Powoływanie się na niezgodność charakterów podczas rozwodu jest częstym zjawiskiem. Czy rzeczywiście to uzasadnienie jest wystarczające do orzeczenia rozwodu? Dowiedz się, w jaki sposób można wykorzystać argument o niezgodności charakterów w postępowaniu rozwodowym!

 

Rozwód z powodu niezgodności charakterów

Problemy w relacjach między małżonkami mogą wynikać z ich niedopasowania charakterologicznego. Niezgodność charakterów często pojawia się w postępowaniu rozwodowym jako przyczyna rozkładu pożycia małżeńskiego. Jednak stwierdzenie niezgodności charakterów samo w sobie nie wystarczy orzeczenia rozwodu. Niezbędne jest wykazanie, że doprowadziła ona do trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego.

 

Niezgodność charakterów jest częstym powodem rozwodów, w których nie orzeka się o winie. Jest to bowiem czynnik, na który małżonkowie nie mają wpływu. Można więc wykorzystać ten argument, aby uzasadnić, że nikt nie jest winien rozkładu pożycia małżeńskiego. Dzięki temu można uniknąć niepotrzebnych konfliktów i rozstać się w dość spokojnych okolicznościach.

 

Na czym polega niezgodność charakterów?

Poprzez niezgodność charakterów zwykle rozumie się różnice w zachowaniu czy poglądach, które prowadzą do częstych kłótni i sporów. Jeśli małżonkowie mają odmienne światopoglądy, zainteresowania, czy nawet sposób spędzania wolnego czasu, może to powodować spory. Duże napięcie powodują często konflikty na tle politycznym, czy wyznaniowym. Małżonkowie mogą też nie zgadzać się co do zarządzania wspólnymi finansami lub wychowania dzieci, co też rodzi trudne do rozwiązania spory.

  B2B czy umowa o pracę? Kwestie prawne

 

Wiele osób przed ślubem zdaje sobie sprawę z istnienia pewnych różnic, ale często dopiero w trakcie trwania małżeństwa zauważają ich wagę. Dla sądu nie jest tak naprawdę istotne, na czym dokładnie polega niedopasowanie małżonków. Najważniejsze jest to, czy niezgodność charakterów pociągnęła za sobą rozkład pożycia w sferach: duchowej, fizycznej i gospodarczej. Tylko wtedy istnieje podstawa do rozwiązania małżeństwa.

 

Niezgodność charakterów a rozkład pożycia

Sama niezgodność charakterów nie jest wystarczającą przesłanką do rozwodu. Ale na bazie tego czynnika można uzasadnić, że rozkład pożycia między małżonkami jest trwały i zupełny. Potrzebujesz pomocy w sprawie rozwodowej doświadczonego prawnika z Poznania? Skontaktuj się z Kancelarią Stypuła! Udzielimy Ci porady prawnej, sporządzimy pozew rozwodowy i inne pisma procesowe, a także będziemy reprezentować Cię podczas całego postępowania.