Rozstanie rodziców to trudny czas dla dziecka. Opiekę nad nim przejmuje najczęściej matka, natomiast ojciec ma prawo do spotkań. Ex partner lub partnerka zabrania Ci kontaktów z dzieckiem albo utrudnia je? Co zrobić w takiej sytuacji?

 

Prawo rodzica do kontaktu z dzieckiem – co obejmuje?

 

Każdy rodzic dziecka ma pełnię praw rodzicielskich, dopóki nie zostanie ich pozbawiony przez sąd. Zgodnie z zapisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego ma również obowiązek utrzymywania kontaktu z dzieckiem:

Utrudnianie kontaktów z dzieckiem

 

 

 

Porozumienie między rodzicami

W przypadku rozwodu sąd od razu powierza opiekę nad dzieckiem jednemu z rodziców oraz ustala częstotliwość i sposób kontaktów drugiego z nich z dziećmi. Jednak byli małżonkowie mogą wnioskować o nieustalanie kontaktów i sami porozumieć się w tej sprawie. W przypadku rozpadu związków niesformalizowanych rodzice mogą samodzielnie ustalić kontakty z dzieckiem i nie muszą kierować wniosku do sądu o ile są zgodni. 

 

Sądowe ustalenie kontaktów 

Często zdarza się, że byli małżonkowie nie są w stanie się porozumieć w sprawie kontaktów z dzieckiem. Jeżeli rodzic, z którym mieszka dziecko utrudnia kontakty np. nie zgadzając się na umówione spotkanie, masz prawo złożyć w sądzie wniosek o sądowe ustalenie kontaktów. Powinien on zawierać opis proponowanej częstotliwości i sposobu kontaktów.

  Definicja oszustwa i co na to kodeks karny

 

Możesz np. zaproponować dni tygodnia, w których chcesz odwiedzać dziecko, wyznaczone dni lub weekendy w miesiącu, kiedy masz zamiar zabrać je poza miejsce zamieszkania czy sposób przekazania dziecka. Sąd wyda orzeczenie biorąc pod uwagę dobro dziecka. Rodzice są zobowiązani przestrzegać postanowień sądu. 

 

Utrudnianie kontaktów po orzeczeniu sądu

Zdarza się, że mimo uregulowania kontaktów przez sąd, nadal są one utrudniane. W takim wypadku nie warto wzywać policji. Funkcjonariusze nie są uprawnieni do interweniowania w tego typu sytuacjach. Jedynym wyjściem jest ponowne skierowanie sprawy do sądu. Jako pokrzywdzony rodzic, masz prawo złożyć wniosek o ukaranie za utrudnianie kontaktu z dzieckiem. Sąd może nałożyć na rodzica niedotrzymującego postanowień orzeczenia karę finansową. 

 

Dziecko nie chce kontaktu – co robić?

Matka lub ojciec sprawujący opiekę nad dzieckiem, nie może odmówić przekazania dziecka drugiemu rodzicowi, powołując się na niechęć małoletniego do kontaktu. Zobowiązując się do przestrzegania postanowień sądu, ma obowiązek przygotować dziecko na widzenie z ojcem – zarówno pod względem fizycznym (np. pakując je na wyjazd), jak i psychicznym.

  Jak zatrudnić nianię legalnie?

 

Niechęć dziecka do spotkania z ojcem może wynikać z konfliktu lojalnościowego (w konflikcie między rodzicami wybiera jedną stronę, często osoby, z którą mieszka). Rodzice powinni chronić dziecko przed negatywnymi konsekwencjami odbywających się pomiędzy nimi sporów. Jeżeli podejrzewasz, że były partner lub partnerka manipuluje dzieckiem tak, by odmówiło kontaktu, również możesz wnioskować o ukaranie za utrudnianie kontaktu. 

 

Ograniczenie praw rodzicielskich a kontakt z dzieckiem

Ograniczenie czy pozbawienie władzy rodzicielskiej nie jest jednoznaczne z zakazem kontaktu z dzieckiem. Oznacza brak możliwości decydowania w kwestiach takich jak wybór szkoły czy sposób leczenia. Rodzic pozbawiony władzy rodzicielskiej (np. z powodu niezaradności czy zaniedbywania obowiązków), wciąż ma prawo widywać się z dzieckiem. Tylko sąd na wniosek rodzica sprawującego opiekę może zakazać kontaktu z dzieckiem. Przesłankami do tego są rażące zaniedbania, przemoc lub demoralizacja dziecka.

 

Jeśli szukasz prawnika, który skutecznie poprowadzi Twoją sprawę, zgłoś się do Kancelarii Stypuła – adwokat Oborniki.