Ustalenie ojcostwa Poznań

Kancelaria Stypuła świadczy wsparcie na każdym etapie postępowania o ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa. W skuteczny sposób ułatwiamy dopełnienie formalności i reprezentujemy naszych klientów na drodze sądowej. Jeśli szukasz pomocy w sprawie o ustalenie ojcostwa, skontaktuj się z nami!

Uznanie ojcostwa a ustalenie ojcostwa

Uznanie ojcostwa to oświadczenie mężczyzny, który potwierdza, że narodzone dziecko należy do niego. Oświadczenie to składane jest najczęściej jednocześnie z oświadczeniem matki dziecka w urzędzie stanu cywilnego. Możliwe jest również uznanie ojcostwa przed porodem, o ile oboje rodziców jest zgodnych. Oświadczenie o uznaniu ojcostwa można złożyć najpóźniej przed osiągnięciem przez dziecko pełnoletności. Formalności prawne przedstawiają się nieco inaczej, gdy dziecko pochodzi z nieformalnego związku – wówczas konieczne jest wszczęcie procedury  ustalenia ojcostwa. Ustalenie ojcostwa może nastąpić poprzez uznanie dziecka przez jego biologicznego ojca lub na drodze sądowej. Dobrowolne uznanie dziecka możliwe jest jedynie wówczas, gdy przedstawione zostaną dowody, że ojcem dziecka nie jest mąż matki ani ojcostwo nie zostało ustalone drogą sądową.

Ustalenie ojcostwa przed porodem

Ustalenie ojcostwa przed porodem nie jest możliwe poprzez ingerencję sądu. Istnieją jednak badania na potwierdzenie ojcostwa. Cieszą się one dużą popularnością i coraz więcej osób korzysta z tej możliwości. Skraca to bowiem maksymalnie wszelkie procedury związane z ustaleniem ojcostwa. Gdy kobieta lub mężczyzna zdecydują się na ustalenie ojcostwa jeszcze przed narodzinami dziecka, jednym ze sposobów jest przeprowadzenie testu DNA. Jest to najszybsza i najbardziej dokładna metoda udowodnienia ojcostwa. Kompleksowe wsparcie w zakresie formalności związanych z ustaleniem ojcostwa przed porodem gwarantuje Kancelaria Stypuła.

Sądowe ustalenie ojcostwa

 

Kiedy rodzice nie zgadzają się w kwestii uznania ojcostwa, to jedyną możliwością dojścia do prawdy jest zdecydowanie się na ustalenie ojcostwa przed sądem. Poziom skomplikowania procesu i czas jego trwania uzależniony jest od indywidualnych okoliczności. Wniesienie sprawy o ustalenie ojcostwa jest niezwykle istotne z punktu widzenia dobra dziecka – w czasie postępowania sąd bierze pod uwagę przede wszystkim skutki prawne i społeczne decyzji.

Jak wygląda sprawa o ustalenie ojcostwa?

 

Po złożeniu pozwu o ustalenie ojcostwa następuje wyznaczenie terminu.  W czasie przewodu sądowego świadkowie i strony zainteresowane składają zeznania. Jeśli były wykonywane badania DNA, to proces przebiega szybko – może zakończyć się nawet na pierwszej rozprawie. Gdy go nie ma, to cały proces może być nieco bardziej skomplikowany.

Kto może wystąpić o sądowe ustalenie ojcostwa?

Sądowe ustalenie ojcostwa następuje najczęściej wówczas, gdy biologiczny ojciec dziecka nie chce uznać go jako własne. Tym samym odbiera dziecku prawa do alimentów lub dziedziczenia. Dlatego tak ważne jest, aby wystąpić o sądowe ustalenie ojcostwa. Kto może wystąpić do sądu z pozwem o ustalenie ojcostwa?

 • matka dziecka
 • prokurator 
 • domniemany ojciec dziecka 
 • dziecko

Zaprzeczenie ojcostwa

Zaprzeczenie ojcostwa możliwe jest w momencie, gdy pojawiają się wątpliwości lub przesłanki, że ojcem dziecka nie jest:

 • mąż matki
 • mężczyzna wskazany przez matkę
 • uznany za ojca ze względu na domniemanie. 

 

Powództwo może złożyć zarówno domniemany ojciec, matka, jak i dziecko po osiągnięciu pełnoletności. Po decyzji sądu władza rodzicielska, jaką posiadał przed procesem domniemany ojciec, ustaje. Traci on prawo nie tylko do opieki nad dzieckiem, nie obejmują go obowiązki względem dziecka, ale także odbierane zostaje mu prawo do majątku dziecka.

Ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa Poznań

Kancelaria Stypuła gwarantuje profesjonalną pomoc w zakresie uznania ojcostwa lub zaprzeczenia ojcostwa klientom w Poznaniu i okolicach. Do naszych usług należą:

 • opracowanie strategii prowadzenia sprawy przy uwzględnieniu indywidualnych okoliczności wytaczanych pozwów
 • sporządzanie pism procesowych
 • reprezentowanie klienta w czasie negocjacji pomiędzy stronami
 • wsparcie w czasie posiedzeń sądu i reprezentowanie klientów podczas rozpraw
 • skuteczne i profesjonalne doradztwo w zakresie prawa rodzinnego

Zachęcamy do kontaktu z naszą kancelarią!

Sądowe ustalenie ojcostwa (jeśli sprawa nie jest bardzo skomplikowana) trwa zazwyczaj do kilku miesięcy.

Wraz z uzyskaniem pełnoletności dziecko może wytoczyć proces o uznanie ojcostwa samodzielnie. W przypadku dziecka małoletniego powództwo może być wytoczone przez przedstawiciela ustawowego (np. matkę lub opiekuna dziecka).