Zniesławienie to czyn, którego celem jest najczęściej zaszkodzenie innej osobie poprzez naruszenie jej dobrego imienia. W świetle polskiego prawa takie postępowanie jest przestępstwem. Co grozi za oczernianie drugiej osoby? Dowiedz się, czym dokładnie jest zniesławienie i jak wytoczyć sprawę osobie, która się go dopuściła.

 

Co to jest zniesławienie?

Zniesławienie jest pojęciem występującym w języku potocznym i oznacza  zazwyczaj rozpowszechnianie nieprawdziwych, oczerniających informacji na temat jakiejś osoby. Jednak w świetle zapisów prawnych zniesławienie może odnosić się do kilku rodzajów czynów, które określone zostały poprzez przepisy, jakie określa prawo cywilne oraz karne.

 

Zniesławienie jako pomówienie 

Za zniesławienie można uznać czyn opisany w Kodeksie karnym, w art. 212, dotyczący pomówienia pewnej osoby, grupy osób, instytucji lub organizacji. Mówi on o tym, że: 

 

kodeks karny

 

(Dz. U. 1997 Nr 88 poz. 553).

 

Jest to więc rozpowszechnianie takich opinii na czyjś temat, które nie tylko nie są zgodne z prawdą, ale mogą również narazić poszkodowanego na utratę dobrej opinii i zaufania społecznego. 

 

Zniesławienie jako naruszenie dóbr osobistych

W niektórych okolicznościach zniesławienie można potraktować z perspektywy prawnej jako naruszenie dóbr osobistych. Kodeks cywilny (art. 23) wymienia rodzaje dóbr osobistych człowieka, wśród których jest m.in. cześć, czy wizerunek. Można więc za naruszenie dobra osobistego uznać działanie narażające na szwank dobre imię pewnej osoby. Często można natknąć się na takie zachowania w Internecie, gdzie wielu użytkowników stosuje obraźliwe, wulgarne komentarze (tzw. hejt). 

  Odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy

 

Zniesławienie – przykłady

Często spotykanymi przykładami zniesławienia są:

 • pomówienie kogoś o popełnienie przestępstwa;
 • sugerowanie, że dana osoba cierpi na chorobę psychiczną;
 • zarzucanie komuś niekompetencji zawodowej;
 • oskarżanie kogoś o alkoholizm;
 • twierdzenie, że ktoś świadczy usługi seksualne;
 • posądzanie kogoś o oszustwo lub kradzież.

Jak napisać pozew o zniesławienie?

Osoba poszkodowana w wyniku zniesławienia ma różne możliwości działania, w zależności od okoliczności i przyjętej definicji czynu. Potoczny pozew o zniesławienie może występować jako pozew o ochronę dóbr osobistych lub prywatny akt oskarżenia o zniesławienie. 

 

Pozew o ochronę dóbr osobistych

Jeśli czyjeś działanie spowodowało naruszenie Twojego dobrego imienia, warto na samym początku wezwać tę osobę do zaprzestania swoich działań i usunięcia ich skutków. Jeśli to nie odniesie rezultatu, możesz złożyć pozew o ochronę dóbr osobistych. 

 

Dokument taki powinien zawierać przede wszystkim: 

 • oznaczenie sądu, do którego kierowany jest pozew;
 • dane osobowe oraz adresy zamieszkania stron postępowania;
 • uzasadnienie pozwu, najlepiej razem z dowodami świadczącymi o zaistniałym wydarzeniu;
 • dokładnie sprecyzowane żądanie oczekiwanego działania ze strony osoby pozwanej (np. publicznych przeprosin, zadośćuczynienia).
  Jaka kara grozi za niepłacenie alimentów?

 

Do pozwu można dołączyć wszelkie załączniku, poświadczające prawdziwość opisywanych w nim wydarzeń (np. fotografie, wiadomości e-mail, listy). Pozew należy skierować do wydziału cywilnego sądu okręgowego.

 

Prywatny akt oskarżenia o zniesławienie

Złożenie aktu oskarżenia przeciwko oczerniającej Cię osobie oznacza rozpoczęcie sprawy o zniesławienie w ramach postępowania karnego. W związku z tym muszą istnieć co do tego uzasadnione przesłanki, wynikające z Kodeksu karnego. W takim przypadku również kara dla osoby pozwanej jest znacznie dotkliwsza, niż w przypadku postępowania cywilnego.

 

W prywatnym akcie oskarżenia muszą znaleźć się w szczególności następujące informacje:

 • wskazanie sądu, który będzie rozpatrywał sprawę (sąd rejonowy);
 • dane osobowe oskarżyciela i oskarżonego;
 • opisanie popełnionego czynu;
 • uzasadnienie i dowody na popełnienie przestępstwa.

 

Wskazane jest również dostarczenie sądowi jak największej ilości dowodów na poparcie swojego twierdzenia (zdjęć, dokumentów, czy innych materiałów).

 

Proces o zniesławienie – czy warto?

pozew o zniesławienieSprawa o zniesławienie może przybrać formę postępowania cywilnego lub procesu karnego. To, czy warto złożyć pozew o zniesławienie zależy w dużej mierze od tego, jakie są skutki tego czynu. Proces o zniesławienie jest jak najbardziej uzasadniony, jeśli poszkodowany doznał istotnej szkody. Może tak być np. w przypadku pomówień ze strony współpracowników, skutkujących utratą dobrej opinii w miejscu pracy, czy nawet zwolnieniem. W takim wypadku warto złożyć do sądu pozew o zniesławienie w pracy.

  Diety dla pracowników w delegacji zagranicznej

 

Warto jednak pamiętać, że takie oskarżenie musi być odpowiednio umotywowane, a także należy zebrać materiał dowodowy. W przypadku braku możliwości udowodnienia zaistniałego czynu, a także jeśli czyn ten nie spowodował znaczącej szkody, nie warto rozpoczynać postępowania. 

Jeśli masz wątpliwości, czy warto wytoczyć proces o zniesławienie, skontaktuj się z nami. Dedykowany prawnik poznańskiej lub obornickiej kancelarii Stypyła przeanalizuje dokładnie Twoją sprawę i udzieli Ci fachowej porady.