Małżeństwo jest nie tylko związkiem dwojga kochających się ludzi, ale również instytucją regulowaną przez prawo. Łączy się z wieloma przywilejami, ale także obowiązkami, których niedopełnienie może mieć poważne skutki. Aby ich uniknąć po rozstaniu, należy zamknąć sprawy małżeńskie w świetle prawa. Rozwód czy separacja – co wybrać? Czym różni się rozwód od separacji i jakie warunki należy spełnić? 

 

Rozwód czy separacja?

rozwód czy separacjaRóżnica między rozwodem a separacją jest prosta. Rozwód rozwiązuje małżeństwo i otwiera byłym małżonkom drogę do zawarcia w przyszłości innych związków małżeńskich. Separacja tylko zawiesza niektóre obowiązki małżeńskie – jest czasowa i odwracalna. Wbrew pozorom wybór pomiędzy rozwodem a separacją nie leży w gestii samych małżonków. Czasami sąd nie orzeka rozwodu ze względu na dobro małoletnich dzieci. Separacja jest rozwiązaniem szybszym i łatwiejszym. Aby ją orzec, sąd musi stwierdzić, że nastąpił rozkład pożycia małżeńskiego. Nie musi on jednak być trwały – jak jest w przypadku orzekania o rozwodzie. Co to w praktyce oznacza?

 

Rozkład pożycia małżeńskiego – co to znaczy?

Rozkład pożycia małżeńskiego jest to ustanie więzi duchowych (emocjonalnych) i fizycznych pomiędzy małżonkami. Nie ma określonego czasu, przez jaki rozkład pożycia musi trwać, by sąd uznał go za trwały. Jest to kwestia indywidualna, zależna np. od stażu małżeńskiego, ale zazwyczaj przyjmuje się, że jest to minimum kilka miesięcy. Aby orzec rozwód sąd musi więc nabrać pewności, że małżonkowie nie widzą możliwości powrotu do wspólnego pożycia. 

  Kredyt frankowy - czy można wygrać z bankiem?

 

Co daje separacja?

Jeżeli w opinii sądu nie ma wystarczających przesłanek do rozwodu, może on orzec separację. Jest to też rozwiązanie dla osób, które nie są pewne czy chcą całkowitego rozwiązania małżeństwa. Jeżeli małżonkowie uznają, że ich problemy są przejściowe i da się je naprawić, rozłąka może dać im czas oraz przestrzeń do przepracowania problemów lub zastanowienia się nad dalszymi losami związku. Jej zaletą jest wobec tego możliwość odwołania. Nie dzieje się to jednak automatycznie – małżonkowie muszą wnieść do sądu o zniesienie separacji. Separacja nie kończy małżeństwa, a znosi niektóre obowiązki, wobec tego jest także tymczasowym rozwiązaniem dla ludzi borykających się z poważnymi problemami finansowymi czy uzależnieniem od hazardu. Przy braku intercyzy, ale zasądzonej separacji, małżonkowie nie odpowiadają za swoje zobowiązania finansowe. W przypadku młodych, bezdzietnych małżeństw istnieje też możliwość skorzystania z szybkiej ścieżki separacji. Orzeczenie o separacji wydawane jest bez procesu, wystarczy wniosek obojga małżonków. Często separacja kończy się rozwodem, ponieważ przyczynia się do rozkładu pożycia małżeńskiego. 

  Odszkodowanie za uszkodzony samochód

 

Ile trwa separacja?

Nie ma określonego ustawowo czasu trwania separacji. Wydając orzeczenie, sąd nie określa też ram czasowych. Separację kończy decyzja sądu (kiedy małżonkowie wystąpią z wnioskiem o jej zniesienie) bądź orzeczenie rozwodu. Istnieją małżeństwa żyjące w separacji wiele lat, aczkolwiek zdaniem psychologów rozłąka dłuższa niż 6 miesięcy doprowadza do trwałego rozpadu pożycia małżeńskiego. 

 

Potrzebujesz wsparcia adwokata? Najlepszy prawnik od rozwodów i separacji to Adwokat Stypuła. Skontaktuj się i uzyskaj wsparcie!

 

Kiedy separacja przechodzi w rozwód?

Nie istnieje coś takiego, jak automatyczny rozwód po separacji. Aby uzyskać rozwód, należy złożyć w sądzie wniosek rozwodowy i czekać na rozprawę. Często jednak separacja przyspiesza sprawę rozwodową, jest bowiem dowodem na rozkład pożycia.