Odpowiednio wypełnione dokumenty pozwalają skrócić czas trwania procesu rozwodowego. Stworzyliśmy dla Ciebie praktyczny poradnik, dzięki któremu właściwie przygotujesz się do rozpoczęcia postępowania rozwodowego. Dowiedz się, jakie etapy tworzenia wniosku są najważniejsze. 

 

Jak przygotować wniosek o rozwód? 

 

Rozwód to formalne zakończenie małżeństwa. Decyzja o jego przeprowadzeniu może zostać podjęta przez obu partnerów lub wynikać ze sporu czy  zdrady, z których powodu cierpi jedno z małżonków. Złożenie wniosku o rozwód to pierwszy etap na drodze do oficjalnego zakończenia pewnego etapu w życiu. Dowiedz się, w jaki sposób to zrobić. 

 

  1. Skonsultuj swoją decyzję z adwokatem – tym, co ułatwi przygotowanie wniosku o rozwód jest bez wątpienia kontakt z doświadczonym prawnikiem. Specjalista nie tylko doradzi Ci w zakresie prawa rodzinnego i opiekuńczego, ale także będzie służył wsparciem na wszystkich etapach procesu. 
  2. Przygotuj odpowiednie dokumenty – wniosek o rozwód to pismo formalne. Oznacza to, że w jego załącznikach musi znajdować się stosowna dokumentacja poświadczająca stan faktyczny z czasów małżeństwa. Przed złożeniem wniosku w sądzie warto przygotować odpis aktu zawarcia małżeństwa, odpis aktów narodzin dzieci i dane Twoje i Twojego małżonka, takie jak PESEL, adres zamieszkania i zaświadczenie o zarobkach. 
  3. Opracuj uzasadnienie pozwu o rozwód – ta część wniosku jest najważniejsza. Jeżeli chcesz zakończyć swoje małżeństwo, musisz w przekonujący sposób wykazać okoliczności, które doprowadziły do tej decyzji. Uzasadnienie powinno być precyzyjne i dotyczyć najważniejszych kwestii spornych. W tym przypadku nieoceniona jest pomoc doświadczonego adwokata, który pomoże Ci przygotować szczegółowe uzasadnienie. 
  4. Wnieś opłatę sądową – przed złożeniem pozwu o rozwód w sądzie okręgowym niezbędne jest uiszczenie opłaty sądowej. Dowód wpłaty jest jednym z załączników, które przekazujesz wraz z pozostałymi dokumentami. 
  Wyłudzenie danych osobowych - co robić?

 

Nie istnieje jeden uniwersalny sposób na przygotowanie pozwu o rozwód. Każde małżeństwo jest jedyne w swoim rodzaju, podobnie jak problemy, z którymi się mierzy. Z tego powodu każdy wniosek o rozwód będzie inny. Dlatego tak ważne jest, by w trakcie przygotowań korzystać z pomocy profesjonalistów. Doświadczony prawnik podpowie Ci, czego możesz żądać w treści pozwu i w jaki sposób uargumentować swoją decyzję. W treści uzasadnienia możesz przedstawić żądania, które będą regulowały kwestie takie jak opieka nad dzieckiem lub alimenty. 

 

Co wpisać w treści uzasadnienia wniosku o rozwód? 

 

Treść wniosku zależy od tego, w jaki sposób prowadzone ma być postępowanie rozwodowe. Zakończenie małżeństwa może odbywać się w trybie orzekania o winie współmałżonka lub bez orzekania o winie, za obopólną zgodą obu partnerów. W pierwszym przypadku wymagane jest przygotowanie dowodów, poświadczających, że do rozpadu małżeństwa dochodzi z winy partnera. Tego rodzaju procesy trwają  z reguły o wiele dłużej niż w przypadku rozwodu bez orzekania o winie. Ten tworzony jest, gdy małżonkowie wspólnie zadecydowali o zakończeniu relacji. Jeżeli para doczekała się dzieci, do uzasadnienia dołączone powinny zostać także ustalenia dotyczące sprawowania nad nimi opieki i miejsca ich zamieszkania. 

  Zasady rozliczeń przy podziale majątku małżonków

 

W przypadku sporu pomiędzy partnerami kwestie te orzeka sąd. Podczas przygotowywania pozwu o rozwód z orzekaniem o winie poszkodowany może żądać objęcia byłego partnera świadczeniami alimentacyjnymi. W przypadku rozwodu bez orzekania o winie alimenty może uzyskać partner, który dowiódł, że w momencie ustania małżeństwa jego sytuacja finansowa pogorszyła się. Tego rodzaju świadczenia wypłacane są przez okres ok. 5 lat lub do czasu, aż były partner nie wejdzie w nowy związek małżeński. Wniosek o rozwód powinien uwzględniać wszystkie wymienione kwestie. Pismo kierowane do sądu powinno być sformułowane precyzyjnie i określać najważniejsze przyczyny rozpadu pożycia małżeńskiego. W Kancelarii Stypuła służymy kompleksowym doradztwem prawnym i pomocą w zakresie spełnienia formalnych wymogów wszczynających procedurę rozwodową. Wybierz najlepszego adwokata w Poznaniu!