Służebności gruntowe

Służebności gruntowe mają na celu poszerzenie zakresu  użyteczności nieruchomości lub jej części kosztem praw właściciela. Do najczęstszych form służebności gruntowej należą: służebność parkowania pojazdu, zbudowania płotu lub muru. Nasza kancelaria świadczy usługi w zakresie służebności gruntowych. Nie tylko udzielamy porad prawnych, ale również reprezentujemy naszych klientów. Służebność gruntowa łączy stosunkiem prawnym nieruchomość władnącą i nieruchomość obciążoną.

Jak ustanawia się służebność gruntową?

Służebność gruntową można ustanowić korzystając różnych form. Może być odpłatna lub nieodpłatna. Sposoby na jej ustanowienie to: 

 

  • umowa cywilnoprawna – to najczęstsza i podstawowa forma powstania służebności gruntowej. Umowa zawierana jest pomiędzy właścicielem nieruchomości obciążonej a właścicielem nieruchomości władnącej – jej regulacje mieszczą się w art. 285 § 1 kodeksu cywilnego. 
  • decyzja administracyjna – służebność gruntowa powstaje w drodze decyzji administracyjnej w przypadku konieczności wszczęcia procesu wywłaszczeniowego. Występuje bardzo rzadko i muszą być spełnione określone warunki. Przede wszystkim udowadnia się wtedy, iż wywłaszczenie jest koniecznością. Dzieje się to w sytuacjach, kiedy nie ma innej możliwości, na przykład w przypadku budowania drogi. Ten przypadek ma uzasadnienie tylko na rzecz samorządu terytorialnego bądź Skarbu Państwa.
  • zasiedzenie – możliwość ustanowienia służebności gruntowej dotyczy również przypadków zasiedzenia nieruchomości. Nie wystarczy jednak udowodnienie korzystania długotrwałego. Dotyczy ono jedynie okoliczności, w których odbywa się to poprzez widoczne, ale także trwałe urządzenie – na przykład studnię
  • orzeczenie sądowe – określenie służebności gruntowej w ten sposób  najczęściej odbywa się przy podziale działki. Przykładowo – następuje podział gruntu między spadkobierców, powstają dwie działki, ale tylko jedna z nich ma dostęp do drogi. W tej sytuacji ustanawia się służebność gruntową poprzez orzeczenie sądowe.

 

Droga postępowania w przypadku ustalenia służebności gruntowej bardzo często wynika z ustaleń pomiędzy właścicielem nieruchomości władnącej i właścicielem nieruchomości obciążonej. W sytuacji, gdy ugodowe ustalenie służebności nie jest możliwe, konieczne jest wystąpienie z wnioskiem o uzyskanie służebności przed sąd.

 

Służebności gruntowe – wygaśnięcie

 

Istnieje kilka sytuacji, gdy służebność gruntowa wygasa. Dzieje się tak w następujących przypadkach: 

 

  • zrzeczenia się służebności 
  • nabycia własności nieruchomości obciążonej przez właściciela nieruchomości władnącej lub odwrotnie
  • zniesienia służebności. Najczęściej ma to miejsce, gdy służebność gruntowa utraciła znaczenie (np. powstanie nowej drogi dojazdowej i brak dalszej konieczności korzystania działki)
  • brak wykonywania służebności gruntowej przez długi czas. Służebność gruntowa może wygasnąć, gdy właściciel nieruchomości władnącej nie korzysta z prawa do służebności gruntowej przez okres 10 lat.

 

Adwokat służebność gruntowa – jak wspieramy?

 

Kancelaria Stypuła pomaga we wszystkich aspektach, jakie są związane ze służebnością gruntową. Przygotowujemy umowy o służebność, wspieramy w negocjacjach. Reprezentujemy też naszych klientów w postępowaniach sądowych w przypadku ustanowienia, zniesienia lub zmian słyżebności. Wspieramy również podczas procesu usuwania z księgi wieczystej wpisu o służebności wygasłej. Zgłaszają się do nas również klienci, których działka jest bezumownie wykorzystywana. W takiej sytuacji możliwe jest ustanowienie odszkodowania, ale też służebności odpłatnej – jeśli użytkownik ma uzasadnienie, a właściciel działki godzi się na służebność. Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej w jednej z tych kwestii – skontaktuj się z nami! Nasz profesjonalny zespół udzieli Ci doradztwa, opowie o koniecznych do podjęcia krokach i będzie wspierał w przejściu przez cały proces jak najszybciej to możliwe.

Istnieje kilka możliwości opłat związanych ze służebnością gruntową. Za samo korzystanie ze służebności, czyli użytkowanie nieruchomości, można ustalić poprzez umowę opłatę jednorazową lub cykliczną. Zdarza się również ustalenie opłaty za samo ustanowienie służebności.

Jeśli Twoja działka nie ma dostępu do drogi, a jedyną możliwością korzystania z istniejącej jest użytkowanie w tym celu działki sąsiadującej, to można ustanowić służebność drogi koniecznej. Najlepszym i najszybszym rozwiązaniem jest rozmowa z właścicielem działki sąsiadującej oraz ustanowienie służebności drogą umowy (należy wykonać to drogą notarialną). Niekiedy jednak sąsiad się nie zgadza i konieczne jest skorzystanie z orzecznictwa sądowego.

Tak, wspieramy naszych klientów szczególnie w sytuacji, kiedy występuje konflikt między właścicielami gruntów i konieczne staje się skorzystanie z drogi sądowej. Dbamy o cały proces uzyskiwania służebności oraz ustalania jej warunków, na przykład odpłatności.