Podział majątku

Sprawy o podział majątku często związane są z postępowaniami rozwodowymi, ale też zasądzającymi o separacji. W Kancelarii Stypuła służymy profesjonalnym doradztwem i wsparciem w zakresie prawnych regulacji podziału majątku. Pomagamy przejść przez cały proces, negocjować, uzasadniać propozycje. Jeśli chcesz, by podział majątku w Twoim przypadku był dla Ciebie korzystny, to skontaktuj się z nami.

Podział majątku wspólnego

Małżeńska wspólnota majątkowa zakłada współwłasność dorobku, które para zgromadziła w czasie ich małżeństwa. W przypadku rozwodu niezbędne jest przeprowadzenie podziału współwłasności. W tym procesie największą rolę odgrywa zgodność małżonków co do podziału majątku. Jeśli nie ma porozumienia w tej sprawie, to sąd decyduje (na bazie przytoczonych argumentów w sprawie oraz tego, kto będzie sprawował opiekę nad dzieckiem).

Adwokat Poznań – podział majątku

O podział majątku można wnioskować w różnych sytuacjach. Należą do nich:

 

 • prawomocne orzeczenie rozwodu pary 
 • zawarcie przed notariuszem stosownej umowy o rozdzielności majątkowej
 • w przypadku sądowego ustalenia rozdzielności majątkowej 
 • podczas orzeczenia o separacji

 

W celu sprawnego i komfortowego dla obu stron rozwiązania sporu warto skorzystać z usług adwokata – podział majątku wymaga profesjonalnego wsparcia prawnego. Nasi adwokaci dzięki wieloletniemu doświadczeniu wspierają klientów w sprawach o podział majątku. Ważne jest zgromadzenie argumentów i dowodów w celu wykazania, że proponowany podział majątku jest sprawiedliwy i chroni interesy obu stron. Jednak zdecydowanie warto negocjować.

Rozdzielność majątkowa – podział majątku przed rozwodem

 

Małżeństwa, które chcą dokonać podziału majątku przed rozwodem, mogą zdecydować się na rozdzielność majątkową. W tym celu niezbędna jest wizyta u notariusza i sporządzenie umowy. W treści dokumentu o rozdzielności majątkowej określane jest, że każdy z małżonków posiada osobny majątek i ma prawo do samodzielnego i dobrowolnego dysponowania nim.

Ugoda majątkowa po rozwodzie

 

Podział majątku wspólnego po rozwodzie może nastąpić poprzez zawarcie ugody pomiędzy byłymi małżonkami. Ugoda majątkowa zawierana jest w obecności notariusza i określa, jaka część majątku przypada każdej ze stron. Podział ten nie musi być równy, ponieważ wynika on z ustaleń pomiędzy mężem a żoną. W sytuacji, w której ugodowy podział majątku okazuje się niemożliwy, para może skorzystać z pomocy adwokata – w Poznaniu podziałem majątku drogą sądową zajmują się doświadczeni prawnicy z Kancelarii Stypuła. Wsparcie profesjonalistów pozwoli uniknąć sporów oraz długotrwałych procesów sądowych.

Sądowy podział majątku

Sądowy podział majątku wspólnego odbywa się na mocy orzeczenia wydanego przez sąd powszechny lub na mocy orzeczenia wydanego przez sąd polubowny. Postępowania sądowe mogą toczyć się w trybie nieprocesowym, postępowaniu pojednawczym lub postępowaniu mediacyjnym. Prócz żądania podziału majątku strony mogą wystąpić również o uregulowanie żądań pobocznych. Są to na przykład roszczenia małżonków z tytułu długów lub zwrotu wydatków oraz nakładów z majątku wspólnego na majątek osobisty i odwrotnie.

Formy podziału majątku wspólnego

Podczas rozprawy rozwodowej jeden z małżonków może wnioskować o rozpatrzenie podziału majątku pod kątem indywidualnej specyfiki wspólnoty majątkowej. Podział majątku nastąpić może: 

 

 • poprzez przyznanie całego majątku jednej stronie i obciążenie jej spłatą na rzecz drugiej strony 
 • poprzez podział majątku (w tym mieszkania) pomiędzy małżonków w naturze – stosownie do ich udziałów w majątku wspólnym. W tym przypadku możliwe jest również wyrównanie udziałów przy pomocy dopłat 
 • poprzez sprzedaż majątku i podział uzyskanej kwoty pomiędzy strony procesu. 

 

Podczas procesu rozwodowego procedura podziału majątku jest wyjątkowo złożona. Istotną kwestią, którą rozważa sąd, jest to, z jakim majątkiem para wstępowała w związek małżeński. Ważne jest także, czy w czasie trwania małżeństwa pomnażali jedynie majątek wspólny, czy także swoje majątki osobiste. Istotne jest to, że jeśli pracował tylko jeden z małżonków, a drugi zajmował się domem oraz dziećmi, to wcale nie przemawia to za tym, by większość majątku przypadło osobie pracującej. Wiele osób domaga się większości majątku wspólnego z uwagi na to, że byli jedyną osobą, która utrzymywała rodzinę. Jednak taki podział wynikał z porozumienia między małżonkami. Każdy z nich przejmował swoje obowiązki i miał inną rolę. Jeden z nich zajmował się domem i dziećmi, by drugi mógł zarabiać na utrzymanie.

Podział majątku Poznań – Kancelaria Stypuła

Kancelaria Stypuła gwarantuje profesjonalne wsparcie na każdym etapie spraw o podział majątku. Służymy pomocą zarówno w przypadku podziału ugodowego, jak i w postępowaniach sądowych. Oferujemy: 

 

 • doradztwo prawne w zakresie podziału majątku 
 • przygotowanie dokumentacji procesowej 
 • reprezentowanie klientów przed sądem 
 • porady prawne w zakresie ustalenia majątku wspólnego i majątku własnego 
 • pomoc w negocjacjach w zakresie podziału majątku 

Jest to możliwe w sądzie i zdarza się w wyjątkowych sytuacjach. Przykładem jest, gdy jeden z małżonków zaciągnął kredyt bez wiedzy drugiego. Warto pamiętać, że wsteczny podział majątku nie będzie możliwy po otrzymaniu rozwodu.

W każdym momencie trwania małżeństwa można zdecydować się na zawarcie takiej umowy u notariusza. Wymaga to jednak zgodności obu stron.