Do różnego rodzaju wypadków dochodzi każdego dnia. Ich skutki mogą być przykre, lecz niegroźne. Mogą jednak być znacznie poważniejsze. Zastanawiasz się czy każdy uraz jest uszczerbkiem na zdrowiu? Jak uzyskać odszkodowanie i kto powinien je wypłacić? Na jakiej wysokości rekompensatę możesz liczyć? Przeczytaj i dowiedz się jak uzyskać odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu.

 

Czym jest uszczerbek na zdrowiu?

Z definicji uszczerbek na zdrowiu oznacza trwałe lub długotrwałe naruszenie sprawności organizmu, które w znacznym stopniu utrudnia lub całkowicie uniemożliwia wykonywanie codziennych czynności bądź obowiązków zawodowych. Najczęściej do uszczerbku na zdrowiu prowadzi wypadek, zdarzenie losowe. Należy pamiętać, że uszczerbkiem na zdrowiu nazywa się uszkodzenia ciała, które są widoczne, namacalne, są to więc wszelkiego rodzaju rany, złamania, poparzenia, skręcenia czy naderwania ścięgien. Uszczerbkiem na zdrowiu nie jest wobec tego na przykład choroba autoimmunologiczna, zaburzenia psychiczne. Warto wspomnieć, że wyróżnia się dwa rodzaje uszczerbku na zdrowiu: stały, który nie rokuje poprawy oraz długotrwały, który trwa ponad 6 miesięcy, ale można go wyleczyć. 

 

Kto ma obowiązek wypłacić odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu? 

Każda osoba ubezpieczona w ZUS ma prawo do odszkodowania, jeżeli uszczerbku na zdrowiu dozna na skutek wypadku bez udziału osób trzecich np. w domu, pracy, podczas wykonywania sportu. Składa wówczas wniosek do płatnika składek (najczęściej jest nim pracodawca). Inaczej jest w przypadku wypadku drogowego, w którym można wskazać sprawcę. Wtedy  po wypłatę ubezpieczenia należy zgłosić się do jego ubezpieczyciela. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) jest obowiązkową polisą, którą musi wykupić właściciel pojazdu. Chroni ona wszystkie osoby, które mogą zostać poszkodowane w wyniku wypadku spowodowanego przez ów pojazd. OC nie obejmuje rekompensaty za straty zdrowotne sprawcy wypadku, jednak wiele firm oferuje pakiet polis, który obejmuje również ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). Niekiedy bywa tak, że sprawca nie ma ubezpieczenia lub jest nieznany, wtedy poszkodowanemu przysługuje odszkodowanie z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. 

  Odbywanie kary pozbawienia wolności w Systemie Dozoru Elektronicznego (SDE)

 

Jak uzyskać odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu?

Wysokość przyznanej kwoty może zależeć od tego czy odpowiednio udokumentujesz straty zdrowotne. W pierwszej kolejności warto zadbać o dowody tego, że doszło do wypadku, w wyniku którego doznałeś uszczerbku na zdrowiu. Na miejsce wypadku należy wezwać policję, która sporządzi notatkę. Warto wezwać także karetkę, nawet jeżeli na pozór nikt nie doznał poważnych urazów. Wyniki przeprowadzonych badań i karta informacyjna z SOR będą potrzebne do późniejszej dokumentacji. Jeżeli sprawca jest na miejscu należy wziąć od niego dane, w celu skontaktowania się z jego ubezpieczycielem. Oprócz dokumentacji sporządzonej od razu po wypadku (notatka policyjna, karta informacyjna z SOR) warto zbierać także dokumenty potwierdzające leczenie i rekonwalescencję.

 

Jakie dokumenty warto dołączyć do wniosku o ubezpieczenie?

