. Osoba poszkodowana może bezpośrednio zgłosić się do ubezpieczyciela, jednak znacznie korzystniejszym rozwiązaniem w tym wypadku jest skorzystanie z pomocy adwokata. Nasi prawnicy po fachowym przeanalizowaniu sprawy zadziałają skuteczniej, dzięki czemu możliwe będzie uzyskanie najwyższej możliwej kwoty.

Odszkodowanie komunikacyjne od UFG

Mimo obowiązku posiadania polisy OC, zdarzają się przypadki, kiedy kierowca nie jest objęty takim ubezpieczeniem. Wtedy należy zwrócić się do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Jest to podmiot, którego zadaniem jest wypłacanie należnych pokrzywdzonym odszkodowań w dwóch sytuacjach. Pierwsza dotyczy sprawców wypadku, którzy nie posiadają aktualnej polisy ubezpieczeniowej, a druga – sprawców nieznanych. Warto tu jednak podkreślić, że w przypadku braku możliwości ustalenia sprawcy, zakres odszkodowania za wypadek komunikacyjny jest ograniczony. Nasza kancelaria oferuje również profesjonalną pomoc w pozyskaniu odszkodowania od UFG.

Dlaczego warto skorzystać ze wsparcia prawnego w przypadku odszkodowania komunikacyjnego?

W przypadku ubiegania się o wypłatę odszkodowania lub zadośćuczynienia za szkody poniesione w wyniku wypadku drogowego o wiele łatwiej jest uzyskać więcej pieniędzy z pomocą prawniczą. Warto pamiętać, że dla firmy ubezpieczeniowej korzystniej jest wypłacić jak najniższą kwotę rekompensaty, może więc podać sumę mocno zaniżoną. Nie warto jednak godzić się na odszkodowanie, które nie odzwierciedla faktycznych strat majątkowych i osobistych, jakie poniosła osoba pokrzywdzona. 

 

Nasza kancelaria zapewnia skuteczną pomoc, by klienci uzyskali jak najkorzystniejsze odszkodowanie za wypadek komunikacyjny. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu staliśmy się specjalistami w tej dziedzinie. Efektywnie reprezentujemy klientów w nawet najbardziej skomplikowanych sprawach. Zdajemy sobie sprawę, że poprzez odpowiednie poprowadzenie sprawy można uzyskać już wyjątkowo korzystne dla klienta rozwiązanie jeszcze na etapie przedsądowym. Gdy jednak konieczne będzie wejście na drogę sądową, możesz liczyć na pełne zaangażowanie i rzetelność w prowadzeniu postępowania. Na pierwszym miejscu  jest dla nas zawsze dobro naszego klienta. Jeżeli zatem jesteś osobą poszkodowaną wskutek wypadku drogowego, nie wahaj się i skontaktuj się z nami.

Tak. Zadośćuczynienie oraz odszkodowanie to rekompensaty za zupełnie różne szkody. Dlatego, jeśli w wyniku wypadku doszło zarówno do strat materialnych, jak i niematerialnych, to można wnioskować o zadośćuczynienie oraz odszkodowanie.

Odszkodowanie za wypadek komunikacyjny jest wypłacany także wtedy, gdy miało to miejsce podczas poruszania się komunikacją miejską lub podmiejską.