Ugoda może być bardzo korzystnym rozwiązaniem, które zakończy uciążliwy dla obu stron spór. Ale pójście na ugodę nie zawsze jest właściwą decyzją. Dowiedz się, jakie są zalety i wady takiego rozwiązania!

 

Czym jest ugoda sądowa?

Ugoda sądowa to potwierdzone przez sąd porozumienie zawarte między stronami postępowania. Pojęcie ugody sądowej obejmuje zarówno ugodę zawartą bezpośrednio przed sądem, jak i ugodę, w której pośredniczy mediator. Zawsze jednak jest to formalne porozumienie, które ma charakter umowy cywilnoprawnej. 

 

Ugoda zawsze stanowi pewien rodzaj kompromisu. Obie strony muszą zgodzić się na  ustępstwa w celu zakończenia sporu. W efekcie ugody może na przykład nastąpić wycofanie pozwu przez powoda, co w konsekwencji będzie skutkować umorzeniem postępowania. Trzeba jednak pamiętać o tym, że treść ugody musi być zaakceptowana przez obie strony, a sąd nie może zgłosić co do niej sprzeciwu.

 

Kiedy warto iść na ugodę?

Ugoda jest sposobem na rozwiązanie sprawy w sposób dość łagodny, co pozwala uniknąć pogłębienia konfliktu i długotrwałego stresu związanego z rozprawą. W wielu sprawach rodzinnych warto zdecydować się na ugodę, gdyż daje ona nadzieję na dalsze spokojne funkcjonowanie. Wszystko jednak zależy od charakteru sprawy oraz relacji między stronami.

  Bezpieczne podróżowanie za granicą - praktyczne porady prawne

 

Zalety i wady ugody sądowej

Niewątpliwą zaletą ugody sądowej jest możliwość szybkiego zakończenia sporu. Takie rozwiązanie umożliwia też załagodzenie konfliktu między stronami. Kolejną zaletą jest możliwość dokładnego uregulowania różnych zagadnień związanych z przedmiotem sporu. W przypadku opieki nad dzieckiem można np. wprowadzić zapisy dotyczące organizacji kontaktu z rodzicem niesprawującym bezpośredniej opieki. 

 

Jeśli zaś chodzi o wady takiego rozwiązania, to główną z nich jest konieczność obniżenia swoich oczekiwań. Przykładowo, w sprawie o odszkodowania można często uzyskać znacznie niższą kwotę, niż byłoby to możliwe w przypadku kontynuowania sporu. Warto więc rozważyć wszystkie za i przeciw przed podpisaniem ugody.

 

Czy warto zawrzeć ugodę? Pomoże adwokat!

Na pytanie o to, czy warto zawrzeć ugodę, nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Każda sprawa jest bowiem inna i wymaga dokładnego przeanalizowania. Jeśli więc nie wiesz, czy opłaca Ci się zawrzeć ugodę, najlepiej skonsultuj się z prawnikiem. Adwokat Oborniki wesprze Cię na wszystkich etapach postępowania sądowego i doradzi, czy w Twoim przypadku ugoda będzie korzystnym rozwiązaniem.