Przedsiębiorcy podejmują się różnych działań, które nie tylko są sprzeczne z prawem, ale przede wszystkim szkodzą innym biznesom. Czym jest nieuczciwa konkurencja? Jakie czyny można uznać za niezgodne z prawem? Dowiedz się, czego zakazują przepisy i jak bronić się przed nieuczciwymi rywalami!

 

Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

Pojęcie nieuczciwej konkurencji wprowadza Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Określa ona, że czynem nieuczciwej konkurencji jest takie działanie, które:

  • jest sprzeczne z prawem,
  • jest niezgodne z dobrymi obyczajami,
  • zagraża interesowi innej firmy lub klienta. 

 

Wyjaśnienia wymaga pojęcie dobrych obyczajów. Czynem niezgodnym z dobrymi obyczajami może być na przykład wprowadzanie klienta lub konsumenta w błąd poprzez dwuznaczność lub niedoinformowanie. Jest to również reklama wykorzystująca łatwowierność bądź wywołująca lęk, który ma być motywacją do zakupu produktu.

 

Czyn nieuczciwej konkurencji – co to znaczy?

Ustawa wymienia także konkretne przykłady czynów nieuczciwej konkurencji. Są wśród nich działania polegające na łamaniu prawa, na przykład wykorzystywanie zastrzeżonej nazwy towaru, posługiwanie się logiem lub nazwą przedsiębiorstwa sugerującą powiązanie z inną istniejącą na rynku firmą czy naśladowanie produktu. Tego typu działanie prowadzi do czerpania korzyści finansowych poprzez wprowadzanie konsumentów w błąd. 

 

Najczęstszym przykładem jest podrabianie produktów znanych marek. Dotyczy to głównie produkcji ubrań, obuwia, perfum czy kosmetyków. Nie tylko wprowadza w błąd konsumenta, który często kupuje rzecz gorszej jakości, ale również godzi w firmę, która pada ofiarą nieuczciwej konkurencji. Spadają jej zyski, a także zagrożona jest jej renoma. Niedozwolone jest również ukrywanie informacji o składzie towaru lub niewłaściwe oznaczenie geograficzne. 

  Czy wnuki dziedziczą po dziadkach? Wszystko, co musisz wiedzieć

 

Nieuczciwa konkurencja – przykłady

Innymi przykładami czynów nieuczciwej konkurencji są działania wymierzone w firmę lub pracodawcę. Zjawisko takie ma miejsce często w ramach zemsty na byłym pracodawcy lub chęci zdyskredytowania innej firmy, będącej rywalem na rynku. Czynem nieuczciwej konkurencji jest rozpowszechnianie nieprawdziwych i szkodliwych informacji o firmie lub przedsiębiorcy. Może to być na przykład bezpodstawne oskarżenie o niewypłacalności biznesu, złym traktowaniu pracowników przez kierownictwo, mobbingu czy też o wadliwości produktów czy zawyżonych cenach. Konsekwencją takich działań może być odejście klientów od korzystania z usług danej firmy, co prowadzi do znacznych szkód finansowych. 

 

Kolejnym przykładem nieuczciwej konkurencji jest nakłanianie pracowników, kontrahentów lub klientów danej firmy do zerwania współpracy lub zaprzestania wykonywania obowiązków wynikających z umów. Działanie takie ma na celu zaszkodzenie przedsiębiorstwu. Wolny rynek zakłada możliwość swobodnego wybierania miejsca pracy przez pracowników czy produktów i usług przez konsumentów. Poszczególne firmy rywalizują między sobą zarówno o siłę roboczą, jak i klientów, jednak zabronione jest w tym celu nagabywanie ich czy przekupstwo.

 

  Odszkodowanie a zadośćuczynienie

Nieuczciwa konkurencja a wolny rynek

Zdarza się, że za czyn nieuczciwej konkurencji postrzegane jest odejście z firmy i założenie własnej działalności przez byłego pracownika. Przedsiębiorca uznaje, że jeżeli zapewnił podwładnemu przeszkolenie i doświadczenie, nie ma on prawa stać się dla niego konkurencją. Nie jest to jednak prawda. Każdy ma prawo założyć wybraną działalność i oferować te same usługi lub ten sam produkt, pod warunkiem, że: 

  • nie wykorzystuje nazwy lub loga sugerującego powiązania z inną firmą z wypracowaną renomą, 
  • nie korzysta z kanałów i kontaktów firmy, w której pracował w celu pozyskania pracowników i klientów dla swojej działalności, nie nagabuje ich,
  • nie wykorzystuje tajemnicy przedsiębiorstwa. 

 

Naruszona tajemnica przedsiębiorstwa – jak się bronić?

Jednym z wymienionych w ustawie czynów nieuczciwej konkurencji jest pozyskanie i ujawnienie lub wykorzystanie tajemnicy przedsiębiorstwa. Są to informacje poufne leżące u podstaw organizacji przedsiębiorstwa np. dane technologiczne, techniczne, patenty. Tajemnica przedsiębiorstwa to pojęcie nie do końca zdefiniowane. Duże znaczenie w jego określeniu ma fakt, że nie są to dane powszechnie znane i łatwo dostępne. Są przez przedsiębiorstwo chronione, a dostęp do nich mają tylko wybrani pracownicy wyższego szczebla. 

  Jak napisać testament, żeby nie można było go podważyć?

 

Zdobycie i wykorzystanie tajemnicy przedsiębiorstwa oznacza, że złamane zostało prawo pracy. Zgodnie z kodeksem pracownik ma obowiązek działać w trosce o dobro przedsiębiorstwa oraz zachować w tajemnicy poufne informacje, których wyjawienie mogłoby narazić firmę na szkodę. Warto dodatkowo zabezpieczyć się przed taką sytuacją, podpisując z podwładnym klauzulę poufności bądź umowę o zakazie konkurencji. 

 

Nieuczciwa konkurencja – pomoc prawna 

Za czyny nieuczciwej konkurencji grozi odpowiedzialność karna i cywilna. Oznacza to, że właściciel firmy, która padła ofiarą nieuczciwej konkurencji, może dochodzić w sądzie między innymi naprawienia wyrządzonej szkody, wypłaty odszkodowania oraz zaprzestania działań przynoszących szkodę jego przedsiębiorstwu. 

Nie zawsze łatwo jest udowodnić w sądzie, że ktoś dopuścił się czynu nieuczciwej konkurencji. W przypadku spornych spraw, warto wynająć doświadczonego radcę prawnego, który specjalizuje się w prawie pracy. Szukasz prawnika w Poznaniu lub okolicy? Adwokat Stypuła pomoże Ci, jeżeli potrzebujesz pomocy w interpretacji zapisów Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji lub reprezentacji w sądzie. Każda sprawa jest rozpatrywana indywidualnie z największą starannością. Prawnik Poznań? Tylko Kancelaria Stypuła! Zadzwoń lub napisz maila i umów się na dogodny termin spotkania.