Im lepiej udokumentowany wypadek i historia leczenia, tym łatwiej uargumentować wniosek o ubezpieczenie. Rośnie też wysokość roszczeń, jakich możesz się domagać. W załącznikach do wniosku powinny się zatem znaleźć:

 • policyjna notatka ze zdarzenia drogowego,
 • wyrok sądu dotyczący odpowiedzialności za sprawstwo wypadku (jeżeli jest), 
 • karta informacyjna z SOR,
 • wypis ze szpitala, 
 • skierowania na badania i leczenie,
 • zwolnienia lekarskie, 
 • faktury za prywatne badania i wizyty lekarskie, 
 • faktury za zakupione leki i sprzęt medyczny potrzebny do rehabilitacji, 
 • inne zaświadczenia i opinie lekarzy.
  Umowa kupna i sprzedaży samochodu - co powinna zawierać?

Jak napisać wniosek o odszkodowanie?

Napisanie wniosku o odszkodowanie nie jest prostą sprawą. Przy jego sporządzaniu trzeba przede wszystkim określić koszt spodziewanego odszkodowania. Na jego wysokość mają wpływ nie tylko straty materialne i zdrowotne poniesione przez poszkodowanego, ale także korzyści, jakie mógłby osiągnąć, gdyby uszczerbku na zdrowiu nie doznał. Wniosek powinien zawierać:

 • datę i miejsce złożenia wniosku,
 • dane poszkodowanego, 
 • miejsce, datę i opis przebiegu wypadku, 
 • podstawę prawną przyznawania odszkodowań z tytułu uszczerbku na zdrowiu (aktualnie obowiązujący przepis można znaleźć w Dzienniku Ustaw), 
 • załączniki w postaci dokumentów poświadczających wypadek i przebieg leczenia, 
 • uzasadnienie zawierające opis uszczerbku zdrowotnego, historii leczenia, wpływu wypadku na życie poszkodowanego,  rokowania na przyszłość,
 • spodziewaną kwotę odszkodowania. 

 

Napisanie wniosku warto powierzyć kancelarii, która specjalizuje się w doradztwie prawnym. Wykwalifikowany prawnik jest w stanie wynegocjować wyższe odszkodowanie, a ty zaoszczędzisz sobie stresu i fatygi związanej ze składaniem wniosku. Najlepszy prawnik Poznań? Adwokat Stypuła! Zgłoś się do nas, a pomożemy Ci w Twojej sprawie!

 

Jaka jest wysokość odszkodowania?

Wysokość odszkodowania jest kwestią indywidualną i zależy od wielu czynników – charakteru wypadku, rodzaju poniesionego uszczerbku na zdrowiu, a także od ubezpieczyciela, polisy. Odszkodowanie powinno pokryć nie tylko zwrot kosztów leczenia czy dojazdów do placówek medycznych, ale także zrekompensować poszkodowanemu utratę wynagrodzenia w czasie przebywania na zwolnieniu lekarskim. W przypadku poważniejszych czy trwałych  uszczerbków na zdrowiu powinno pokryć także koszty przystosowania domu do potrzeb wynikających z niepełnosprawności oraz koszty przekwalifikowania, jeżeli na skutek wypadku osoba poszkodowana nie ma możliwości wykonywania dotychczasowego zawodu. 

  Ochrona dóbr osobistych

 

Jak długo czeka się na wypłatę ubezpieczenia?

Standardowo ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie po 30 dniach od zgłoszenia wypadku. 

Niekiedy wywalczenie sprawiedliwej kwoty odszkodowania wymaga założenia sprawy w sądzie i trwa dłużej. Na skrócenie czasu oczekiwania ma wpływ jak najszybsze  skompletowanie wszystkich potrzebnych dokumentów i zatrudnienie dobrego prawnika. Warto podkreślić, że o ubezpieczenie z tytułu długotrwałego uszczerbku na zdrowiu można ubiegać się nawet do 3 lat po wypadku jeżeli stan zdrowia poszkodowanego pozwalał na zgłoszenie sprawy w ciągu tygodnia, a nawet 20 lat jeżeli poszkodowany nie był w stanie złożyć wniosku w ciągu tygodnia ze względu na np. hospitalizację.