Niepłacenie zasądzonych alimentów stanowi przestępstwo, za które dłużnik może zostać ukarany m.in. ograniczeniem lub pozbawieniem wolności. Istnieją są też lżejsze sankcje, takie jak odebranie prawa jazdy lub grzywna. Poniżej wyjaśniamy, jakiego rodzaju konsekwencje grożą za niepłacone alimenty.

 

Kiedy można zgłosić nieterminowe płacenie alimentów?

niepłacenie alimentów na czasAlimenty powinny być wypłacane zgodnie z wyrokiem sądowym, w którym podana jest dokładna kwota i data płatności. W każdym przypadku, gdy nie przychodzi oczekiwana wpłata, można zgłosić sprawę do komornika. Zgłoszenie powinna złożyć osoba uprawniona do alimentów lub jej przedstawiciel prawny (np. jeśli uprawnionym jest małoletnie dziecko). Wniosek o wszczęcie egzekucji komorniczej można złożyć już kolejnego dnia po upłynięciu terminu wpłaty alimentów. Wymagany jest do tego wyrok sądowy, posiadający klauzulę wykonalności. Komornik po otrzymaniu stosownego wyroku, od razu rozpoczyna działania, których celem jest egzekucja zaległych płatności. 

 

Komornik w pierwszej kolejności musi ustalić majątek dłużnika. W tym celu może zwrócić się do jego pracodawcy i banku, a także Urzędu Skarbowego, czy ZUS. Gdy już uda się określić, jakim majątkiem dysponuje osoba zalegająca z alimentami, można wszcząć procedurę egzekucji środków. Komornik może zająć nawet 60% wysokości pensji dłużnika, a ponadto jego konto bankowe i inne składniki majątku.

  Diety dla pracowników w delegacji zagranicznej

 

Odpowiedzialność karna za niezapłacone alimenty

Osoba, która uchyla się od płacenia alimentów może zostać ukarana na mocy art. 209 Kodeksu karnego. Do sankcji, jakie można nałożyć na dłużnika należą:

  • kara grzywny,
  • ograniczenie wolności,
  • pozbawienie wolności.

Dłużnik może podlegać karze w momencie, gdy zalega z wysokością alimentów za co najmniej 3 miesiące. Wówczas osoba poszkodowana powinna złożyć wniosek do prokuratury, która rozpoczyna postępowanie. Rodzaj i wymiar zasądzonej w trakcie procesu kary jest zależny w dużej mierze od tego, w jaki sposób brak wypłacenia alimentów wpłynął na sytuację osoby uprawnionej. Jeśli zaleganie z płatnością spowodowało problemy z realizacją podstawowych potrzeb osoby uprawnionej (np. dziecka), kara jest surowsza.

 

Czy za niepłacenie alimentów można trafić do więzienia?

Kodeks karny przewiduje możliwość zasądzenia sankcji w postaci pozbawienia wolności, w praktyce jednak rzadko do tego dochodzi. Umieszczenie dłużnika za kratkami nie jest bowiem generuje koszty, nie jest więc najbardziej opłacalnym rozwiązaniem. Często stosowaną formą kary jest ograniczenie wolności, polegające na zobowiązaniu dłużnika do wykonywania pewnych prac użytecznych społecznie. Kara ta jest uciążliwa, bowiem wymaga stałego stawiania się w konkretnej placówce (np. szpitalu, szkole, czy hospicjum). Praca ta jest wykonywana nieodpłatnie i pod ścisłą kontrolą. Jednocześnie jej wymiar nie wyklucza możliwości wykonywania pracy zarobkowej, więc pozwala na opłacanie alimentów. 

  Jakie są koszty sądowe sprawy cywilnej?

 

Kary administracyjne za niepłacenie alimentów

Za niepłacenie alimentów dłużnika mogą też spotkać kary administracyjne. Stosowane są one w przypadku, gdy sądowa egzekucja zaległych płatności okazuje się bezskuteczna. Wówczas osoba uprawniona może udać się z wnioskiem o zastosowanie sankcji do organu samorządowego (wójta, burmistrza lub prezydenta). Organy te wówczas przeprowadzają wywiad alimentacyjny w celu określenia, jak wygląda sytuacja dłużnika. 

 

Możliwymi sankcjami administracyjnymi są: konieczność zarejestrowania się w urzędzie pracy, przyjęcia sugerowanej przez urząd propozycji pracy, czy odebranie prawa jazdy. Ponadto, osoba zalegająca z alimentami może zostać wpisana do rejestru dłużników, prowadzonego przez Biuro Informacji Gospodarczej. 

 

Potrzebujesz adwokata w Obornikach lub Poznaniu, który wesprze Cię w odzyskiwaniu alimentów na drodze polubownej lub sądowej? Odezwij się do nas!