Podpisanie umowy wieńczy zwykle żmudny proces starania się o kredyt hipoteczny. Często więc klienci chcą jak najszybciej podpisać dokument, który umożliwi im nabycie wymarzonej nieruchomości. Warto jednak dać sobie czas i dokładnie zapoznać się z umową oraz wszystkimi załącznikami. Dowiedz się, na co trzeba zwrócić szczególną uwagę przy podpisywaniu umowy kredytowej.

 

Czym jest umowa kredytu hipotecznego?

Umowa kredytu hipotecznegoJest to umowa między kredytobiorcą a bankiem, udzielającym kredytu na zakup nieruchomości. Bank zobowiązuje się do wypłaty środków pod określonymi warunkami i na określony w umowie cel. Kredytobiorca natomiast jest zobligowany do spłaty kredytu na ustalonych zasadach. W umowie powinny być zawarte szczegółowe informacje na temat oprocentowania, prowizji i warunków otrzymania ustalonej kwoty kredytu. 

 

Bardzo istotne jest uważne przeczytanie treści umowy i wyjaśnienie wszelkich pojawiających się wątpliwości. Nie należy działać w pośpiechu, aby nie pominąć żadnych istotnych szczegółów. Bank powinien odpowiednio wcześniej udostępnić kredytobiorcy wzór umowy, dostosowany do omówionych warunków kredytu. Należy też upewnić się, że do umowy dołączone zostały wszystkie wymagane załączniki. 

  Roszczenia pracownika w razie wadliwego rozwiązania umowy o pracę

 

Jak wygląda umowa o kredyt hipoteczny?

W umowie o kredyt hipoteczny powinny znaleźć się przede wszystkim:

 • dane kredytobiorcy (imię i nazwisko, PESEL, adres, numer dowodu osobistego);
 • kwota kredytu;
 • cel kredytu (na co jest przeznaczona kwota);
 • warunki cenowe (oprocentowanie, marża, stawki wibor).

 

Dokument ten zawiera również inne, bardziej szczegółowe informacje, takie jak:

 • regulacje dotyczące zmiany oprocentowania;
 • sposób naliczania odsetek;
 • harmonogram spłaty kredytu;
 • warunki uruchomienia kredytu;
 • zabezpieczenie kredytu;
 • skutki nieterminowych spłat;
 • warunki wcześniejszej spłaty kredytu;
 • informacje dotyczące możliwości odstąpienia od umowy.

Przed podpisaniem umowy często bank wymaga nabycia dodatkowych produktów, takich jak konto osobiste, karta kredytowa, czy ubezpieczenie. Dopiero gdy te warunki zostaną spełnione, możliwe będzie otrzymanie kredytu. 

 

Kiedy następuje uruchomienie kredytu hipotecznego?

W umowie muszą zostać precyzyjnie określone warunki uruchomienia kredytu hipotecznego. Zasady te uzależnione są od konkretnego banku, a także od wysokości i rodzaju kredytu. Zwykle wypłata środków następuje po przedstawieniu aktu notarialnego, stwierdzającego przeniesienie własności nieruchomości. Kolejnym warunkiem, który najczęściej trzeba spełnić jest wpłata określonej kwoty wkładu własnego. Na ogół środki uruchamiane są kilkanaście dni po spełnieniu wymaganych warunków.

  Ustanowienie rozdzielności majątkowej małżonków przez sąd

 

Warunki odstąpienia od umowy kredytowej

Warto wiedzieć, że każda osoba, która podpisała umowę na kredyt, ma możliwość odstąpienia od niej w ciągu 14 dni. Prawo takie gwarantuje kredytobiorcy ustawa o kredycie hipotecznym. Nie jest wymagane podawanie powodu takiej decyzji. W podanym okresie można zrezygnować z umowy nawet wtedy, gdy już nastąpiło uruchomienie środków. W niektórych bankach czas na odstąpienie od umowy może być jeszcze dłuższy. Wszystko zależy od umowy – to w niej powinna być zawarta informacja o okresie odstąpienia. 

 

Na co jeszcze zwrócić uwagę w umowie kredytowej?

W przypadku podpisywania umowy na kredyt hipoteczny, w dokumencie musi znaleźć się dokładnie opisany cel, na jaki mają być przeznaczone środki. Należy więc zwrócić uwagę na to, czy przedmiot finansowania został prawidłowo określony.

 

Warto starannie przeanalizować harmonogram spłacania kredytu, w którym powinien być sprecyzowany okres kredytowania, wysokość rat i terminy ich spłacania. Trzeba upewnić się, że ustalenia te są możliwe do zrealizowania. Sprawdź też, jakie są konsekwencje nieopłacenia raty w terminie. 

 

  Wypadek przy pracy - jakie świadczenia się należą?

Upewnij się, że wszystkie zapisy w umowie są dla Ciebie jasne. Jeśli coś wzbudza Twoje wątpliwości, omów temat ze swoim doradcą. Przede wszystkim, daj sobie czas na zapoznanie się z wszystkimi dokumentami i dokładne przeanalizowanie ich.

 

W razie potrzeby warto zwrócić się o pomoc do prawnika. Specjaliści z naszej kancelarii pomogą w wyjaśnieniu wszelkich zawiłości prawnych i zweryfikowaniu zapisów umowy. Doradztwo prawne Poznańtylko w kancelarii Stypuła – https://adwokat-stypula.pl/kancelaria-oborniki!