Ze statystyk wynika, że coraz większy procent Polaków nie spłaca swoich zobowiązań finansowych. Przyczyną tego stanu rzeczy jest przede wszystkim sytuacja materialna dłużnika oraz niekiedy poczucie niesprawiedliwości za nałożony mandat. Czy i kiedy dług może się przedawnić? Co oznacza przedawnienie długu i czy należy spłacić go po przedawnieniu? Jeżeli szukasz odpowiedzi na te pytania, przeczytaj!

 

Na czym polega przedawnienie długu?

Zgodnie z prawem, przedawnienie długu jest sytuacją, w której od ostatecznego terminu spłaty długu minie określony ustawowo czas, a nikt z wierzycieli nie upomni się o jego spłatę. Dla różnego typu zobowiązań okres ten może wynosić od roku do maksymalnie sześciu lat. Przedawnieniu nie ulegają jednak zobowiązania związane z płaceniem rat kredytu hipotecznego. 

 

Po jakim czasie przedawnia się dług? 

W zależności od rodzaju roszczenia, przedawnienie może nastąpić: 

Po roku – w przypadku mandatów za nieuprawniony przejazd komunikacją miejską. 

Po dwóch latach – w przypadku długów:

 • zleceniodawcy wobec pracownika z tytułu niewypłaconego wynagrodzenia za umowę o dzieło i zlecenie, 
 • z tytułu nieopłaconej przez klienta faktury,
 • z tytułu umowy sprzedaży i dostawy,
 • za usługi telekomunikacyjne,
 • za debet na koncie bankowym.

Po trzech latach – w przypadku:

 • należności z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej,
 • należności z tytułu kary umownej przewidzianej w umowie między kontrahentami,
 • długu pracodawcy wobec pracownika z tytułu niewypłaconego wynagrodzenia za umowę o pracę, 
 • niezapłaconej lub niezwróconej kaucji, zaliczki, przedpłaty, 
 • rozliczenia z tytułu umowy ubezpieczeniowej,
 • roszczenia z tytułu umowy kredytu czy pożyczki,
 • nierozliczonych zobowiązań z tytułu czynszu, 
 • zobowiązań podatkowych, 
 • zadłużeń na karcie kredytowej, 
 • nieopłaconych mandatów za parkowanie lub przekroczenie prędkości.
  Jak uzyskać odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu po wypadku drogowym?

Po sześciu latach:

 • długi spadkowe,
 • roszczenia stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu – w tym zobowiązania wobec komornika czy alimenty.

 

Co zrobić, aby długi się przedawniły?

Paradoksalnie, jeżeli zależy ci na przedawnieniu długu, nie musisz, a nawet nie powinieneś robić nic. Wszelkie czynności dotyczące długu wpływają na przerwanie biegu przedawnienia. Jeżeli wierzyciel skieruje sprawę do sądu, okres przedawnienia wydłuża się o kolejne sześć lat (jak w przypadku zobowiązań stwierdzonych wyrokiem sądu), ale także każde działanie ze strony dłużnika może przeszkodzić. Zapłacenie części długu, złożenie wniosku o rozłożenie długu na raty, mediacje prowadzone z wierzycielem i czy jakiekolwiek czynności przed sądem przerywają bieg przedawnienia. Po ustawowo określonym czasie sądy potwierdzają przedawnienie długu z urzędu. Czasami zdarza się, że mimo iż okres przedawnienia upłynął, a wierzyciel nie podjął żadnych kroków zmierzających do odzyskania zadłużenia, zobowiązanie nadal widnieje w rejestrach. Trudno jest samemu udowodnić, że dług na pewno został przedawniony – w tym celu warto zatrudnić doświadczonego prawnika, który zadba o usunięcie długu w imieniu klienta.  

 

  Czy darowizna podlega podziałowi przy rozwodzie?

Czy dług wobec komornika może się przedawnić?

Tak, dług, który trafił do komornika, przedawnia się po sześciu latach. Jest to jednak rzadka sytuacja. Komornicy starają się wykonywać swoje obowiązki wobec wierzyciela i nie dopuścić do przedawnienia długu, a sześć lat to bardzo długi okres, w którym mogą wykonywać swoje czynności. Ignorowanie wezwań do zapłaty i uciekanie przed komornikiem nie daje więc nadziei na przedawnienie, a naraża jedynie dłużnika na dodatkowe koszty (odsetki, koszty sądowe i działań komorniczych).

 

Jak sprawdzić czy dług jest przedawniony?

To skomplikowana sprawa. Każdy kontakt z wierzycielem oznacza już przerwanie biegu przedawnienia, dlatego nie powinno się wysyłać pism z zapytaniem o przedawnienie. Najlepszym sposobem sprawdzenia czy dług się przedawnił jest subskrypcja w BIK (Biuro Informacji Kredytowej), gdzie widnieją wszystkie długi. Dostęp do tych informacji mają tylko strony zainteresowane – dłużnik i wierzyciel. Z kolei do rejestru BIG (Biuro Informacji Gospodarczej) mają dostęp wszyscy. Istnieje również platforma e-kruk, gdzie po zarejestrowaniu można sprawdzić swoje zobowiązania finansowe wobec wierzycieli. Jeśli potrzebujesz wsparcia w kwestiach długu i doradztwa w tej kwestii, skontaktuj się z poznańską kancelarią adwokacką Stypuła.

  RODO w firmie - jak uniknąć kary?

 

Przedawniony dług – co to oznacza w praktyce?

Zadajesz sobie pytanie czy przedawnionego długu nie musisz już spłacać? Z prawnego punktu widzenia nie. Wierzyciel ma ustawowo określony czas, w którym może dochodzić swoich roszczeń, jednak w praktyce sprawa jest bardziej skomplikowana. Przedawnienie nie jest tożsame z umorzeniem długu. Wierzyciel może jeszcze domagać się spłacenia zobowiązań na drodze sądowej, jednak z pomocą prawnika możesz wygrać sprawę. Dużo trudniej przedstawia się sytuacja wykreślenia danych z raportów BIK i BIG. Usunięcie informacji o zadłużeniu bez jego spłaty bądź ugody z wierzycielem jest praktycznie niemożliwe, a może utrudniać wzięcie kredytu czy nawet zakupienie sprzętu na raty. Podsumowując – przedawnionego długu nie trzeba spłacać, jednak istnieje on nadal, dlatego najlepszym sposobem na uniknięcie wpisu do BIK i BIG jest terminowa spłata zobowiązań czy rozłożenie długu na dogodne raty.