Pozew zbiorowy umożliwia grupie poszkodowanych dochodzenie swoich praw. Najczęściej wykorzystuje się go, kiedy strona pozwana jest bardziej wpływowa. Zostałeś oszukany przez firmę lub instytucję? Wiesz, że nie jesteś jedyną poszkodowaną stroną? Masz możliwość złożyć pozew zbiorowy. Jak to zrobić i co warto wiedzieć? Sprawdź!

 

Czym jest pozew zbiorowy?

Pozew zbiorowy to forma pozwu składanego przez wiele osób poszkodowanych na podstawie tego samego przepisu i dochodzących podobnych roszczeń względem strony pozwanej. Najczęściej wykorzystywany jest w sprawach przeciwko instytucjom finansowym, firmom, usługodawcom, sieciom handlowym, w których jedna osoba nie miałaby szans na wygraną lub byłaby narażona na ogromne koszty. 

 

Pozew zbiorowy – ile osób?

Minimalna liczba osób, jakie mogą wspólnie złożyć pozew grupowy wynosi 10. Górna granica nie została określona, więc pod jednym pozwem mogą podpisać się nawet tysiące osób. Jedna z nich jest powołana na przedstawiciela grupy i reprezentuje ją w sądzie oraz kontaktuje się z prawnikami. 

 

Warunki pozwu grupowego

Pozew grupowy musi spełniać również inne warunki, aby mógł zostać uwzględniony przez sąd. Należy pamiętać, że każda z osób składających pozew, otrzymuje taką samą część rekompensaty – nie ma tu miejsca dla indywidualnych żądań. Można jednak podzielić grupę powodów na podgrupy, którym zostanie przyznana rekompensata w takiej samej wysokości. Podgrupa może liczyć min. dwie osoby. Pozew zbiorowy może podpisać tylko pełnomocnik – adwokat lub radca prawny, a jego wynagrodzenie nie może przekraczać 20% kwoty zasądzonej na rzecz powoda w postępowaniu. 

  Zakaz konkurencji w umowach o pracę i b2b - o czym musisz wiedzieć?

 

Jak złożyć pozew zbiorowy?

Pierwszym krokiem jest zebranie grupy osób pokrzywdzonych, które będą gotowe dochodzić swoich praw na drodze sądowej. Powodowie mają także obowiązek zamieścić w prasie ogłoszenie o sprawie. Muszą być w nim zawarte informacje o stronach postępowania, sądzie zajmującym się nim, przedmiocie sporu oraz możliwości przyłączenia się do pozwu w terminie do trzech miesięcy od publikacji ogłoszenia. Następnie należy wybrać reprezentanta grupy, a także pełnomocnika – adwokata lub radcę prawnego, który złoży pozew w imieniu grupy. 

 

Co musi zawierać pozew zbiorowy?

  • wniosek o rozpoznanie sprawy w postępowaniu grupowym, 
  • wysokość roszczeń, 
  • oświadczenia członków grupy o przystąpieniu do niej, 
  • umowę z pełnomocnikiem. 

 

Zalety i wady pozwu zbiorowego

Zaletą pozwu zbiorowego jest przede wszystkim fakt, że osoby poszkodowane przez instytucję lub firmę mogą walczyć o zadośćuczynienie w sądzie. Gdyby złożyły pozew prywatny, byłoby to zdecydowanie zbyt kosztowne. W przypadku grupy, koszty sądowe rozkładają się na większą liczbę osób, a ponadto sama opłata sądowa jest niższa i wynosi tylko 2% wartości roszczeń (w wypadku pozwu indywidualnego 5%). Opłata sądowa nie może być niższa niż 30 zł i wyższa niż 100 tys. zł. Wadą pozwów zbiorowych jest dłuższy czas rozpatrywania spraw. Nie można też liczyć na zwolnienie od kosztów sądowych, co jest możliwe w przypadku pozwów indywidualnych.  Potrzebujesz pomocy w pozwie zbiorowym lub indywidualnym? Kancelaria adwokacka Poznań jest tym, czego szukasz? Wybierz Kancelarię Stypuła!