Sytuacje losowe jak strata pracy, choroby, wypadki, a także nieumiejętne zarządzanie budżetem mogą doprowadzić do poważnych problemów finansowych. Ściąganiem długów od osób, które nie spłacają swoich zobowiązań, zajmuje się komornik sądowy. Jeżeli jesteś w trudnej sytuacji materialnej i masz komornika, pewnie zastanawiasz się ile pieniędzy może zająć. Jaki procent wynagrodzenia komornik musi zostawić na koncie dłużnika, jakie świadczenia może zabrać, a jakie są chronione prawem? Odpowiedź znajdziesz w artykule. 

 

Ile komornik może zabrać z pensji?

To, jaką kwotę komornik ma prawo zabrać z pensji, zależy od rodzaju umowy oraz wysokości dochodów dłużnika. Przepisy jasno określają zasady ściągania długów od osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Zgodnie z prawem komornik może zająć maksymalnie 60% wynagrodzenia, jeśli dług dotyczy niezapłaconych alimentów i 50% wynagrodzenia w pozostałych przypadkach. Na koncie osoby zadłużonej musi pozostać kwota odpowiadająca wysokości minimalnej krajowej. W roku 2022 wynosi ona 3010 zł brutto, czyli około 2364 zł netto. W przypadku osób poniżej 26 r. ż., które nie odprowadzają podatków, na koncie zostaje cała kwota brutto. Zasada ta ma zastosowanie także w przypadku osób zarabiających najniższą krajową – komornik nie może zająć żadnej kwoty z ich pensji. Wyjątkiem są zadłużenia alimentacyjne – w ich przypadku nawet z pensji minimalnej komornik może zabrać 6/10 wysokości płac minimalnej – 1806 zł brutto. Jeżeli wymiar etatu jest niższy – zasady te działają w stopniu proporcjonalnym. Osobie zatrudnionej na pół etatu, komornik ma prawo zająć maksymalnie 50% wynagrodzenia, a kwota pozostała na koncie musi mieć równowartość połowy płacy minimalnej –  ok. 1182 zł netto. W przypadku dłużników alimentacyjnych jest to odpowiednio – 60% wynagrodzenia. 

  Służebność przesyłu - uprawnienia właściciela nieruchomości

 

Umowa zlecenie a komornik

Przepisy chroniące część dochodów dłużników mają zastosowanie tylko w przypadku umów o pracę. Hipotetycznie komornik może zająć 100% wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie.  Od 2019 roku osoby pracujące na umowie zlecenie mają jednak wyjście. Jeżeli charakter ich zatrudnienia spełnia warunki stosunku pracy (zadania są powtarzalne, regularne, wykonywane w określonym miejscu i czasie pod kierownictwem pracodawcy), stosuje się takie same zasady jak w przypadku umowy o pracę. Osoba zadłużona musi jednak dopełnić formalności i wykazać, że jej wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie spełnia wszystkie warunki ujęte w przepisach – ma charakter ciągły, powtarzalny, zapewnia utrzymanie i jest jedynym źródłem dochodu. Możliwości takich nie ma jednak przy umowie o dzieło, która z założenia nie jest umową powtarzalną i regularną.

 

Czy komornik może zabrać pieniądze z konta bankowego?

Zajęcie pensji a konta bankowego to dwie różne rzeczy. Zazwyczaj egzekucja komornicza odbywa się za pośrednictwem pracodawcy, do którego komornik kieruje pismo. Ten z kolei ma obowiązek wypłacić zadłużonemu pracownikowi minimalną pensję, a resztę przelać komornikowi. Jeżeli komornik sądowy zajmuje konto bankowe dłużnika, ma wgląd we wszystkie jego transakcje. W tym wypadku panuje zasada, że komornik musi zostawić na koncie osoby zadłużonej 75% wysokości minimalnej płacy – w 2022 roku jest to kwota w wysokości – 1658 zł. W przypadku dłużników alimentacyjnych, komornik może przejąć nawet 100% wpływów na konto. 

  Odbywanie kary pozbawienia wolności w Systemie Dozoru Elektronicznego (SDE)

 

Ile komornik może zabrać z emerytury? 

Komornik ma prawo zająć część świadczenia emerytalnego. Wysokość kwot, jakie mogą być zabierane z emerytury zależy od rodzaju zaległości. Najwyższe są dla długów alimentacyjnych i wynoszą 60% wysokości emerytury – podobnie jak w przypadku wynagrodzenia za pracę. Jeśli zalegasz z opłatami za pobyt w placówkach zdrowotnych lub opieki, komornik może zająć 50% wysokości emerytury, a jeżeli z ratami kredytu, pożyczki lub opłatami za media – jedynie 25%. Istnieje także kwota wolna od zajęcia z emerytury, która jest co roku waloryzowana. Najwyższa wynosiła dotychczas 916 zł dla długów niealimentacyjnych i niezwiązanych z pobytem w placówkach opieki, 555 zł dla długów wynikających z niepłacenia alimentów i tylko 222 zł za długi wynikające nieopłacenia z pobytu w placówkach opiekuńczych. 

 

Jakich świadczeń nie może zabrać komornik?

Istnieją świadczenia chronione przed zajęciem komorniczym, które w żadnym wypadku nie mogą zostać zabrane z konta dłużnika. Są to:

  • świadczenia alimentacyjne pochodzące zarówno od rodzica jak i z funduszu alimentacyjnego, 
  • świadczenia rodzinne, 
  • dodatki rodzinne, pielęgnacyjne, porodowe, 
  • zasiłki dla opiekunów,
  • świadczenia z pomocy społecznej, integracyjne i wychowawcze.
  Rozwód czy separacja - co wybrać?

 

Kiedy komornik zwraca pieniądze?

Komornik może zwrócić niesłusznie zajęte pieniądze – na przykład w przypadku, gdy kwoty do zajęcia zostały źle naliczone. Jeżeli dług odliczany jest od pensji, za rozliczenie bezpośrednio odpowiada pracodawca, zatem do niego należy zgłosić się w celu sprostowania pomyłki. Kiedy za błąd odpowiada komornik, dłużnik ma prawo zgłosić się po zwrot źle naliczonych kwot w terminie 7 dni, a komornik ma obowiązek zwrócić pieniądze. Jeżeli przez działania komornika dług został nadpłacony, również przysługuje zwrot. W przypadku, kiedy potrącone zostaną zbyt wysokie kwoty, a komornik nie przestrzega prawa, można złożyć skargę na czynności komornicze. 

Poszukujesz pomocy w kwestiach prawnych, dotyczących zadłużenia prywatnego lub firmowego? Najlepszy prawnik Poznań – adwokat Stypuła wesprze Cię w Twojej sprawie!